Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření z 23. 3. 2020

Ze samosprávy
Obec Pertoltice
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
26. 03. 2020
Originální zdroj
http://www.obecpertoltice.cz/download.php?soubor=2069
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby?
5386384 3720134 Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření z 23. 3. 2020 http://www.obecpertoltice.cz/download.php?soubor=2069 I."-1.1.

_—

lpl-l l .

|||—i- ::li— |||-JHU-: .-

MIHISTEIHI'H'D IDRA?DTHICW|- Folo: ici-ho nomiríh' W511. 125 D1 řroho i

Praha 23. března EUEU É. ] ' MER 'JEHEfEDED-HMIW

lllllllllllllllllllllllllllll

Himml'i'lifii

mmoŘÁor—ié DFATŘEHÍ

MWS-temno :drauotnI-m'i jako Eprowni úřad přiEIuŠn? oodio š ECI odst ? písm 9) zákona č EEEUECIUEI Sb., o ochraně veřejného Jdrou-1 :: o zmůné některý-m oouvioojioáoh zákonů, ve Inénl pozdůfšloh gamma málo joo „zákon &. EEBJ'EDDD Go“). nahaujo poonuoom podia 559 odd 1 plom -] & od51. ? sako-na Ě 2532500 Eo h DWH-nů oowatolotua a prevenci rehezooůl vanihu & rozšířeni onomoméni CÚWDJQ zpimohon-E noví-lm horonouriram BARE- Co'U-E toio mimořádné opatření“

1. S účinností od: dno 2% ohm: nooo od E:-|:|-|:| hod. do dno 1. dubna 2020 do E:!Jii hod. oo roka.-„ola 'iůli'rir pohyb oooh na územi molo Ěoiiié republiky :: výjimkou: n]- ooot do lamino-mini : i: výkonu podnikatoliizi noho jinl' obdobná ČÍMDHL

hl nozhrlnýoh out a rodinou noh-o osobami blixiq'rmi.

o: cost nothymi numiroh !: ohotaráuáni zakladnich tiirotnioh potioh [nap-i. nákup potravin. laků: a :drowomiohíroh prooiřodhů. hygioniohoho zboži. hoomotilw : jináho drogistického Iboilč. krmiv : dili-ich poiřoh pro lvii'itaL union-tů potřoh piibutníroh nosoh blízkých. ujištění pičo o děti, ujiátinli pálilo :: zvířata, využil-řád| doma-mých finančních a poho-union alumnir dopinůnl pohonných hmot.

di coat "Bf-W nutný-oh H zajisteni pomat- a složen podle pismeno o) pro ilnou onoho [H-lpř. dobrovolnictví. iouiodihů výpomoci.

oi cost do :dmoiniohíroh uihonf : zuřixoni sociálních ilužob. v-Eotně Ijiiioni nezbytného doprovodu přibuxnljoh | osob hiixh'i'oh. : url:-oni I„roiuunrinárni p.:-o:.

f) ooo: u úča—lom wyťuoni noodkiadnifoh úildnioh úlltltooii očami ujiitůni n-olhytnoho doprovodu přihmni'oh : oooh blízkých.

g]u výkonu povolání: nebo činnooti :iouiioioh lv: :oj'tůti ni 1. lino..'_poi':no:1.i1 unitřn [ho pořádku a řešení krizové Situace.

2. ochrany Edrawl. poohymurůni :drowomi noho sociální péče. vtom do hrowoi nické činnosli.

3- lndlwiduálnl duchovní pilou : nluthyn Str. 1 I !

4. treřeine hromadné dopravy a další infraatrukturr. 5. aluioh pro obyvatele. včetne :ano povinni a roauaikove atuiby. B. veterinárni potla. hl pobytu v přírodě noho parcích. i; oni lpát do mireta etl-eho l:||',n|:lli:'1.l:||ž|1 „ pohřbů. 2. $ účinností ode dne 24. břolna :oao od 5:00 hod. do dna 1. dubna mo do EDD hod- na na Hauke:

al osobam pobývajioim na území Česka republiky omezit pohyb na I.leF'ejnÉ duetupnjroh mieto-eh na dobu noxhytně nutno-u & poh-joint armioté ová-ho bydliště a wřiimkou případu uvedených v bodu 1. piam. al až ji.

i:! omeait kontakty 5 jinými omhimi na neabgrmě nutnou miro,

cl pobinrat na veřetnů doitupn'j'eh mii-tech nejvýše tr počtu dvou oaom 3 výjímkou ůlEtlů doma-onoatl. I-I'l_.'fk|;:|t'n.t povolani. podnikatalako nebojino obdobnou Einnontj. účapti na pohřbu, a :oohwiwnt při kontaktu : oblatnlrni o: obami odo-tuo nejméně 2 n'|||:lr_l,.l1 pokud to je možno.

Il.

Toto mimořádné opatření nabývá úňin noati dnern jeho vydání.

ůdůvodneni:

Mimořádná opatřeni je vydáno na aouvís'boetí a nepňannuýrn vývojem opuoo-míologioko sítuaos ve výskytu onemocnění GůVIDrlEI apúaobeneho nou-firn koronauuom s omačonlm 3:55:3- ConE u České republroe.

lCílem všeoh navržených amen u návalneetl na do ioolo shodná omezeni dříve přijatá usneeenim vláda,-' je snaha o dočasné momentální omezení ooo-.silnloh kontaktu rneat- lidmi ový-jímkou nozo-ftný-oh ooot. tak Elizu-:.I se t..-největší možné míře :amezůo komunitnimu přenosu onemocneni CEWE-19

I

I

\ -í--- M ___. tl ffi-F;.- .- I'm.

Mgr. ot Hor. Adam 'ul'ojtůoh. MHA

rom-.en :drawotmolui

Él' 2:2 2020-03-26 07:35:46 +0100 2020-03-26 07:39:34 +0100 application/pdf https://edesky.blob.core.windows.net/attachments/1870_20200326073546510100_1585156091_sb_output.pdf Pe5PmbPAMF8Ac4TwTGMcqmR4V+MIhW8Pl/29HXjN9fg= I."-1.1 <.>
<br> _—
<br> lpl-l l <.>
<br> |||—i- ::li— |||-JHU-:.-
<br> MIHISTEIHI'H'D IDRA?DTHICW|- Folo: ici-ho nomiríh' W511.125 D1 řroho i
<br> Praha 23.března EUEU É.] ' MER 'JEHEfEDED-HMIW
<br> lllllllllllllllllllllllllllll
<br> Himml'i'lifii
<br> mmoŘÁor—ié DFATŘEHÍ
<br> MWS-temno :drauotnI-m'i jako Eprowni úřad přiEIuŠn? oodio š ECI odst ? písm 9) zákona č EEEUECIUEI Sb <.>,o ochraně veřejného Jdrou-1 :: o zmůné některý-m oouvioojioáoh zákonů,ve Inénl pozdůfšloh gamma málo joo „zákon &.EEBJ'EDDD Go“).nahaujo poonuoom podia 559 odd 1 plom -] & od51.? sako-na Ě 2532500 Eo h DWH-nů oowatolotua a prevenci rehezooůl vanihu & rozšířeni onomoméni CÚWDJQ zpimohon-E noví-lm horonouriram BARE- Co'U-E toio mimořádné opatření“
<br> 1.S účinností od: dno 2% ohm: nooo od E:-|:|-|:| hod.do dno 1.dubna 2020 do E:!Jii hod.oo roka.-„ola 'iůli'rir pohyb oooh na územi molo Ěoiiié republiky :: výjimkou: n]- ooot do lamino-mini : i: výkonu podnikatoliizi noho jinl' obdobná ČÍMDHL
<br> hl nozhrlnýoh out a rodinou noh-o osobami blixiq'rmi <.>
<br> o: cost nothymi numiroh !: ohotaráuáni zakladnich tiirotnioh potioh [nap-i.nákup potravin.laků: a :drowomiohíroh prooiřodhů.hygioniohoho zboži.hoomotilw : jináho drogistického Iboilč.krmiv : dili-ich poiřoh pro lvii'itaL union-tů potřoh piibutníroh nosoh blízkých.ujištění pičo o děti,ujiátinli pálilo :: zvířata,využil-řád| doma-mých finančních a poho-union alumnir dopinůnl pohonných hmot <.>
<br> di XXXX "Bf-W nutný-oh H zajisteni pomat- a složen podle pismeno o) pro ilnou onoho [H-lpř.dobrovolnictví.iouiodihů výpomoci <.>
<br> oi cost do :dmoiniohíroh uihonf : zuřixoni sociálních ilužob.v-Eotně Ijiiioni nezbytného doprovodu přibuxnljoh | osob hiixh'i'oh.: url:-oni I„roiuunrinárni p.:-o: <.>
<br> f) ooo: u úča—lom wyťuoni noodkiadnifoh úildnioh úlltltooii očami ujiitůni n-olhytnoho doprovodu přihmni'oh : oooh blízkých <.>
<br> g]u výkonu povolání: nebo činnooti :iouiioioh lv: :oj'tůti ni 1.lino.<.> '_poi':no:1.i1 unitřn [ho pořádku a řešení krizové Situace <.>
<br> 2.ochrany Edrawl.poohymurůni :drowomi noho sociální péče.vtom do hrowoi nické činnosli <.>
<br> 3- lndlwiduálnl duchovní pilou : nluthyn Str.1 I !
<br> 4.treřeine hromadné dopravy a další infraatrukturr.5.aluioh pro obyvatele.včetne :ano povinni a roauaikove atuiby.B.veterinárni potla.hl pobytu v přírodě noho parcích.i; oni lpát do mireta etl-eho l:||',n|:lli:'1.l:||ž|1 „ pohřbů.2.$ účinností ode dne 24.břolna :oao od 5:00 hod.do dna 1.dubna mo do EDD hod- na na Hauke:
<br> al osobam pobývajioim na území Česka republiky omezit pohyb na I.leF'ejnÉ duetupnjroh mieto-eh na dobu noxhytně nutno-u & poh-joint armioté ová-ho bydliště a wřiimkou případu uvedených v bodu 1.piam.al až ji <.>
<br> i:! omeait kontakty 5 jinými omhimi na neabgrmě nutnou miro <,>
<br> cl pobinrat na veřetnů doitupn'j'eh mii-tech nejvýše tr počtu dvou oaom 3 výjímkou ůlEtlů doma-onoatl.I-I'l_.'fk|;:|t'n.t povolani.podnikatalako nebojino obdobnou Einnontj.účapti na pohřbu,a :oohwiwnt při kontaktu : oblatnlrni o: obami odo-tuo nejméně 2 n'|||:lr_l,<.> l1 pokud to je možno <.>
<br> Il <.>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá úňin noati dnern jeho vydání <.>
<br> ůdůvodneni:
<br> Mimořádná opatřeni je vydáno na aouvís'boetí a nepňannuýrn vývojem opuoo-míologioko sítuaos ve výskytu onemocnění GůVIDrlEI apúaobeneho nou-firn koronauuom s omačonlm 3:55:3- ConE u České republroe <.>
<br> lCílem všeoh navržených amen u návalneetl na do ioolo shodná omezeni dříve přijatá usneeenim vláda,-' je snaha o dočasné momentální omezení ooo-.silnloh kontaktu rneat- lidmi ový-jímkou nozo-ftný-oh ooot.tak Elizu-:.I se t.<.> -největší možné míře :amezůo komunitnimu přenosu onemocneni CEWE-19
<br> I
<br> I
<br> \ -í--- M ___.tl ffi-F;.-.- I'm <.>
<br> Mgr.ot Hor.Adam 'ul'ojtůoh.MHA
<br> rom-.en :drawotmolui
<br> Él' 2:2