Veřejná vyhláška - Skokan

Ze samosprávy
Obec Unhošť
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
14. 01. 2021
Originální zdroj
http://www.muunhost.cz/assets/File.ashx?id_org=17449&id_dokumenty=57588
Nalezeno adres
6
6283531 4406145 Veřejná vyhláška - Skokan http://www.muunhost.cz/assets/File.ashx?id_org=17449&id_dokumenty=57588 MĚSTO UNHOŠŤ
KOMISE PRO PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮMĚSTO UNHOŠŤ
Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť ,

Tel.: 312 698 421-2, e-mail: muunhost@muunhost.cz,

www.muunhost.cz
IČ: 00235075, DIČ: CZ00235075

Pan
Tomáš Skokan

Václavské nám. 44 273 51 Unhošť


číslo jednací: vyřizuje / telefon v Unhošti dne:

MU-4438/20/PK Ing. Věra Mráčková 13. ledna 2020

P-39/20 312 679 058

V e ř e j n á v y h l á š k a
oznámení o možnosti převzít písemnostMěsto Unhošť, Komise pro projednávání přestupků, jako příslušný správní orgán podle ustanovení

zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění,o z n a m u j e
podle ustanovení § 25 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žepan Tomáš SKOKAN

adresa: nám. Václavské nám. 44, 273 51 Unhošť ,


má možnost jako účastník řízení převzít písemnost,


kterou vydalo Město Unhošť, Komise pro projednávání přestupků, pod č.j. MU-4438/20/PK (P-

39/2020), ve věci přestupku podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení

o nich.Písemnost je možno převzít ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení, na Městském

úřadu v Unhošti, sekretariát, v pondělí a ve středu v době od 12:00 – 17:00 hodin, na adrese

Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť . V ostatní dny pouze na základě předchozí telefonické

domluvy.Toto oznámení bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce

Města Unhošť na adrese URL www.muunhost.cz, bude vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu

v Unhošti.
Mgr. Vladimír Samek, v. r.

předseda komiseVyvěšeno: 13. 01. 2021

Sejmuto: 28. 01. 2021 2021-01-14 02:23:42 +0100 2021-01-14 02:24:09 +0100 application/pdf https://edesky.blob.core.windows.net/attachments/36197_20210114022341860100_File.ashx_id_org17449id_dokumenty57588 S6VpqkSKUVZtPwY2wLhWsi2/jJwnZP3bo86AI98+bwY= MĚSTO UNHOŠŤ
KOMISE PRO PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ
<br>
<br> MĚSTO UNHOŠŤ
Václavské náměstí 44,273 51 Unhošť <,>
<br> Tel.: 312 698 421-2,e-mail: muunhost@muunhost.cz <,>
<br> www.muunhost.cz
IČ: 00235075,DIČ: CZ00235075
<br> Pan
XXXXX XXXXXX
<br> Václavské nám.XX
<br> XXX XX Unhošť
<br>
číslo jednací: vyřizuje / telefon v Unhošti dne:
<br> MU-4438/20/PK Ing.Věra Mráčková 13.ledna 2020
<br> P-39/20 312 679 058
<br>
<br>
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
oznámení o možnosti převzít písemnost
<br>
<br> Město Unhošť,Komise pro projednávání přestupků,jako příslušný správní orgán podle ustanovení
<br> zákona č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,v platném znění <,>
<br>
<br> o z n a m u j e
podle ustanovení § 25 odst.1 a odst.2 zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> správní řád,ve znění pozdějších předpisů,že
<br>
<br> XXX XXXXX XXXXXX
<br> adresa: nám.Václavské nám.XX,273 51 Unhošť <,>
<br>
má možnost jako účastník řízení převzít písemnost <,>
<br>
kterou vydalo Město Unhošť,Komise pro projednávání přestupků,pod č.j.MU-4438/20/PK (P-
<br> 39/2020),ve věci přestupku podle zákona č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení
<br> o nich <.>
<br>
<br> Písemnost je možno převzít ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení,na Městském
<br> úřadu v Unhošti,sekretariát,v pondělí a ve středu v době od 12:00 – 17:00 hodin,na adrese
<br> Václavské náměstí 44,273 51 Unhošť .V ostatní dny pouze na základě předchozí telefonické
<br> domluvy <.>
<br>
<br> Toto oznámení bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce
<br> Města Unhošť na adrese URL www.muunhost.cz,bude vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu
<br> v Unhošti <.>
<br>
<br>
Mgr.XXXXXXXX XXXXX,v.r <.>
<br> předseda komise
<br>
<br> Vyvěšeno: 13.01.2021
<br> Sejmuto: 28.01.2021