Střednědobý výhled ZŠ a MŠ na 2021 - 2023

6283532 4406146 Obsah vyvěšení http://janskelazne.imunis.cz/edeska/file.asp?id=3823&ts=oGz2OGrilYDSUTWy0UCn4qh4awkMb5Badn%2Bg4aJRqfM%2F5o5o8NyIu10L Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov
Školní 81, PSČ 542 25 , Mgr. Zdeňka Hrnčířová – ředitelka školy
Příspěvková organizace, IČ 750 16 851
tel. 499 875 414, e- mail: zs-ms@janske-lazne.cz
www.zsjanskelazne.cz

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021, 2022 a 2023

Rok 2021
Příjmy:


Předpokládané příjmy od zřizovatele
900 000,-

Předpokládané vlastní příjmy
60 000,-

Předpokládané výdaje
960.000,-

Předpokládané příjmy ze státního rozpočtu na mzdy
5 521 569,-

Předpokládané výdaje ze státního rozpočtu na mzdy
5 521 569,-


Rok 2022
Příjmy:


Předpokládané příjmy od zřizovatele
900.000,-

Předpokládané vlastní příjmy
60.000,-

Předpokládané výdaje
960.000,-

Předpokládané příjmy ze státního rozpočtu na mzdy
5 521 569,-

Předpokládané výdaje ze státního rozpočtu na mzdy
5 521 569,-Rok 2023
Příjmy:


Předpokládané příjmy od zřizovatele
900.000,-

Předpokládané vlastní příjmy
60.000,-

Předpokládané výdaje
960.000,-

Předpokládané příjmy ze státního rozpočtu na mzdy
5 521 569,-

Předpokládané výdaje ze státního rozpočtu na mzdy
5 521 569,-

Střednědobé výhledy rozpočtů, jejich schválení a zveřejnění je na základě platnosti zákona č. 23/2017 Sb.,
a 24/2017 Sb.Komentář:

· Střednědobý výhled příspěvkové organizace je sestaven pro pokrytí nezbytných výdajů nutných k řádnému plnění hlavního účelu a předmětu činnosti (viz zřizovací listina).

· Střednědobý výhled vychází ze skutečného čerpání za uplynulé období, odhadu  počtu žáků školy a z hrubých odhadů na nadcházející období v návaznosti na plánované opravy, rekonstrukce a modernizaci.

· Rizika, rezervy:
· nejsou zohledněny mimořádné výdaje např. rozsáhlejší opravy budovy - rekonstrukce havarijního stavu instalací (rozvody, vody), rekonstrukce MŠ, úpravy zahrady a okolí školy,
· provoz a obnova ITC,
· ukončení dotací MŠMT,
· inflace a nárůst cen nejen energií, služeb, zboží
· vzrůstající množství oprav zastaralého vybavení
· podíl na dotacích přiznaných škole nad rámec běžného rozpočtu (např. plavecký výcvik)

· K podrobné analýze rozpočtu organizace (provozní i přímé výdaje za kalendářní rok) slouží účetní sestavy, zprávy o hospodaření a výkazy předané zřizovateli a také kontrolní činnost zřizovatele.

· Svěřené finanční prostředky organizace využívá v maximální možné míře hospodárně a efektivně.Datum vypracování: 1. 12. 2020
Vypracoval: Mgr. Zdeňka Hrnčířová
Datum zveřejnění návrhu na úřední desce: 03.12.2020
Datum schválení zřizovatelem: 06.01.2021 usnesení č.: R 510/47/21
Datum zveřejnění na úřední desce: 14.01.2021Mgr. Zdeňka Hrnčířová 2021-01-14 02:24:29 +0100 2021-01-14 02:26:36 +0100 application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document https://edesky.blob.core.windows.net/attachments/36265_20210114022429400100_file.asp_id3823tsoGz2OGrilYDSUTWy0UCn4qh4awkMb5Badn2Bg4aJRqfM2F5o5o8NyIu10L nzy/QJBCosXTx4EkYmE9+eG1DxnLU0+V1HDmUgjxArM= Základní škola a Mateřská škola,Janské Lázně,okres Trutnov
Školní 81,PSČ 542 25 ,Mgr.Zdeňka Hrnčířová – ředitelka školy
Příspěvková organizace,IČ 750 16 851
tel.499 875 414,e- mail: zs-ms@janske-lazne.cz
www.zsjanskelazne.cz
<br>
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021,2022 a 2023
<br> Rok 2021
Příjmy:
<br>
Předpokládané příjmy od zřizovatele
900 000,-
<br> Předpokládané vlastní příjmy
60 000,-
<br> Předpokládané výdaje
960.000,-
<br> Předpokládané příjmy ze státního rozpočtu na mzdy
5 521 569,-
<br> Předpokládané výdaje ze státního rozpočtu na mzdy
5 521 569,-
<br>
<br>
<br>
Rok 2022
Příjmy:
<br>
Předpokládané příjmy od zřizovatele
900.000,-
<br> Předpokládané vlastní příjmy
60.000,-
<br> Předpokládané výdaje
960.000,-
<br> Předpokládané příjmy ze státního rozpočtu na mzdy
5 521 569,-
<br> Předpokládané výdaje ze státního rozpočtu na mzdy
5 521 569,-
<br>
<br> Rok 2023
Příjmy:
<br>
Předpokládané příjmy od zřizovatele
900.000,-
<br> Předpokládané vlastní příjmy
60.000,-
<br> Předpokládané výdaje
960.000,-
<br> Předpokládané příjmy ze státního rozpočtu na mzdy
5 521 569,-
<br> Předpokládané výdaje ze státního rozpočtu na mzdy
5 521 569,-
<br>
<br>
<br> Střednědobé výhledy rozpočtů,jejich schválení a zveřejnění je na základě platnosti zákona č.23/2017 Sb.<,>
a 24/2017 Sb <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Komentář:
<br> · Střednědobý výhled příspěvkové organizace je sestaven pro pokrytí nezbytných výdajů nutných k řádnému plnění hlavního účelu a předmětu činnosti (viz zřizovací listina) <.>
<br> · Střednědobý výhled vychází ze skutečného čerpání za uplynulé období,odhadu  počtu žáků školy a z hrubých odhadů na nadcházející období v návaznosti na plánované opravy,rekonstrukce a modernizaci <.>
<br> · Rizika,rezervy:
· nejsou zohledněny mimořádné výdaje např.rozsáhlejší opravy budovy - rekonstrukce havarijního stavu instalací (rozvody,vody),rekonstrukce MŠ,úpravy zahrady a okolí školy <,>
· provoz a obnova ITC <,>
· ukončení dotací MŠMT <,>
· inflace a nárůst cen nejen energií,služeb,zboží
· vzrůstající množství oprav zastaralého vybavení
· podíl na dotacích přiznaných škole nad rámec běžného rozpočtu (např.plavecký výcvik)
<br> · K podrobné analýze rozpočtu organizace (provozní i přímé výdaje za kalendářní rok) slouží účetní sestavy,zprávy o hospodaření a výkazy předané zřizovateli a také kontrolní činnost zřizovatele <.>
<br> · Svěřené finanční prostředky organizace využívá v maximální možné míře hospodárně a efektivně <.>
<br>
<br> Datum vypracování: 1.12.2020
Vypracoval: Mgr.Zdeňka Hrnčířová
Datum zveřejnění návrhu na úřední desce: 03.12.2020
Datum schválení zřizovatelem: 06.01.2021 usnesení č.: R 510/47/21
Datum zveřejnění na úřední desce: 14.01.2021
<br>
<br> Mgr.Zdeňka Hrnčířová