Město Buštěhrad: Oznámení záměru Města Buštěhrad prodat část pozemku parc. č. 1819/1 o výměře 16m2

Ze samosprávy
Obec Buštěhrad
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
26. 03. 2020
Originální zdroj
https://www.mestobustehrad.cz/meu/uredni-deska/2020/03-08.pdf
Nalezeno adres
8
5386329 3720099 Město Buštěhrad: Oznámení záměru Města Buštěhrad prodat část pozemku parc. č. 1819/1 o výměře 16m2 https://www.mestobustehrad.cz/meu/uredni-deska/2020/03-08.pdf Město Buštěhrad
Městský úřad Buštěhrad - Revoluční 1/4 - 273 43 Buštěhrad

Tel: 312 250 301 web: www.mestobustehrad.cz

email: meu@mestobustehrad.cz

Č.j.: 521 / 2020 V Buštěhradě 26. března 2020

Oznámení záměru na prodej části pozemku par. číslo 1819/1 o

výměře 16m2
Město Buštěhrad


zveřejnuje podle § 39 odst. 1 zákona c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů,z á m ě r p r o d a tčást pozemku parcelní číslo 1819/1 , o výměře 16m
2
, nacházející se v katastrálním území Buštěhrad , který je zapsán na listu vlastnictví c. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský

kraj, Katastrální pracoviště Kladno.

Zájemci o koupi části pozemku parc. číslo 1819/1 o výměře 16m
2
se mohou k tomuto záměru

vyjádřit a podat své nabídky

do 14. dubna 2020.

…………………………………

Ing. arch. Daniela Javorčeková

starostka města

Vyvěšeno na úřední desce dne: 26. března 2020

Sejmuto z úřední desky dne: 14. dubna 2020 2020-03-26 07:21:30 +0100 2020-03-26 07:24:29 +0100 application/pdf https://edesky.blob.core.windows.net/attachments/849_20200326072130670100_0308.pdf MSRRdnxZPT1mC6Qy8NEv5ppRiTr22PsAC7jh0xq+hZQ= Město Buštěhrad
Městský úřad Buštěhrad - Revoluční 1/4 - 273 43 Buštěhrad
<br> Tel: 312 250 301 web: www.mestobustehrad.cz
<br> email: meu@mestobustehrad.cz
<br>
<br>
<br> Č.j.: 521 / 2020 V Buštěhradě 26.března 2020
<br>
<br>
<br> Oznámení záměru na prodej části pozemku par.číslo 1819/1 o
<br> výměře 16m2
<br>
<br>
Město Buštěhrad
<br>
zveřejnuje podle § 39 odst.1 zákona c.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
<br> pozdějších předpisů <,>
<br>
<br> z á m ě r p r o d a t
<br>
<br> část pozemku parcelní číslo 1819/1 ,o výměře 16m
2
<,> nacházející se v katastrálním území
<br> Buštěhrad,který je zapsán na listu vlastnictví c.10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský
<br> kraj,Katastrální pracoviště Kladno <.>
<br>
<br>
<br> Zájemci o koupi části pozemku parc.číslo 1819/1 o výměře 16m
2
se mohou k tomuto záměru
<br> vyjádřit a podat své nabídky
<br> do 14.dubna 2020 <.>
<br>
<br>
<br> …………………………………
<br> Ing.arch.XXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> starostka města
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 26.března 2020
<br>
<br>
<br> Sejmuto z úřední desky dne: 14.dubna 2020