Záměr pronájmu nebytových prostor

5386381 3720126 Záměr - budova ou 20.doc (26.5 kB) http://www.oudrnovice.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah823_2.doc&original=Z%C3%A1m%C4%9Br%20-%20budova%20ou%2020.doc OBEC DRNOVICE

V souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000Sb. o obcích / obecní zřízení/ ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje tímto svůj

Z Á M Ě R

p r o n a j m o u t nebytové prostory

v suterénu budovy čp.1 na parc.č.1 / budova obecního úřadu/. Uvedená nemovitost je zapsána na LV č.10001 pro obec Drnovice, katastrální území Drnovice , vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov .
Jedná se o nebytový prostor o výměře 15 m2 a spoluužívání chodby o výměře 15 m2.

Shora uvedené nebytové prostory jsou k pronajmutí od 1.5.2020.
O záměru pronajmout nebytový prostor rozhodla rada obce na svém zasedání dne 16. 3. 2020 – bod 17.

Své nabídky můžete podávat písemně na OÚ Drnovice, Drnovice 1, 683 04 nejpozději do 15.4.2020.
JUDr.Zuzana H e r m a n o v á

starostka obce
Vyvěšeno: dne 26.3.2020
Sňato : dne 2020-03-26 07:33:00 +0100 2020-03-26 07:34:52 +0100 application/msword https://edesky.blob.core.windows.net/attachments/1659_20200326073300690100_e_download.php_filedata_uredni_deska_obsah823_2.docoriginalZC3A1mC49Br2020budova20ou2020.doc lYnQdajd87zyYLv38BfI290pFydRXrIndV0ub3prk8g= OBEC DRNOVICE
<br> V souladu s ustanovením § 39 odst.1 zák.č.128/2000Sb.o obcích / obecní zřízení/ ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje tímto svůj
<br> Z Á M Ě R
<br> p r o n a j m o u t nebytové prostory
<br> v suterénu budovy čp.1 na parc.č.1 / budova obecního úřadu/.Uvedená nemovitost je zapsána na LV č.10001 pro obec Drnovice, katastrální území Drnovice ,vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov <.>
Jedná se o nebytový prostor o výměře 15 m2 a spoluužívání chodby o výměře 15 m2 <.>
<br> Shora uvedené nebytové prostory jsou k pronajmutí od 1.5.2020 <.>
O záměru pronajmout nebytový prostor rozhodla rada obce na svém zasedání dne 16.3.2020 – bod 17 <.>
<br> Své nabídky můžete podávat písemně na OÚ Drnovice,Drnovice 1,683 04 nejpozději do 15.4.2020 <.>
JUDr.Zuzana H e r m a n o v á
<br> starostka obce
Vyvěšeno: dne 26.3.2020
Sňato : dne