Zdroj Název Zveřejněno ▼
Plzeň Dražba movitých věcí, povinný: Jaroslav Kolátor 24. květen 2016
Plzeň Záměr města pronajmout nebytové prostory v pavilonu A 24. květen 2016
Plzeň PÚ - stanovení: dopravní značení - Družstevníků - oprava povrchu vozovky 24. květen 2016
Plzeň PÚ - stanovení: dopravní značení - III/18020 Koterovská náves - Medový jarmark 24. květen 2016
Plzeň PÚ - stanovení: DZ - II/231, III/180 12 - triatlon Plzeň 24. květen 2016
Plzeň PÚ - stanovení: dopravní značení - Dřevěná, Kopeckého a Smetanovy s, nám. Republiky, Gambrinus den 24. květen 2016
Plzeň PÚ - stanovení SILNICE + MK: Dopravní značení - U Jam - bezpečnostní zábor pro manipulaci s nákladem 24. květen 2016
Plzeň Záměr města uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 2013/004956 ze dne 30. 12. 2013 24. květen 2016
Plzeň PÚ - stanovení: dopravní značení - U Světovaru - výměna střešní krytiny 24. květen 2016
Strakonice oznámení o upuštění od dražby - 1/2 pozemků k.ú. Dobříš 24. květen 2016
Strakonice oznámení o upuštění od dražby - 2/5 pozemku k.ú. Strakonice 24. květen 2016
Strakonice Smlouva o poskytnutí dotace - JHK 24. květen 2016
Prachatice OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 17266_sus_prechodna_vv.pdf 24. květen 2016
Prachatice STANOVISKO K NÁVRHU KONCEPCE stanovisko_pzko_cz03.pdf 24. květen 2016
Písek 459 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu: Čimelice ( úplná uzavírka silnice č. III/1217 pro opravu železničního přejezdu č. P 505 ) 24. květen 2016
Písek 458 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu: Ostrovec ( úplná uzavírka silnice č. III/12110 pro opravu železničního přejezdu č. P 499 ) 24. květen 2016
Písek 460 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu: Ostrovec - vyznačení uzavírky místní komunikace pro rekonstrukci železničního přejezdu č. P 498. 24. květen 2016
Jindřichův Hradec Oznámení o zahájení stavebního řízení - Oprava silnice III/13525, Kardašova Řečice - Višňová - hranice okresu J. Hradec 24. květen 2016
Jindřichův Hradec Oznámení o zahájení stavebního řízení - Oprava silnice III/1345, Oldřiš - Mutyněves 24. květen 2016
Jindřichův Hradec Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Jihozápad - CZ03 24. květen 2016
Jindřichův Hradec Pronájem části pozemku p.č. 1711/1 o výměře 20m2, k.ú. Jindřichův Hradec 24. květen 2016
Český Krumlov stanovení přechodné úpravy provozu: 44. Rallye Český Krumlov 24. květen 2016
Český Krumlov stanovení přechodné úpravy provozu: 44. Rallye Český Krumlov 24. květen 2016
Český Krumlov stanovení přechodné úpravy provozu: 44. Rallye Český Krumlov 24. květen 2016
České Budějovice Stavební povolení „Prodloužení vodovodního řadu v obci Šindlovy Dvory 24. květen 2016