Prohlédnout na mapě

Zdroj Název Zveřejněno ▼
Blučina Veřejná výzva – Obsluha Krytého bazénu v Blučině 15. listopad 2017
Blučina Veřejná výzva – Zástupce vedoucího provozu Krytého bazénu v Blučině 15. listopad 2017
Blučina Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí 13. listopad 2017
Blučina Zápis č. 24/2017 ze zastupitelstva obce Blučina konaného dne 1. 11. 2017 10. listopad 2017
Blučina Veřejná vyhláška – povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněného živočicha bobra evropského 09. listopad 2017
Blučina Veřejná vyhláška – nařízení vlastníkům lesů na území České republiky 09. listopad 2017
Blučina Stanovení – prodloužení platnosti místní přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 06. listopad 2017
Blučina Stanovení – prodloužení platnosti místní přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 06. listopad 2017
Blučina Rozpočtové změny roku 2017 02. listopad 2017
Blučina Rozpočtové změny roku 2017 02. listopad 2017
Blučina Rozpočtové změny roku 2017 02. listopad 2017
Blučina Rozpočtové změny roku 2017 02. listopad 2017
Blučina Rozpočtové změny roku 2017 02. listopad 2017
Blučina Rozpočtové změny roku 2017 02. listopad 2017
Blučina Rozpočtové změny roku 2017 02. listopad 2017
Blučina Rozpočtové změny roku 2017 02. listopad 2017
Blučina Rozpočtové změny roku 2017 02. listopad 2017
Blučina Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí vydává závěr zjišťovacího řízení k záměru „Terénní úpravy p. č. 4644/3“, k. ú. Blučina 02. listopad 2017
Blučina Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj nabízí k propachtování / pronájmu pozemky ve vlastnictví státu s příslušností hospodaření pro Státní pozemkový úřad v k. ú. Blučina 01. listopad 2017
Blučina Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy 30. říjen 2017
Blučina Záměr pronájmu obecních pozemků 25. říjen 2017
Blučina Pozvánka na 24. zasedání Zastupitelstva obce Blučina 25. říjen 2017
Blučina Upozornění pro voliče 17. říjen 2017
Blučina Společnost E.ON Distribuce, a. s. žádá vlastníky a uživatele pozemku k ořezu a odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení 17. říjen 2017
Blučina Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Blučina pro rok 2020 16. říjen 2017