Informace náměstka hejtmana k omezení veřejné dopravy v době nouzového stavu

Ze samosprávy
Obec Moravany
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
26. 03. 2020
Originální zdroj
https://www.obec-moravany.cz/index.php/urad-obce-moravany/ud/urednideska/1202?task=download
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby?
5386382 3720127 informace-namestka-hejtmana-k-omezeni-verejne-dopravy-v-dobe-nouzoveho-stavu.pdf https://www.obec-moravany.cz/index.php/urad-obce-moravany/ud/urednideska/1202?task=download PARDUBICKÝ KRAJ
Michal Kortyš

náměstek hejtmana Pardubického kraje

V Pardubicích dne 25. 3. 2020

Č. j.: KrÚ 25683 /2020


INFORMACE NÁMĚSTKA HEJTMANA K VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V DOBĚ
NOUZOVÉHO STAVU

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. 3. 2020 informuji, že dojde k redukci
veřejné drážní a linkové dopravy zajišťované Pardubickým krajem.
Omezení dopravy budou následující:


a) počínaje dnem 28. 3. 2020 od 0:00 do odvolání bude bez náhrady zrušena veřejná linková
doprava o sobotách, nedělích a státních svátcích,

b) počínaje dnem 28. 3. 2020 od 0:00 do odvolání bude redukován rozsah spojů ve veřejné
drážní dopravě o sobotách, nedělích a státních svátcích,

c) počínaje dnem 30. 3. 2020 od 0:00 do odvolání bude redukován rozsah spojů ve veřejné
drážní a linkové dopravě v pracovních dnech.


O uvedené redukci dopravy bude rozhodovat Rada Pardubického kraje na svém jednání dne 26. 3.
2020, kde uloží Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství
vydávání konkrétních pokynů k redukci rozsahu spojů ve veřejné drážní a linkové dopravě.
Informace o jízdních řádech budou odeslány v průběhu dne 26. 3. 2020, eventuálně 27. 3. 2020 a
současně budou zveřejněny na Portále Pardubického kraje.

V této souvislosti žádáme v zájmu občanů Pardubického kraje o zveřejnění této informace.

Výše uvedená omezení se nevztahují na městskou hromadnou dopravu zajišťovanou Dopravním
podnikem města Pardubic a.s.
Michal Kortyš v.r.

Rozdělovník:
starostové obcí Pk 2020-03-26 07:33:16 +0100 2020-03-26 07:35:31 +0100 application/pdf https://edesky.blob.core.windows.net/attachments/1675_20200326073316020100_961informacenamestkahejtmanakomezeniverejnedopravyvdobenouzovehostavu.pdf b1jG9+jihCeGwSj/4U1mAEkPDYGD/LUDYz31fukZ0pI= PARDUBICKÝ KRAJ
XXXXXX XXXXXX
<br> náměstek hejtmana Pardubického kraje
<br>
<br>
<br> V Pardubicích dne 25.3.2020
<br> Č.j.: KrÚ 25683 /2020
<br>
<br>
<br>
INFORMACE NÁMĚSTKA HEJTMANA K VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V DOBĚ
NOUZOVÉHO STAVU
<br>
<br>
<br> V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12.3.2020 informuji,že dojde k redukci
veřejné drážní a linkové dopravy zajišťované Pardubickým krajem <.>
Omezení dopravy budou následující:
<br>
a) počínaje dnem 28.3.2020 od 0:00 do odvolání bude bez náhrady zrušena veřejná linková
doprava o sobotách,nedělích a státních svátcích <,>
<br> b) počínaje dnem 28.3.2020 od 0:00 do odvolání bude redukován rozsah spojů ve veřejné
drážní dopravě o sobotách,nedělích a státních svátcích <,>
<br> c) počínaje dnem 30.3.2020 od 0:00 do odvolání bude redukován rozsah spojů ve veřejné
drážní a linkové dopravě v pracovních dnech <.>
<br>
O uvedené redukci dopravy bude rozhodovat Rada Pardubického kraje na svém jednání dne 26.3 <.>
2020,kde uloží Krajskému úřadu Pardubického kraje,odboru dopravy a silničního hospodářství
vydávání konkrétních pokynů k redukci rozsahu spojů ve veřejné drážní a linkové dopravě <.>
Informace o jízdních řádech budou odeslány v průběhu dne 26.3.2020,eventuálně 27.3.2020 a
současně budou zveřejněny na Portále Pardubického kraje <.>
<br> V této souvislosti žádáme v zájmu občanů Pardubického kraje o zveřejnění této informace <.>
<br> Výše uvedená omezení se nevztahují na městskou hromadnou dopravu zajišťovanou Dopravním
podnikem města Pardubic a.s <.>
<br>
<br>
XXXXXX XXXXXX v.r <.>
<br> Rozdělovník:
starostové obcí Pk