Prohlédnout na mapě

Zdroj Název Zveřejněno ▼
Loučná nad Desnou 171110 Ministerstvo zemědělství VV OOP Nařízení zpracování těžeb nahodilých do 31.3.2018 10. listopad 2017
Loučná nad Desnou 171110 Ministerstvo zemědělství VV OOP Nařízení zpracování těžeb nahodilých do 31.3.2018 10. listopad 2017
Loučná nad Desnou DO 094 EX 06499/14 Usnesení - držaební vyhláška ze dne 8.11.2017 10. listopad 2017
Loučná nad Desnou 171103 Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu - zveřejnění nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ 03. listopad 2017
Loučná nad Desnou 171103 Návrh rozpočtu Svazku obcí údolí Desné na 2018 - zveřejnění na úřední desku obcí 03. listopad 2017
Loučná nad Desnou 171031 1 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, plakát 8. 11. 2017 - doplnění celkového zobrazení plakátu 01. listopad 2017
Loučná nad Desnou 171031 1 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, plakát 8. 11. 2017 - doplnění celkového zobrazení plakátu 01. listopad 2017
Loučná nad Desnou 171031 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, plakát 8. 11. 2017 31. říjen 2017
Loučná nad Desnou 171023 Obec Loučná nad Desnou - Střednědobý výhled rozpočtu obce Loučná nad Desnou do konce roku 2025 23. říjen 2017
Loučná nad Desnou 171023 Obec LnD Informace o záměru nakládat s majetkem 23. říjen 2017
Loučná nad Desnou 171023 Obec Loučná nad Desnou - Oznámení o zveřejňování ekonomických dokumentů obce 23. říjen 2017
Loučná nad Desnou Volby - změna zapisovatel 09. říjen 2017
Loučná nad Desnou 171002 ČEZ Distribuce - plánované přerušení dodávky elektrické energie 20.10.2017 02. říjen 2017
Loučná nad Desnou 171002 MěÚ Špk dop VV OOP Stanovení Dopravního značení - oprava silnice III/3697 Žárová-Pusté Žibřidovice - ÚŘEDNÍ DESKA 02. říjen 2017
Loučná nad Desnou 171002 MěÚ Špk dop VV OOP Stanovení Dopravního značení - oprava silnice III/3697 Žárová-Pusté Žibřidovice - ÚŘEDNÍ DESKA 02. říjen 2017
Loučná nad Desnou doba a místo konání voleb 02. říjen 2017
Loučná nad Desnou 170918 Ministerstvo zemědělství VV Návrh opatření obecné povahy - pokyny ke kácení smrku a borovice 18. září 2017
Loučná nad Desnou 170918 ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví 18. září 2017
Loučná nad Desnou Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, plakát 21.9.2017 13. září 2017
Loučná nad Desnou 170911 Státní pozemkový úřad, KPÚ pro OlKr. Oznámení o zamýšleném převodu dle §20, p.č. 46/8, 485/5 kú Kociánov 11. září 2017
Loučná nad Desnou 170908 MěÚ Šumperk doprava VV OOP Stanovení DZ - MK u I/44, Loučná nad Desnou - Široký Brod 08. září 2017
Loučná nad Desnou 170908 MěÚ Šumperk doprava VV OOP Stanovení DZ - MK u I/44, Loučná nad Desnou - Široký Brod 08. září 2017
Loučná nad Desnou 170907 Státní pozemkový úřad, KPÚ pro OlKr, Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ ku Filipová 07. září 2017
Loučná nad Desnou 170906 KÚ OlKr odsh Veřejná vyhláška OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na I44 pro POPR a.s. 06. září 2017
Loučná nad Desnou 170906 KÚ OlKr odsh Veřejná vyhláška OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na I44 pro POPR a.s. 06. září 2017