Zdroj Název Zveřejněno ▼
Stochov Dražební vyhláška - prodej movitých věcí 17. srpen 2017
Horní Slavkov Ministerstvo životního prostředí - ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - Stanovení dobývacího prostoru Horní Slavkov a následná hornická činnost na ložisku Horní Slavkov – odkaliště 17. srpen 2017
Lednice Opatření obecné povahy Oprava asfaltových vrstev 17. srpen 2017
Fulnek Územní rozhodnutí o umístění stavby-Úprava autobusových zastávek, zřízení přechodů pro chodce a chodníků podél silnice II/647 vč. napojení sjezdů, úprava silnice II/64 17. srpen 2017
Fulnek 84. RMF ze dne 07.08.2017 17. srpen 2017
Ústecký kraj Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 v okrese Děčín-10 lokalit 17. srpen 2017
Podbořany Exekutorský úřad Olomouc - povinná Zástěrová Vladimíra 17. srpen 2017
Podbořany Soudní exekutor JUDr. Ingrid Švecová - povinný Milenko Winnetou 17. srpen 2017
Holice Oznámení o zahájení stavebního řízení, ŘSD ČR (zast. spol. SATRA), dálnice D35 Časy - Ostrov 17. srpen 2017
Mimoň Záměr pronajmout část pozemku p.č. 2250/1 v k.ú. Mimoň [PDF 301kB] 17. srpen 2017
Mimoň Rozhodnutí o změně využití území - Rozšíření těžby štěrkopísku mimo dobývací prostor Velký Grunov v plochách A - Jih a B - Sever [PDF 2,701kB] 17. srpen 2017
Letovice Ex.ú. Liberec: Usnesení-veřejná dražební vyhláška/č.j. 131 EX 6181/15-105 17. srpen 2017
Kraslice Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti k převzetí 17. srpen 2017
Vodňany Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie -12.9.2017 17. srpen 2017
Vodňany Oznámení o možnosti převzít písemnost - veřejná vyhláška (Libor Sladký) 17. srpen 2017
Nýřany Veřejná vyhláška Rozhodnutí „Kanalizace a ČOV Ledce“, o povolení k nakládání s vodami, o zrušení stoky AN, o nařízení zpracování kanalizačního řádu a o schválení havarijního plánu 17. srpen 2017
Soběslav Stavební povolení 17. srpen 2017
Přeštice Ohrožení lesů lýkožroutem smrkovým 17. srpen 2017
Přeštice Ohrožení lesů lýkožroutem smrkovým 17. srpen 2017
Přeštice Ohrožení lesů lýkožroutem smrkovým 17. srpen 2017
Přeštice Ohrožení lesů lýkožroutem smrkovým 17. srpen 2017
Soběslav Opatření obecné povahy 17. srpen 2017
Odry Exekutorský úřad Jeseník - Dražební vyhláška - elektronická dražba 17. srpen 2017
Bílovec Usnesení -dražební vyhláška proti poviinému AQUATOP CZ, s.r.o. Bílovec 17. srpen 2017
Bílovec Oznámení zahájení stavebního řízení - obnova zámecké zdi ul. Valová Bílovec 17. srpen 2017