55. schůze

Ze samosprávy
Obec Žacléř
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
14. 01. 2021
Originální zdroj
https://www.zacler.cz/files/files/f174-u055-rm.pdf
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby?
6283525 4406139 55. schůze https://www.zacler.cz/files/files/f174-u055-rm.pdf 1

U S N E S E N Í


z 55. schůze rady města Žacléř konané dne 28. prosince 2020

Program:1. Program jednání rady města.
2. Městská policie.
3. Eko Delta.
4. Žádost o snížení nájemného v tělocvičně ZŠ.
5. Rozpočtové opatření č. 4/2020.
6. Návrh na změnu hranice katastru města Žacléř.
7. Návrh na změnu hranice katastru města Žacléř.

1. Program jednání rady města.

2020/55/1130

Rada města schvaluje program 55. jednání rady města.

Zajistí: starosta Termín: 28. 12. 2020

2. Městská policie.

2020/55/1131

Rada města bere na vědomí informace o činnosti Městské policie Trutnov na území města

Žacléř za období 7. 12. 2020 – 13. 12. 2020.

Zajistí: starosta Termín: 28. 12. 2020

3. Eko Delta.

2020/55/1132

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1/2021 ke smlouvě č. 21/11/D mezi městem Žacléř

a firmou Eko Delta s.r.o. Česká Skalice, ul. Zelená 855, IČO 47450665 týkající se pronájmu 3

ks ekologických toalet. Rada města pověřuje místostarostu podpisem dodatku.

Zajistí: místostarosta Termín: 31. 12. 2020


2

2020/55/1133

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1/2021 ke smlouvě č. 713/12/D mezi městem Žacléř

a firmou Ekodelta s.r.o. Česká Skalice, ul. Zelená 855, IČO 47450665 týkající se pronájmu

ekologické toalety. Rada města pověřuje místostarostu podpisem dodatku.

Zajistí: místostarosta Termín: 31. 12. 20202020/55/1134

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1/2021 ke smlouvě č. 127/18/D mezi městem Žacléř

a firmou Ekodelta s.r.o. Česká Skalice, ul. Zelená 855, IČO 47450665 týkající se pronájmu

ekologické toalety. Rada města pověřuje místostarostu podpisem dodatku.

Zajistí: místostarosta Termín: 31. 12. 2020

4. Žádost o snížení nájemného v tělocvičně ZŠ.

2020/55/1135

Rada města schvaluje TJ Baník Žacléř z. s., IČO 00527831, snížení nájemného na rok 2020 za

užívání tělocvičen v Základní škole Žacléř na polovinu původní částky, tedy na 65.000 Kč.

Zajistí: starosta Termín: 31. 12. 2020

5. Rozpočtové opatření č. 4/2020.

2020/55/1136

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020, kterým se navyšuje příjmová strana

rozpočtu města o 298.670 Kč a výdajová strana se navyšuje o 270.060 Kč. Rada města ukládá

vedoucí Ekonomickému odboru Městského úřadu Žacléř řídit se chváleným rozpočtovým

opatřením č. 4/2020.

Zajistí: vedoucí Ekonomického odboru MěÚ Žacléř Termín: 31. 12. 2020

6. Návrh na změnu hranice katastru města Žacléř.

2020/55/1137

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu hranice katastru města Žacléř podle

návrhu Katastrálního úřadu ČR.

Zajistí: majetkové oddělení Termín: 31. 3. 2021

7. Návrh na změnu hranice katastru města Žacléř.

2020/55/1138

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu hranice katastru města Žacléř podle

návrhu Katastrálního úřadu ČR.

Zajistí: majetkové oddělení Termín: 31. 3. 2021

Bc. Valentin HERMAN DiS. Aleš VANÍČEK

místostarosta starosta 2021-01-14 02:08:02 +0100 2021-01-14 02:08:25 +0100 application/pdf https://edesky.blob.core.windows.net/attachments/36007_20210114020802250100_f174u055rm.pdf 3PY3pCrzJrBofs26o08L9D2RHNEDY2pzHmP2wFqYOfE= 1
<br> U S N E S E N Í
<br>
z 55.schůze rady města Žacléř konané dne 28.prosince 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Program:
<br>
<br> 1.Program jednání rady města <.>
2.Městská policie <.>
3.Eko Delta <.>
4.Žádost o snížení nájemného v tělocvičně ZŠ <.>
5.Rozpočtové opatření č.4/2020 <.>
6.Návrh na změnu hranice katastru města Žacléř <.>
7.Návrh na změnu hranice katastru města Žacléř <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1.Program jednání rady města <.>
<br> 2020/55/1130
<br> Rada města schvaluje program 55.jednání rady města <.>
<br> Zajistí: starosta Termín: 28.12.2020
<br>
<br>
<br> 2.Městská policie <.>
<br> 2020/55/1131
<br> Rada města bere na vědomí informace o činnosti Městské policie Trutnov na území města
<br> Žacléř za období 7.12.2020 – 13.12.2020 <.>
<br> Zajistí: starosta Termín: 28.12.2020
<br>
<br>
<br> 3.Eko Delta <.>
<br> 2020/55/1132
<br> Rada města schvaluje uzavření dodatku č.1/2021 ke smlouvě č.21/11/D mezi městem Žacléř
<br> a firmou Eko Delta s.r.o.Česká Skalice,ul.Zelená 855,IČO 47450665 týkající se pronájmu 3
<br> ks ekologických toalet.Rada města pověřuje místostarostu podpisem dodatku <.>
<br> Zajistí: místostarosta Termín: 31.12.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br> 2020/55/1133
<br> Rada města schvaluje uzavření dodatku č.1/2021 ke smlouvě č.713/12/D mezi městem Žacléř
<br> a firmou Ekodelta s.r.o.Česká Skalice,ul.Zelená 855,IČO 47450665 týkající se pronájmu
<br> ekologické toalety.Rada města pověřuje místostarostu podpisem dodatku <.>
<br> Zajistí: místostarosta Termín: 31.12.2020
<br>
<br> 2020/55/1134
<br> Rada města schvaluje uzavření dodatku č.1/2021 ke smlouvě č.127/18/D mezi městem Žacléř
<br> a firmou Ekodelta s.r.o.Česká Skalice,ul.Zelená 855,IČO 47450665 týkající se pronájmu
<br> ekologické toalety.Rada města pověřuje místostarostu podpisem dodatku <.>
<br> Zajistí: místostarosta Termín: 31.12.2020
<br>
<br>
<br> 4.Žádost o snížení nájemného v tělocvičně ZŠ <.>
<br> 2020/55/1135
<br> Rada města schvaluje TJ Baník Žacléř z.s <.>,IČO 00527831,snížení nájemného na rok 2020 za
<br> užívání tělocvičen v Základní škole Žacléř na polovinu původní částky,tedy na 65.000 Kč <.>
<br> Zajistí: starosta Termín: 31.12.2020
<br>
<br>
<br> 5.Rozpočtové opatření č.4/2020 <.>
<br> 2020/55/1136
<br> Rada města schvaluje rozpočtové opatření č.4/2020,kterým se navyšuje příjmová strana
<br> rozpočtu města o 298.670 Kč a výdajová strana se navyšuje o 270.060 Kč.Rada města ukládá
<br> vedoucí Ekonomickému odboru Městského úřadu Žacléř řídit se chváleným rozpočtovým
<br> opatřením č.4/2020 <.>
<br> Zajistí: vedoucí Ekonomického odboru MěÚ Žacléř Termín: 31.12.2020
<br>
<br>
<br> 6.Návrh na změnu hranice katastru města Žacléř <.>
<br> 2020/55/1137
<br> Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu hranice katastru města Žacléř podle
<br> návrhu Katastrálního úřadu ČR <.>
<br> Zajistí: majetkové oddělení Termín: 31.3.2021
<br>
<br>
<br> 7.Návrh na změnu hranice katastru města Žacléř <.>
<br> 2020/55/1138
<br> Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu hranice katastru města Žacléř podle
<br> návrhu Katastrálního úřadu ČR <.>
<br> Zajistí: majetkové oddělení Termín: 31.3.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Bc.XXXXXXXX XXXXXX DiS.XXXX XXXXXXX
<br> místostarosta starosta