Zdroj Název Zveřejněno ▼
Praha č. parc. 832, k. ú. Střížkov, Jablonecká 358/25, Praha 9 TSK-3826/2017 16. prosinec 2017
Praha rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením "Vltavská - rekonstrukce vozovky a chodníků v Praze 5" ODA-3833/2017 16. prosinec 2017
Ústí nad Orlicí Informace pro voliče o době a místě konání volby prezidenta České republiky 2018 16. prosinec 2017
Vsetín Zveřejnění záměru pronajmout vývěsní skříňku č. 25 umístěnou ve Vsetíně, na ulici Svárov u č.p. 1080 16. prosinec 2017
Hněvotín Schválený rozpočet 2018 16. prosinec 2017
Bánov Obecně závazná vyhláška obce Bánov o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 15. prosinec 2017
Pustiměř Informace o projednání výsledků kontroly Ministerstva vnitra na jednání zastupitelstva obce + Návrh… (1 příloha) 15. prosinec 2017
Jesenice Návrh rozpočtu DSO Dolnobřežansko na rok 2... 15. prosinec 2017
Ždánice Pozvánka na 1. zasedání OVK 15. prosinec 2017
Mokrá-Horákov Pozvánka na první zasedání okrskových komisí 15. prosinec 2017
Strání Obecně závazná vyhláška č.1/2017 15. prosinec 2017
Strání Obecně závazná vyhláška č.1/2017 15. prosinec 2017
Pardubice III Obecně závazná vyhláška č. 7/2017 o místním poplatku za provoz TKO 15. prosinec 2017
Pardubice III Obecně závazná vyhláška č. 8/2017 o veřejném pořádku 15. prosinec 2017
Pardubice III Obecně závazná vyhláška č. 8/2017 o veřejném pořádku 15. prosinec 2017
Pardubice III Obecně závazná vyhláška č. 8/2017 o veřejném pořádku 15. prosinec 2017
Pardubice III Obecně závazná vyhláška č. 8/2017 o veřejném pořádku 15. prosinec 2017
Svojetice Oznámení o svolání 1.zasedání okrskové volební komise – volby prezidenta ČR 15. prosinec 2017
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Oznámení o svolání prvního zasedání OVK pro volby prezidenta republiky 15. prosinec 2017
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2018 15. prosinec 2017
Včelákov Zápis č. 20 ze zasedání zastupitelstva městyse Včelákov 15. prosinec 2017
Svitávka Záměr pachtu pozemku 15. prosinec 2017
Svitávka Záměr – zřízení věcného břemene 15. prosinec 2017
Svitávka Záměr práva provedení stavby 15. prosinec 2017
Sloup Návrh opatření obecné povahy - stanovení záplavového území 15. prosinec 2017