K čemu web slouží?

Web slouží k dohledání dokumentů radnic a jejich přehlednému zobrazení v mapě. Portál je určený pro všechny občany, kteří potřebují sledovat dokumenty radnic. Jednotlivci, realitní kanceláře, úředníci a zástupci města mohou na portálu jednoduše najít, co je z nepřeberného množství úředních dokumentů zajímá; například informace o záměru výstavby, prodeje nebo pronájmu obecní nemovitosti.

V současné době web prezentuje úřední desky z více než 1.200 úřadů, jejichž data stahuje pomocí portálu edesky.cz.

Jak funguje?

Webové stránky mají podobu mapy, zahrnující celou Českou Republiku, v níž jsou barevně vyznačeny nemovitosti či parcely, které jsou zmíněny v dokumentech měst a dochází tak u nich k nějakým změnám (prodej, pronájem, opravy atd.). Kliknutím na konkrétní zvýrazněný objekt se otevře příslušný dokument radnice, v němž se o vámi vybraném objektu jedná. Rychle a jednoduše tak najdete informaci, která vás zajímá.

Pro dlouhodobější sledování konkrétní městské části na mapě vám nabízíme možnost zadat sledování vybrané oblasti. Kdykoliv obec vydá k oblasti nový dokument, automaticky obdržíte e-mailovou zprávu se specifikací události.

Jak projekt vznikl?

Prvotní impuls k projektu (OtevřenéBrno.cz) vznikl na základě osobní zkušenosti s dohledáváním informací na stránkách města Brna, konkrétně zápisu garáže, o jejíž koupi jsem měl zájem. Podat včas nabídku by ale znamenalo každý den kontrolovat úřední desku a procházet obrovské množství dokumentů. Zdlouhavý a časově náročný proces mě odradil a přiměl mě přemýšlet, jestli by se dokumenty města nedaly zpřístupnit uživatelsky vstřícnějším a přehlednějším způsobem.

Chcete spolupracovat?

Vítáme spolupráci s jednotlivci i radnicemi!

 • Do našeho týmu rádi přivítáme vývojáře, kterého zajímá problematika otevřených dat, chce si vyzkoušet práci na projektu a přispět svou prací na zkvalitnění obecně prospěšného webu.
 • Používáte průběžně stránky a máte konkrétní představu, co od webu potřebujete? Uvítáme vaše připomínky a nápady.
 • Sponzorské dary jsou vítané! Portál vznikl jako neziskový projekt na podporu otevřených dat a zlepšení komunikace měst s občany, proto každý sponzorský dar oceňujeme a vnímáme jako možnost, jak zlepšovat a rozšiřovat služby portálu občanům i městům. Každý příspěvek zveřejníme v sekci sponzoři.
 • Hledáme nadšené aktivisty, kteří by portál testovali a zkoušeli funkčnost v případě inovace stránek.
 • Líbí se vám vyhledávání prostřednictvím mapy a přejete si, aby Vaše město vkládalo do mapy další dokumenty? Napište radnici a my jim zdarma zprostředkujeme administrativní rozhraní k portálu. Radnice potom budou moci samy vkládat další dokumenty a události do mapy. Zjednoduší se komunikace radnice s jejími občany, zvýší se přesnost prezentovaných dat a přibydou nové mapové vrstvy, které zlepší vaši informovanost o vašem městě.

Připravované novinky

 • Kategorizce dokumentů. Snažíme se automaticky přiřadit dokument do kategorie (prodej, pronájem, stavební přízení, exekuce, ….) a umožnit podle kategorie dokumenty na mapě zobrazovat/filtrovat. Stejně tak půjde nastavit upozornění e-mailem pouze na nové dokumenty zadaného typu ve vaší sledované oblasti.
 • Možnost filtrovat adresy lidí a firem. V dokumentech jsou kromě adres o které se skutečně jedná i další adresy, které zobrazujeme, ale které již nemusí být pro většinu uživatelů relevantí. Jedná se o adresy lidí a firem. Ty budou standardne odfiltrované a jejich zoprazení v případě nutnosti půjde zapnout v záložce Filtr.
 • Vizualizace dalších mapových podkladů. Samosprávy často mají k dispozici velké množství dalších geo-dat. Např. uzavírky a výkopové práce, cenovou mapu, … ale tyto data jsou často běžnému uživateli skryty hluboko na webu daného města. Chceme pridat možnost importu libovolných geodat a tyto data zobrazovat v dalších vrstvách.

Napsali o nás

 • Deník Referendum Nový portál umožňuje snadno vyhledávat úřední dokumenty z radnic - 8.6.2016
 • Aktualne.cz Má se u nás místo parku stavět supermarket? Aplikace lidem prozradí plány jejich radnice - 11.6.2016
 • praha.idnes.cz Už nemusíte denně sledovat úřední desky. Web prozradí plány radnic - 15.6.2016
 • Deník.cz Co se děje na sousedním pozemku? Poradí aplikace. Spojuje údaje z úředních desek - 16.6.2016
 • fbadvotakti.cz Data z úředních desek na mapě: co se kde plánuje stavět? - 22.8.2016

Spolupracovníci a zásluhy

Lukáš Svoboda
Autor
Ondřej Hošák
Práce na vývoji backendu a frontendu.

Kontakt

Mgr. Lukáš Svoboda, IČ: 1365321, e-mail: kontakt@mapasamospravy.cz

Podmínky použití

Podmínky použití jsou uvedeny ve vlastní sekci.

Poděkování

Tento web vznikl mj. také díky odborné, morální a finanční podpoře Fondu Otakara Motejla spravovaného Nadací Open Society Fund Praha, Nadaci Vodafone, Ideasense….

Projekt podpořil Fond Otakara Motejla a Nadace Vodafone.