Prohlédnout na mapě

Zdroj Název Zveřejněno ▼
Praha č. parc. 832, k. ú. Střížkov, Jablonecká 358/25, Praha 9 TSK-3826/2017 16. prosinec 2017
Praha zábory HOM-3823/2017 16. prosinec 2017
Praha rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením "Vltavská - rekonstrukce vozovky a chodníků v Praze 5" ODA-3833/2017 16. prosinec 2017
Praha referent / referentka zdravotnictví v odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči - na dobu určitou PER-3827/2017 15. prosinec 2017
Praha Na Jelenách citybloky ODA-3829/2017 15. prosinec 2017
Praha Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3115 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy za účelem dofinancování nákladů na provoz dopravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace OVO-3815/2017 15. prosinec 2017
Praha Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/36 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2017 městským částem hl. m. Prahy na výkup pozemků a OVO-3817/2017 15. prosinec 2017
Praha Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/35 - k nabytí akciového podílu ve společnosti TCP - Vinohrady, a.s. od společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. OVO-3818/2017 15. prosinec 2017
Praha Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/23 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Nebušice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu OVO-3819/2017 15. prosinec 2017
Praha Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/64 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů odboru OCP MHMP v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2017 a OVO-3820/2017 15. prosinec 2017
Praha Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/19 - k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1604 v k.ú. Troja do vlastnictví hlavního města Prahy pro realizaci záměru Revitalizace veřejného prostoru OVO-3821/2017 15. prosinec 2017
Praha Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/20 - k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Troja do vlastnictví hlavního města Prahy pro realizaci záměru Revitalizace veřejného prostoru Troja - OVO-3822/2017 15. prosinec 2017
Praha Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru gynekologie a porodnictví pro území hl.m.Prahy SCZ-3808/2017 15. prosinec 2017
Praha pronájem pozemku parc. č. 2987/72 k.ú. Libeň HOM-3758/2017 15. prosinec 2017
Praha pronajmout část komunikace viz příloha TSK-3800/2017 15. prosinec 2017
Praha Čs. Armády, parcelní číslo.: 2063, katastr. území: Bubeneč TSK-3801/2017 15. prosinec 2017
Praha Košická TSK-3793/2017 15. prosinec 2017
Praha Heřmanova 408/12, parcelní číslo.: 2250/1, katastr. území: Holešovice TSK-3804/2017 15. prosinec 2017
Praha Kubelíkova 59, Praha 3 - kontejner, výtah TSK-3792/2017 15. prosinec 2017
Praha Bohdalecká TSK-3794/2017 15. prosinec 2017
Praha V Olšinách 62, pč 4522/1, kú Strašnice TSK-3795/2017 15. prosinec 2017
Praha Vysočanská, pč 497/1, kú Střížkov, Drahobejlova, pč 3911/3, kú Libeň TSK-3796/2017 15. prosinec 2017
Praha Kapitána Stránského 1000/7, pč 232/195, kú Černý Most TSK-3797/2017 15. prosinec 2017
Praha Olbrachtova, parcelní číslo.: 3201/1, katastr. území: Krč TSK-3798/2017 15. prosinec 2017
Praha Koněvova 1140/65, pč: 4383 , kú: Žižkov TSK-3806/2017 15. prosinec 2017