Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího záměru -Technologický park Stříbrňák - v k.ú. Lazsko

6283542 4406156 Posuzování vlivů na životní prostředí zde: https://www.milin.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah1397_1.pdf&original=Posuzov%C3%A1n%C3%AD%20vliv%C5%AF%20na%20%C5%BEivotn%C3%AD%20prost%C5%99ed%C3%AD%20-%20zah%C3%A1jen%C3%AD%20zji%C5%A1%C5%A5ovac%C3%ADho%20z%C3%A1m%C4%9Bru%20-Technologick%C3%BD%20park%20St%C5%99%C3%ADbr%C5%88%C3%A1k%20-%20v%20k.%C3%BA.%20Lazsko.pdf 2021-01-14 02:37:50 +0100 2021-01-14 02:37:56 +0100 application/pdf https://edesky.blob.core.windows.net/attachments/36844_20210114023749660100_e_download.php_filedata_uredni_deska_obsah1397_1.pdforiginalPosuzovC3A1nC3AD20vlivC5AF20na20C5BEivotnC3AD20prostC599edC3AD2020zahC3A1jenC3AD20zjiC5A1C5A5ovacC3ADho20zC3A1mC49Bru20