Záměr – pronájem

Ze samosprávy
Obec Štěkeň
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
26. 03. 2020
Originální zdroj
https://steken.cz/wp-content/uploads/2020/03/20200325_zamer_pronajem.pdf
Nalezeno adres
5
5386358 3720104 Záměr – pronájem https://steken.cz/wp-content/uploads/2020/03/20200325_zamer_pronajem.pdf Záměr

V souladu s š 39, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejňuje městys Štěkeň záměr:

na pronájem části pozemku p.č. 148/3 o výměře cca 70 m2 V k.ú. Štěkeň

Ve Štěkní 25.3. 2020 Bohumil Bláha \

starosta městyse vyvěšeno: 25.3. 2020

sejmuto: .......... 2020-03-26 07:27:55 +0100 2020-03-26 07: 28 :17 +0100 application/pdf https://edesky.blob.core.windows.net/attachments/1352_20200326072755770100_20200325_zamer_pronajem.pdf z9l/r3kD3ZU1cZXfiRZav0jF5CKOqzJxkwkNYVQZH4g= Záměr
<br> V souladu s š 39,zákona č.128/2000 Sb.o obcích zveřejňuje městys Štěkeň záměr:
<br> na pronájem části pozemku p.č.148/3 o výměře cca 70 m2 V k.ú.Štěkeň
<br> Ve Štěkní 25.3.2020 XXXXXXX XXXXX \
<br> starosta městyse vyvěšeno: XX.X.2020
<br> sejmuto:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>