Městský úřad Krnov, Odbor výstavby - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Zrušení opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu Změny č. 1 Územního plánu Liptaň - KRNOOV-25976/2020

Ze samosprávy
Obec Krnov
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
26. 03. 2020
Originální zdroj
https://krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=32983
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby?
5387134 3720616 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Zrušení opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu Změny č. 1 Územního plánu Liptaň - KRNOOV-25976/2020 https://krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=32983 MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV

ODBOR VÝSTAVBY
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1
794 01 KRNOV
Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše čj.: KRNOOV-25976/2020 piev

Naše sp. zn.:OV-3147/2020-piev

326.1 A/10

Vyřizuje: Pícová Eva

Telefon: 554697752

E-mail: epicova@mukrnov.czDatum: 26.03.20201 / 1IČ: 296139, DIČ: CZ00296139

Telefon: 554 697 111, fax: 554 610 418, e-mail: epodatelna@mukrnov.cz, ID DS: ndgbdc9, www.krnov.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAZrušení opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu Změny č. 1 Územního

plánu LiptaňMěstský úřad Krnov, odbor výstavby (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů

(dále jen „stavební zákon“) pořizuje na žádost obce Liptaň Změnu č. 1 Územního plánu

Liptaň.Pořizovatel oznámil veřejnou vyhláškou č.j.: KRNOOV-16668/2020 piev ze dne

19.2.2020 podle 53 odst. 2 a § 52 ve smyslu § 55b stavebního zákona a §§ 171 až 174 zákona

500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen “správní řád”)

zahájení řízení o upraveném návrhu Změny č. 1 Územního plánu Liptaň a konání

opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu Změny č. 1 Územního plánu

Liptaň, které se mělo konat dne 30. března 2020 od 15.00 hod. na Obecním úřadě v

Liptani.

Vzhledem k tomu, že Vláda ČR (usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020) vyhlásila

z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru nouzový stav,

oznamujeme tímto, že se výše uvedené opakované veřejné projednání odkládá na

neurčito.Eva P í c o v á

oprávněná úřední osoba, služební

číslo 0142


2020-03-26T10:03:47+0100 2020-03-26 12:27:06 +0100 2020-03-26 12:27:37 +0100 application/pdf https://edesky.blob.core.windows.net/attachments/24570_20200326122705550100_01072020.pdf IPFFRyubb2RkOcoiCCScbbjvIvU+MGrX4OmAx3sbGcc= MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV
<br> ODBOR VÝSTAVBY
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1
794 01 KRNOV
<br>
<br>
Váš dopis zn.:
<br> Ze dne:
<br> Naše čj.: KRNOOV-25976/2020 piev
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> OV-3147/2020-piev
<br> 326.1 A/10
<br>
<br>
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXX
<br> Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-mail: epicova@mukrnov.cz
<br>
<br> Datum: 26.03.2020
<br>
<br> 1 / 1
<br>
<br> IČ: 296139,DIČ: CZ00296139
<br> Telefon: 554 697 111,fax: 554 610 418,e-mail: epodatelna@mukrnov.cz,ID DS: ndgbdc9,www.krnov.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Zrušení opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu Změny č.1 Územního
<br> plánu Liptaň
<br>
<br> Městský úřad Krnov,odbor výstavby (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst.1 písm.c) zákona
<br> č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších změn a předpisů
<br> (dále jen „stavební zákon“) pořizuje na žádost obce Liptaň Změnu č.1 Územního plánu
<br> Liptaň <.>
<br>
<br> Pořizovatel oznámil veřejnou vyhláškou č.j.: KRNOOV-16668/2020 piev ze dne
<br> 19.2.2020 podle 53 odst.2 a § 52 ve smyslu § 55b stavebního zákona a §§ 171 až 174 zákona
<br> 500/2004 Sb <.>,o správním řízení,ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen “správní řád”)
<br> zahájení řízení o upraveném návrhu Změny č.1 Územního plánu Liptaň a konání
<br> opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu Změny č.1 Územního plánu
<br> Liptaň,které se mělo konat dne 30.března 2020 od 15.00 hod.na Obecním úřadě v
<br> Liptani <.>
<br> Vzhledem k tomu,že Vláda ČR (usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020) vyhlásila
<br> z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru nouzový stav <,>
<br> oznamujeme tímto,že se výše uvedené opakované veřejné projednání odkládá na
<br> neurčito <.>
<br>
<br>
<br>
<br> XXX P í c o v á
<br> oprávněná úřední osoba,služební
<br> číslo 0142
<br>
<br>
<br>
2020-03-26T10:03:47+0100