Město Počátky - rozpočtové opatření č. 1/2018 schválené zastupitelstvem města

Ze samosprávy
Obec Počátky
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
13. 02. 2018
Originální zdroj
http://www.pocatky.cz/userfiles/file/vyveska_2680.pdf
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
198/201E/STARVýpis z

USNESENÍ

21. zasedání Zastupitelstva města Počátky
ze dne 12. února 2018

Zaslupiielstvo města v Počálkách (cana jen zastupnelsway

|. Schvalu

2 pozna ; mz odst 2 písm.a) Zákona čís 125/1000 sm o obmch ve znění pozd předplsu:
Rozpočmvá opatřený ve schváieném mzpocm na mk 2013. v rozsahu zpacuvanem vedoucí
nnancmhu odboru MěU

Rozpučtuve oparem a: mmsZvýšem výdaj » Ochrana obyvatelstva o č stku 3 325 mnm Kč
Zvýše řůmú _ Ostatní invest :: uauslery ze SR o č stku : 485 n79,sn Kč
Zvýšem mancuváni o čzstku 33s 320ml Kč

Akce „Pmnpnvodňova opatření města Počátky včemč poplatku za využívaní rámových kmitočtu
bude pokryta z mvesučm' dotace od vasterstva Žwotniho prostředí a z naspuřených prostředku
mmmýcn \e!

v Potatkách dne \3 2. 2015

Mgr Karel Šla“
starosm mesh

%f/