Zdroj Název Zveřejněno ▲
Loučná nad Desnou 171110 Ministerstvo zemědělství VV OOP Nařízení zpracování těžeb nahodilých do 31.3.2018 10. listopad 2017
Praha-Nebušice Informace o konání 27. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Nebušice (1 příloha) 10. listopad 2017
Praha-Nebušice Volba prezidenta České republiky. (1 příloha) 10. listopad 2017
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Výběrové řízení na funkční místo vedoucí odboru pečovatelské služby ÚMČ Brno - Žabovřesky 10. listopad 2017
Trojanovice VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST 10. listopad 2017
Blučina Zápis č. 24/2017 ze zastupitelstva obce Blučina konaného dne 1. 11. 2017 10. listopad 2017
Želeč Návrh rozpočtu MRG Němčicko 2018 (1 příloha) 10. listopad 2017
Želeč Oznámení DSO Hanácký venkov rozpočtové opatření č.10 (1 příloha) 10. listopad 2017
Želeč Pokyn starostky - volby prezidenta republiky 2018 (1 příloha) 10. listopad 2017
Lešná Výběrové řízení "Správce domu č.p. 68 v Jasenice" 10. listopad 2017
Kladno Výzva k odstranění vraku – č.V41/2017 11. listopad 2017
Jihočeský kraj Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/20, ul. Písecká a ul. Plzeňská, okr. Strakonice 10.11.2017 11. listopad 2017
Jihočeský kraj Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/20, ul. Písecká a ul. Plzeňská, okr. Strakonice 10.11.2017 11. listopad 2017
Jihočeský kraj Usnesení. Prodloužení Městskému úřadu Písek, odb. životního prostředí, zákonnou lhůtu pro vydání rozhodnutí v řízení, které je vedeno ve věci přičlenění honebních pozemků k honitbě BOREK. 10.11.2017 11. listopad 2017
Jihočeský kraj Ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Finanční manažer projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje na oddělení realizace systémových projektů, odboru evropských záležitostí 10.11.2017 11. listopad 2017
Jihočeský kraj Veřejná vyhláška. Rozhodnutí. Povolení stavby vodního díla “Rekultivace odkaliště K III – definitivní dokončení“- Dodatek č.1 – Definitivní dokončení JZ části odkaliště pro odvedení srážkových vod. Stavba je v obci Olešník, v k.ú. Olešník. 10.11.2017 11. listopad 2017
České Budějovice Změna č. 2 územního plánu České Budějovice v lokalitách Hardmuthova a V Háječku I v k. ú. České Budějovice 7 11. listopad 2017
České Budějovice Změna č. 2 územního plánu České Budějovice v lokalitách Hardmuthova a V Háječku I v k. ú. České Budějovice 7 11. listopad 2017
České Budějovice Změna č. 2 územního plánu České Budějovice v lokalitách Hardmuthova a V Háječku I v k. ú. České Budějovice 7 11. listopad 2017
České Budějovice Změna č. 2 územního plánu České Budějovice v lokalitách Hardmuthova a V Háječku I v k. ú. České Budějovice 7 11. listopad 2017
České Budějovice Změna č. 2 územního plánu České Budějovice v lokalitách Hardmuthova a V Háječku I v k. ú. České Budějovice 7 11. listopad 2017
České Budějovice Změna č. 2 územního plánu České Budějovice v lokalitách Hardmuthova a V Háječku I v k. ú. České Budějovice 7 11. listopad 2017
České Budějovice Změna č. 2 územního plánu České Budějovice v lokalitách Hardmuthova a V Háječku I v k. ú. České Budějovice 7 11. listopad 2017
Rokycany Oznámení o přerušení dodávky vody dne 14.11.2017 od 9:00 do 14:00 hodin v ulicích: Mokroušská, Klidná, Prostřední, Nová, Slepá, Vysoký Průhon, Nad Průhoonem, Přemyslova, Krokova, Stará Cesta, Šťáhlavská 11. listopad 2017
Jičín Výběrové řízení - pověřenec pro ochranu osobních údajů 11. listopad 2017