Rozpočtové opatření č. 1/2020 k rozpočtu města na rok 2020

Ze samosprávy
Obec Podivín
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
26. 03. 2020
Originální zdroj
https://www.podivin.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah403_1.pdf&original=ud040.pdf
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby?
5386326 3720096 ud040.pdf (76.99 kB) https://www.podivin.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah403_1.pdf&original=ud040.pdf Město Podivín, IČO 00283495 KEO4 1.6.12 UR007

Rozpočtové změny

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020

NázevPar N+Z+Uz ZJPol Před změnou Změna Po změně

Příjmy
Org1 Org2

Příjmy z vlastní činnosti jinde30 500,0021193639 0,00 30 500,0010011)
Příjmy z prodeje pozemků79 200,0031113639 0,00 79 200,0010012)

3639 celkem: 109 700,000,00 109 700,00Změny za Par
85 000,00 194 700,00Za Par celkem:3639

Rozpočtové příjmy celkem

109 700,000,00 109 700,00

55 992 000,00 56 101 700,00

Změna příjmů celkem

NázevPar N+Z+Uz ZJPol Před změnou Změna Po změně

Výdaje
Org1 Org2

Nákup ostatních služeb2 515 000,0051693749 0,00 2 515 000,0011343)
Nákup ostatních služeb-2 515 000,0051693749 4 000 000,00 1 485 000,0060144)

3749 celkem: 0,004 000 000,00 4 000 000,00Změny za Par
7 700 000,00 7 700 000,00Za Par celkem:3749

Nespecifikované rezervy109 700,0059016409 5 619 600,00 5 729 300,005)
6409 celkem: 109 700,005 619 600,00 5 729 300,00Změny za Par

5 619 600,00 5 729 300,00Za Par celkem:6409

Rozpočtové výdaje celkem

109 700,009 619 600,00 9 729 300,00

97 806 800,00 97 916 500,00

Změna výdajů celkem

Zpracováno 25.03.2020 09:43:31 1/2Město Podivín, IČO 00283495 KEO4 1.6.12 UR007

Rozpočtové změny

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli).

Schváleno usnesením: 34.7. Na schůzi rady města dne: 27.02.2020

Zpracovala: Štefanová Marcela, vedoucí odboru ekonomického dne: 28.02.2020

Ing. Martin Důbrava
starosta

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

ad 1) Příjmy z věcných břemen dle smluv uzavřených v souladu s usnesením rady města.
ad 2) Příjmy z prodeje pozemků dle smluv uzavřených v souladu s usnesením zastupitelstva města.
ad 3) Revitalizace vegetace v extravilánu města - oddělení výdajů, které budou hrazeny z dotace.
ad 4) Revitalizace vegetace v extravilánu města - oddělení výdajů, které budou hrazeny z dotace.
ad 5) Zvýšení nespecifikované rezervy.

Změna závazných ukazatelů

NázevPo změněZměnaPar PůvodníPol

Příjmy
Org1 Org2

XXXXXXXXX NEDAŇOVÉ PŘÍJMY30 500,004 015 100,00 4 045 600,002XXX XXXXX

XXXXXXXXX KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY79 200,000,00 79 200,003XXX XXXXX

4 124 800,004 015 100,00 109 700,00Změna příjmů celkem
56 101 700,00Rozpočtové příjmy celkem 55 992 000,00

NázevPo změněZměnaPar PůvodníPol

Výdaje
Org1 Org2

XXXXXXXXX BĚŽNÉ VÝDAJE109 700,0052 330 800,00 52 440 500,005XXX XXXXX

5XXX 6014 4 000 000,00 -2 515 000,00 1 485 000,00 Revitalizace vegetace v extravilánu městaXXXX XXXXX

52 440 500,0052 330 800,00 109 700,00Změna výdajů celkem
97 916 500,00Rozpočtové výdaje celkem 97 806 800,00

Zpracováno 25.03.2020 09:43:31 2/2 2020-03-26 07:21:19 +0100 2020-03-26 07:24:31 +0100 application/pdf https://edesky.blob.core.windows.net/attachments/844_20200326072119590100_ud040.pdf I3K9pCaTpQpZbfAVHmmTxFQMLnmAZfyfFvC1M3zIIQI= Město Podivín,IČO 00283495 KEO4 1.6.12 UR007
<br> Rozpočtové změny
<br> Schválené rozpočtové opatření č.1/2020
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJPol Před změnou Změna Po změně
<br> Příjmy
Org1 Org2
<br> Příjmy z vlastní činnosti jinde30 500,0021193639 0,00 30 500,0010011)
Příjmy z prodeje pozemků79 200,0031113639 0,00 79 200,0010012)
<br> 3639 celkem: 109 700,000,00 109 700,00Změny za Par
85 000,00 194 700,00Za Par celkem:3639
<br> Rozpočtové příjmy celkem
<br> 109 700,000,00 109 700,00
<br> 55 992 000,00 56 101 700,00
<br> Změna příjmů celkem
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJPol Před změnou Změna Po změně
<br> Výdaje
Org1 Org2
<br> Nákup ostatních služeb2 515 000,0051693749 0,00 2 515 000,0011343)
Nákup ostatních služeb-2 515 000,0051693749 4 000 000,00 1 485 000,0060144)
<br> 3749 celkem: 0,004 000 000,00 4 000 000,00Změny za Par
7 700 000,00 7 700 000,00Za Par celkem:3749
<br> Nespecifikované rezervy109 700,0059016409 5 619 600,00 5 729 300,005)
6409 celkem: 109 700,005 619 600,00 5 729 300,00Změny za Par
<br> 5 619 600,00 5 729 300,00Za Par celkem:6409
<br> Rozpočtové výdaje celkem
<br> 109 700,009 619 600,00 9 729 300,00
<br> 97 806 800,00 97 916 500,00
<br> Změna výdajů celkem
<br> Zpracováno 25.03.2020 09:43:31 1/2
<br>
<br> Město Podivín,IČO 00283495 KEO4 1.6.12 UR007
<br> Rozpočtové změny
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením: 34.7.Na schůzi rady města dne: 27.02.2020
<br> Zpracovala: XXXXXXXXX XXXXXXX,vedoucí odboru ekonomického dne: XX.XX.XXXX
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX
starosta
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.1
<br> ad 1) Příjmy z věcných břemen dle smluv uzavřených v souladu s usnesením rady města <.>
ad 2) Příjmy z prodeje pozemků dle smluv uzavřených v souladu s usnesením zastupitelstva města <.>
ad 3) Revitalizace vegetace v extravilánu města - oddělení výdajů,které budou hrazeny z dotace <.>
ad 4) Revitalizace vegetace v extravilánu města - oddělení výdajů,které budou hrazeny z dotace <.>
ad 5) Zvýšení nespecifikované rezervy <.>
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> NázevPo změněZměnaPar PůvodníPol
<br> Příjmy
Org1 Org2
<br> XXXXXXXXX NEDAŇOVÉ PŘÍJMY30 500,004 015 100,00 4 045 600,002XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY79 200,000,00 79 200,003XXX XXXXX
<br> 4 124 800,004 015 100,00 109 700,00Změna příjmů celkem
56 101 700,00Rozpočtové příjmy celkem 55 992 000,00
<br> NázevPo změněZměnaPar PůvodníPol
<br> Výdaje
Org1 Org2
<br> XXXXXXXXX BĚŽNÉ VÝDAJE109 700,0052 330 800,00 52 440 500,005XXX XXXXX
<br> 5XXX 6014 4 000 000,00 -2 515 000,00 1 485 000,00 Revitalizace vegetace v extravilánu městaXXXX XXXXX
<br> 52 440 500,0052 330 800,00 109 700,00Změna výdajů celkem
97 916 500,00Rozpočtové výdaje celkem 97 806 800,00
<br> Zpracováno 25.03.2020 09:43:31 2/2