Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2021

Ze samosprávy
Obec Janské Lázně
Staženo z
edesky.cz
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby?
6283534 4406148 Obsah vyvěšení http://janskelazne.imunis.cz/edeska/file.asp?id=3822&ts=oGz2OGrilIDSUTWy0UCn4qh4awkMb5Badn%2Bg4aJRqfM%2F5o5o8NyPu1YL Rozpočet - ZŠ a MŠ Janské Lázně – rok 2021
Prostředky od zřizovatele: 900 000Kč
2021 plán 2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
501 Spotřeba materiálu
Knihy, učeb. pomůcky, hračky 40 000 40 000
Předplatné 6 500 6 500
Pracovní oděvy 9 500 9 500
Spotřeba režij. materiálu 65 000 65 000
Pořízení drobného majetku 30 000 30 000
--------------------------------------------------------------------------------
Celkem : 151 000 151 000
502 Spotřeba energie
Elektrická energie 140 000 135 000
Teplo 300 000 300 000
----------------------------------------------------------------------------------
Celkem: 440 000 435 000
503 Vodné a stočné 40 000 45 000
511 Opravy a údržba 50 000 50 000
512 Cestovné 3 000 3 000
518 Ostatní služby
Praní prádla 15 000 15 000
Ostatní služby 100 000 100 000
Bankovní poplatky 7 000 7 000
Poštovné 2 200 2 200
Telefony 17 500 17 500
2021 plán 2020
Nákup služeb 20 000 20 000
DVPP 10 000 10 000
-----------------------------------------------------------------------------------
Celkem: 171 700 171 700
521 Mzdové náklady IT pracovník 30 000 30 000
527 Zákonné sociální pojištění IT prac. 300 300
558 Náklady z drobného
dlouhodobého majetku
DDHM 15 000 15 000
DDHIM

569 Poplatky ostatní 29 000 29 000
930 000 Kč 930 000Kč
Z toho z vlastních zdrojů 60 000Kč (poplatky MŠ, ŠD).
To je od zřizovatele 870 000Kč.
+ Dotace na mzdy:
Rezerva na platy zaměstnanců 30 000Kč.


Datum zveřejnění návrhu na úřední desce: 03.12.2020
Datum schválení zřizovatelem: 06.01.2021 usnesení č.: R 509/47/21
Datum zveřejnění na úřední desce: 14.01.2021


Zpracovala: Mgr. Zdeňka Hrnčířová 2021-01-14 02:24:32 +0100 2021-01-14 02:26:23 +0100 application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document https://edesky.blob.core.windows.net/attachments/36265_20210114022431950100_file.asp_id3822tsoGz2OGrilIDSUTWy0UCn4qh4awkMb5Badn2Bg4aJRqfM2F5o5o8NyPu1YL XsQae21imzdlINEFbyM+rjRDB2U16K4AYXJl6jHv1ks= Rozpočet - ZŠ a MŠ Janské Lázně – rok 2021
Prostředky od zřizovatele: 900 000Kč
2021 plán 2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
501 Spotřeba materiálu
Knihy,učeb.pomůcky,hračky 40 000 40 000
Předplatné 6 500 6 500
Pracovní oděvy 9 500 9 500
Spotřeba režij.materiálu 65 000 65 000
Pořízení drobného majetku 30 000 30 000
--------------------------------------------------------------------------------
Celkem : 151 000 151 000
502 Spotřeba energie
Elektrická energie 140 000 135 000
Teplo 300 000 300 000
----------------------------------------------------------------------------------
Celkem: 440 000 435 000
503 Vodné a stočné 40 000 45 000
511 Opravy a údržba 50 000 50 000
512 Cestovné 3 000 3 000
518 Ostatní služby
Praní prádla 15 000 15 000
Ostatní služby 100 000 100 000
Bankovní poplatky 7 000 7 000
Poštovné 2 200 2 200
Telefony 17 500 17 500
2021 plán 2020
Nákup služeb 20 000 20 000
DVPP 10 000 10 000
-----------------------------------------------------------------------------------
Celkem: 171 700 171 700
521 Mzdové náklady IT pracovník 30 000 30 000
527 Zákonné sociální pojištění IT prac.300 300
558 Náklady z drobného
dlouhodobého majetku
DDHM 15 000 15 000
DDHIM
<br> 569 Poplatky ostatní 29 000 29 000
930 000 Kč 930 000Kč
Z toho z vlastních zdrojů 60 000Kč (poplatky MŠ,ŠD) <.>
To je od zřizovatele 870 000Kč <.>
+ Dotace na mzdy:
Rezerva na platy zaměstnanců 30 000Kč <.>
<br>
Datum zveřejnění návrhu na úřední desce: 03.12.2020
Datum schválení zřizovatelem: 06.01.2021 usnesení č.: R 509/47/21
Datum zveřejnění na úřední desce: 14.01.2021
<br>
Zpracovala: Mgr.Zdeňka Hrnčířová