Přeshraniční pracovníci (tzv. pendleři) – komplexní informace platné od 26.3.2020 od 0:00

Ze samosprávy
Obec Štěkeň
Staženo z
edesky.cz
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby?
5386360 3720106 Přeshraniční pracovníci (tzv. pendleři) – komplexní informace platné od 26.3.2020 od 0:00 https://steken.cz/wp-content/uploads/2020/03/20200325_preshranicni_pracovnici_pendleri___20200324.pdf Přeshraniční pracovníci (tzv. pendleři) – komplexní informace platné od 26.3.2020

od 0:00

Od 26. března od půlnoci (tj. ze středy na čtvrtek) se pendleři rozdělují na dvě hlavní

skupiny podle místa překračování hranice

A) Pendleři překračující hranice mezi ČR a Slovenskem a Polskem


Od 26. 3. 2020 tedy k žádné změně nedochází. Pro tuto skupinu platí stejná

pravidla jako doposud. Pravidla jsou stejná i pro pendlery jezdící pracovat do ČR.

Stejně tak pro ně platí ostatní omezující požadavky, ať již specificky pro pendlery

(zákaz cest do přírody apod.) nebo pro všechny osoby na území (ochrana obličeje,

minimalizace kontaktu) – viz níže.Hlavními pravidly jsou:

o pravidelné překračování vnitřních hranic – pravidelností je myšleno
překračování hranice alespoň 3x týdně v jednom směru

o místo výkonu práce musí být do 100 km od státní hranice
o pendler musí mít u sebe potvrzení od zaměstnavatele
o pendler musí mít u sebe tzv. knížku přeshraničního pracovníka.

B) Pendleři překračující hranice mezi ČR a Německem a Rakouskem


Pro tuto skupinu budou od 26. 3. platit zcela nová pravidla, která se ale liší, pokud

jde o:Ba) osoby pendlující z území ČR

Bb) osoby pendlující na území ČRPro obě skupiny nově platí, že- musí pendlovat pouze v turnusech, každý turnus musí mít nejméně 21
kalendářních dní (tzn. neplatí podmínka četnosti překračování),

- nemusí splňovat hranici 100 km dojezdnosti. Pokud však jedou dále než 100
km, mohou k této cestě využít pouze hlavní hraniční přechody s režimem 24/7.

Pendleři, kteří jedou méně než 100 km od státní hranice, mohou i nadále

využívat i tzv. pendlerské přechody.

- nemusí mít knížku přeshraničního pracovníka – tuto knížku povede sama
policie v elektronické podobě.

Stále platí povinnost mít potvrzení od zaměstnavatele o pendlování (na text o 100

km se již nebere zřetel).

Pouze pro osoby pendlující z území ČR pak dále platí, že

- mezi turnusy musí absolvovat nařízenou karanténu v délce 14 dní, tu si musí
zajistit u svého lékaře a při zahájení nového turnusu musí doklad předložit

policii.Pro osoby pendlující na území ČR dále platí, že

- po ukončení 21-denního cyklu musí dodržet 14 denní pauzu před začátkem
nového 21-denního cyklu.

- Povinnost absolvovat nařízenou karanténu pro ně tedy neplatí, protože nelze
stanovit povinnost karantény v Německu nebo Rakousku, platí ale analogicky

minimálně dvoutýdenní pauza mezi turnusy.

Ubytování:

- ubytování v Německu, Rakousku ani v České republice nezajišťují státní
orgány České republiky. zajišťuje zaměstnavatel nebo jiný subjekt,

- pro ubytování cizinců v ČR platí výjimka ze zákazu poskytovat ubytovací
služby, tzn. cizince lze i nadále na území ČR ubytovávat (usnesení vlády č.

241).


Elektronická knížka přeshraničního pracovníka:- Policie nově povede elektronickou knížku přeshraničního pracovníka, kam
bude zaznamenávat přechody státní hranice jak u občanů ČR, tak u

pendlujících cizinců (EU občanů). Bude tak možné jasně určit, zda osoba

dodržela režim 21 dní a případně i nařízenou karanténu. Porušení povinné

karantény je přestupkem a policie oznámení předá k vyřízení a k uložení

sankce.Porušení délky turnusu:- bude-li se osoba vracet zpětdo Rakouska nebo do Německa, může tak učinit i
dříve než po 21 dnech – ale ztrácí tímto postavení pendlera a nebude již do

ČR vpuštěna v režimu pendlera.

- bude-li se osoba vracet zpět domů do České republiky, může tak učinit i dříve
než po 21 dnech – ale ztrácí tímto postavení pendlera a nebude již do

Německa nebo Rakouska vpuštěna v režimu pendlera.


Obcházení pravidel:- varujeme před obcházením pravidel policie bude od 26.3. přesně evidovat
vstupy a výstupy pendlerů

- nejčastější obcházení je pomocí potvrzení pro pracovníky kritické
infrastruktury (zejm. u zdravotnického personálu) – kritická infrastruktura je

pouze ta, která se nachází na území ČR (s výjimkou té, která je i v zájmu ČR –
nutné ověření) a je tak označena nařízením vlády, pracovníci kritické

infrastruktury (zejm. opravy a servisy) jezdí nárazově, nikoli pravidelně.

Ostatní povinnosti:

- platí povinnost pro všechny pendlery podrobit se lékařské prohlídce při vstupu
na hranicích – usnesení vlády č. 247

- platí povinnost nosit ochranu úst a nosu (rouška, šátek apod.) – usnesení vlády
č. 247

- pro pendlery platí ještě přísnější požadavky na minimalizaci společenského
kontaktu (usnesení vlády č. 215 a 247): pendleři nesmí

 vykonávat cestu za rodinou či blízkými osobami,

 zajišťovat potřeby a služby pro jinou osobu,

 vykonávat cestu za neodkladnými úřednickými záležitostmi

 vykonat pobyt v přírodě nebo parcích).


Změny u pendlerů se nedotýkají fungování překračování hranic i jiných

typů výjimek. Pozor, že zejména mezinárodní (nákladní) doprava je zcela

samostatnou výjimkou – zejména tedy řidiči kamionů nejsou pendlery!

Pro ně platí povinnost mít potvrzení pro pracovníky mezinárodní dopravy

a samozřejmě platí režimová omezení jako na ostatní osoby na území ČR

(roušky, minimalizace kontaktu). 2020-03-26 07:27:56 +0100 2020-03-26 07:29:38 +0100 application/pdf https://edesky.blob.core.windows.net/attachments/1352_20200326072756500100_20200325_preshranicni_pracovnici_pendleri___20200324.pdf c602fEI9301sOO/jfEEEUfQWr5tpyX04/2UCPXFkH9c= Přeshraniční pracovníci (tzv.pendleři) – komplexní informace platné od 26.3.2020
<br> od 0:00
<br> Od 26.března od půlnoci (tj.ze středy na čtvrtek) se pendleři rozdělují na dvě hlavní
<br> skupiny podle místa překračování hranice
<br> A) Pendleři překračující hranice mezi ČR a Slovenskem a Polskem
<br>
Od 26.3.2020 tedy k žádné změně nedochází.Pro tuto skupinu platí stejná
<br> pravidla jako doposud.Pravidla jsou stejná i pro pendlery jezdící pracovat do ČR <.>
<br> Stejně tak pro ně platí ostatní omezující požadavky,ať již specificky pro pendlery
<br> (zákaz cest do přírody apod.) nebo pro všechny osoby na území (ochrana obličeje <,>
<br> minimalizace kontaktu) – viz níže <.>
<br>
<br> Hlavními pravidly jsou:
<br> o pravidelné překračování vnitřních hranic – pravidelností je myšleno
překračování hranice alespoň 3x týdně v jednom směru
<br> o místo výkonu práce musí být do 100 km od státní hranice
o pendler musí mít u sebe potvrzení od zaměstnavatele
o pendler musí mít u sebe tzv.knížku přeshraničního pracovníka <.>
<br> B) Pendleři překračující hranice mezi ČR a Německem a Rakouskem
<br>
Pro tuto skupinu budou od 26.3.platit zcela nová pravidla,která se ale liší,pokud
<br> jde o:
<br>
<br> Ba) osoby pendlující z území ČR
<br> Bb) osoby pendlující na území ČR
<br>
<br> Pro obě skupiny nově platí,že
<br>
<br> - musí pendlovat pouze v turnusech,každý turnus musí mít nejméně 21
kalendářních dní (tzn.neplatí podmínka četnosti překračování) <,>
<br> - nemusí splňovat hranici 100 km dojezdnosti.Pokud však jedou dále než 100
km,mohou k této cestě využít pouze hlavní hraniční přechody s režimem 24/7 <.>
<br> Pendleři,kteří jedou méně než 100 km od státní hranice,mohou i nadále
<br> využívat i tzv.pendlerské přechody <.>
<br> - nemusí mít knížku přeshraničního pracovníka – tuto knížku povede sama
policie v elektronické podobě <.>
<br> Stále platí povinnost mít potvrzení od zaměstnavatele o pendlování (na text o 100
<br> km se již nebere zřetel) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Pouze pro osoby pendlující z území ČR pak dále platí,že
<br> - mezi turnusy musí absolvovat nařízenou karanténu v délce 14 dní,tu si musí
zajistit u svého lékaře a při zahájení nového turnusu musí doklad předložit
<br> policii <.>
<br>
<br> Pro osoby pendlující na území ČR dále platí,že
<br> - po ukončení 21-denního cyklu musí dodržet 14 denní pauzu před začátkem
nového 21-denního cyklu <.>
<br> - Povinnost absolvovat nařízenou karanténu pro ně tedy neplatí,protože nelze
stanovit povinnost karantény v Německu nebo Rakousku,platí ale analogicky
<br> minimálně dvoutýdenní pauza mezi turnusy <.>
<br> Ubytování:
<br> - ubytování v Německu,Rakousku XXX v České republice nezajišťují státní
orgány České republiky.zajišťuje zaměstnavatel nebo jiný subjekt <,>
<br> - pro ubytování cizinců v ČR platí výjimka ze zákazu poskytovat ubytovací
služby,tzn.cizince lze i nadále na území ČR ubytovávat (usnesení vlády č <.>
<br> 241) <.>
<br>
Elektronická knížka přeshraničního pracovníka:
<br>
<br> - Policie nově povede elektronickou knížku přeshraničního pracovníka,kam
bude zaznamenávat přechody státní hranice jak u občanů ČR,tak u
<br> pendlujících cizinců (EU občanů).Bude tak možné jasně určit,zda osoba
<br> dodržela režim 21 dní a případně i nařízenou karanténu.Porušení povinné
<br> karantény je přestupkem a policie oznámení předá k vyřízení a k uložení
<br> sankce <.>
<br>
<br> Porušení délky turnusu:
<br>
<br> - bude-li se osoba vracet zpětdo Rakouska nebo do Německa,může tak učinit i
dříve než po 21 dnech – ale ztrácí tímto postavení pendlera a nebude již do
<br> ČR vpuštěna v režimu pendlera <.>
<br> - bude-li se osoba vracet zpět domů do České republiky,může tak učinit i dříve
než po 21 dnech – ale ztrácí tímto postavení pendlera a nebude již do
<br> Německa nebo Rakouska vpuštěna v režimu pendlera <.>
<br>
Obcházení pravidel:
<br>
<br> - varujeme před obcházením pravidel policie bude od 26.3.přesně evidovat
vstupy a výstupy pendlerů
<br> - nejčastější obcházení je pomocí potvrzení pro pracovníky kritické
infrastruktury (zejm.u zdravotnického personálu) – kritická infrastruktura je
<br> pouze ta,která se nachází na území ČR (s výjimkou té,která je i v zájmu ČR –
nutné ověření) a je tak označena nařízením vlády,pracovníci kritické
<br> infrastruktury (zejm.opravy a servisy) jezdí nárazově,nikoli pravidelně <.>
<br>
<br>
<br> Ostatní povinnosti:
<br> - platí povinnost pro všechny pendlery podrobit se lékařské prohlídce při vstupu
na hranicích – usnesení vlády č.247
<br> - platí povinnost nosit ochranu úst a nosu (rouška,šátek apod.) – usnesení vlády
č.247
<br> - pro pendlery platí ještě přísnější požadavky na minimalizaci společenského
kontaktu (usnesení vlády č.215 a 247): pendleři nesmí
<br>  vykonávat cestu za rodinou či blízkými osobami <,>
<br>  zajišťovat potřeby a služby pro jinou osobu <,>
<br>  vykonávat cestu za neodkladnými úřednickými záležitostmi
<br>  vykonat pobyt v přírodě nebo parcích) <.>
<br>
Změny u pendlerů se nedotýkají fungování překračování hranic i jiných
<br> typů výjimek.Pozor,že zejména mezinárodní (nákladní) doprava je zcela
<br> samostatnou výjimkou – zejména tedy řidiči kamionů nejsou pendlery!
<br> Pro ně platí povinnost mít potvrzení pro pracovníky mezinárodní dopravy
<br> a samozřejmě platí režimová omezení jako na ostatní osoby na území ČR
<br> (roušky,minimalizace kontaktu) <.>