Zdroj Název Zveřejněno ▼
Drahanovice 10/2015 Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitostí: oprávněný:Allianz pojišťovna,a.s… (1 příloha) 20. leden 2018
Drahanovice 7/2015 Exekuční příkaz: oprávněný Česká pojišťovna a.s. Praha; povinný: Musilová Lucie, Drahanovice… (1 příloha) 20. leden 2018
Drahanovice 8/2015 Aktualizovaný přehled nemovitých věcí (1 příloha) 20. leden 2018
Drahanovice 2/2015 Posuzování vlivů na životní prostředí (1 příloha) 20. leden 2018
Drahanovice 6/2015 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti pí Marie Kosinová,Střížov 14 (1 příloha) 20. leden 2018
Drahanovice 4/2015 Usnesení - dražební vyhláška; oprávněný:VZP ČR,Orlická 4,Praha 3; povinný: A Servise,s.r.o.… (1 příloha) 20. leden 2018
Drahanovice 3/2015 Veřejná vyhláška-Oznámení o možnosti převzít písemnost, Tomáš Křížek,r.nar. 1994,… (1 příloha) 20. leden 2018
Drahanovice 1/2015 Publicita projek CZ.1.04/2.1.00/03.00015 Veřejně prospěšné práce (1 příloha) 20. leden 2018
Drahanovice 5/2015 Usnesení: odročení dražebního jednání na neurčito (1 příloha) 20. leden 2018
Drahanovice 72/2014 Usnesení o nařízení dražebního jednání (držební vyhláška); povinný Fiala Pavel,Fialová… (1 příloha) 20. leden 2018
Drahanovice 71/2014 Záměr obce odkoupení pozemku (1 příloha) 20. leden 2018
Drahanovice 68/2014 Záměr obce - prodej plynovodu v lokalitě "Za kapličkou" (1 příloha) 20. leden 2018
Drahanovice 69/2014 Zasedání zastupitelstva obce (1 příloha) 20. leden 2018
Drahanovice 65/2014 Ustavující zasedání zastupitelstva obce Drahanovice (1 příloha) 20. leden 2018
Drahanovice 70/2014 Usnesení o nařízení dražebního jednání (1 příloha) 20. leden 2018
Drahanovice 63/2014 Pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu Kosířsko (1 příloha) 20. leden 2018
Drahanovice 64/2014 Zasedání zastupitelstva obce (1 příloha) 20. leden 2018
Drahanovice 61/2014 Záměr obce pronajmout pozemky (1 příloha) 20. leden 2018
Drahanovice 62/2014 Pozvánka na zasedání zatupitelstva obce Drahanovice (1 příloha) 20. leden 2018
Drahanovice 59/2014 Záměr obce - prodej pozemku (1 příloha) 20. leden 2018
Drahanovice 60/2014 Záměr obce - prodej části pozemku (1 příloha) 20. leden 2018
Drahanovice 55/2014 Záměr obce - prodej části pozemku (1 příloha) 20. leden 2018
Drahanovice 56/2014 Záměr obce -prodej pozemku (1 příloha) 20. leden 2018
Drahanovice 57/2014 oznámení o aplikaci postřiku (3 přílohy) 20. leden 2018
Drahanovice 54/2014 Oznámení o pokračování společného územního a stavebního řízení,pozvání k ústnímu jednání (1 příloha) 20. leden 2018