53. schůze

Ze samosprávy
Obec Žacléř
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
14. 01. 2021
Originální zdroj
https://www.zacler.cz/files/files/f174-u053.pdf
Nalezeno adres
26
6283523 4406137 53. schůze https://www.zacler.cz/files/files/f174-u053.pdf 1

U S N E S E N Í


z 53. schůze rady města Žacléř konané dne 30. listopadu 2020
Program:1. Program jednání rady města.
2. Výroční zpráva Základní školy Žacléř.
3. Žádost o pronájem sloupu veřejného osvětlení.
4. Smlouva o výpůjčce č. 7/2020.
5. Rozhodnutí o schválení projektu k dotaci.
6. Žádost o kompenzaci vybavení nájemního bytu.
7. Žádost o finanční příspěvek.
8. Žádost o byt.
9. Pronájem střechy pro fotovoltaickou elektrárnu.
10. Odběrné místo pro pneumatiky a autobaterie.
11. Byty.
12. Prodej budovy a pozemků v k. ú. Žacléř .
13. Pronájem pozemku č. k. ú. Žacléř .
14. Zápis komise pro životní prostředí č. 08/2020.
15. Byty do výběrového řízení.
16. Návrh rozpočtu organizační složky města Žacléř.
17. Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Žacléř.
18. Návrh rozpočtu organizační složky města Žacléř.
19. Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Žacléř.
20. Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Žacléř.1. Program jednání rady města.
2020/53/1090

Rada města schvaluje program 53. jednání rady města.
Zajistí: starosta Termín: 30. 11. 2020
2. Výroční zpráva Základní školy Žacléř.
2020/53/1091

Rada města bere na vědomí výroční zprávu za rok 2020 příspěvkové organizace města Základní
škola Žacléř.
Zajistí: starosta Termín: 30. 11. 2020

2

3. Žádost o pronájem sloupu veřejného osvětlení.
2020/53/1092

Rada města schvaluje pronájem 1 ks sloupu veřejného osvětlení v ul. J. A. Komenského, a to u
č.p. 20 v k. ú. Žacléř firmě ELTODO, a.s., IČO 45274517, k umístění reklamní tabule České
spořitelny a.s. na dobu neurčitou za roční nájemné 1.000 Kč + platná sazba DPH.
Zajistí: majetkové oddělení Termín: 31. 12. 2020
4. Smlouva o výpůjčce č. 7/2020.
2020/53/1093

Rada města schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 7/2020 mezi městem Žacléř a paní
, Vrchová , Bernartice. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Zajistí: starosta Termín: 31. 12. 2020
5. Rozhodnutí o schválení projektu k dotaci.
2020/53/1094
Rada města schvaluje přijetí dotace v rámci mikroprojektu „Česko-polská mládež sportuje“
z fondů Euroregionu Glacensis.
Zajistí: starosta Termín: 31. 12. 2020
6. Žádost o kompenzaci vybavení nájemního bytu.
2020/53/1095

Rada města schvaluje odkoupení kuchyňské linky se spotřebiči od slečny
za cenu 25 tis. Kč, ponechané v bytě č. v domě čp. 51, ul. Na Pilíři v Žacléři.
Zajistí: správa a údržba nemovitostí Termín: 31. 1. 2021
7. Žádost o finanční příspěvek.
2020/53/1096

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dotaci pro Římskokatolickou farnost
Žacléř, sídlo Trutnov, Školní 155, IČO 64201759 na opravu ciferníků hodin na věži kostela
Nejsvětější Trojice v Žacléři.
Zajistí: starosta Termín: 31. 12. 2020
8. Žádost o byt.
2020/53/1097

Rada města schvaluje přidělení náhradního bytu č. 35, ul. Na Pilíři čp. 124, Žacléř panu
.

Zajistí: oddělení hospodaření s byty Termín: 31. 1. 2021
9. Pronájem střechy pro fotovoltaickou elektrárnu.
2020/53/1098

Rada města schvaluje žádost firmy SunPlant s.r.o., sídlo Trutnov, Za Komínem 688, IČO
28765931 o pronájem části střechy Mateřské školy Žacléř, ul. Mladých horníků čp. 204
k umístění fotovoltaické elektrárny.
Zajistí: starosta Termín: 31. 12. 2020


3

10. Odběrné místo pro pneumatiky a autobaterie.
2020/53/1099

Rada města bere na vědomí žádost firmy GREEN Logistics CZ s.r.o., se sídlem Osadní 799/26, Holešovice, Praha 7 , IČO 09632409 o zřízení místa ke zpětnému odběru použitých pneumatik
a autobaterií.
Zajistí: starosta Termín: 31. 12. 2020
11. Byty.

2020/53/1100

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 3 v ul. Havířská čp. 225, Žacléř paní .
Zajistí: oddělení hospodaření s byty Termín: 31. 12. 2020


2020/53/1101

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 1 v ul. Havířská čp. 224, Žacléř paní .
Zajistí: oddělení hospodaření s byty Termín: 31. 12. 2020


2020/53/1102

Rada města neschvaluje žádost paní o přidělení bytu a doporučuje žadatelce
zúčastnit se v lednu 2021 výběrového řízení na volné byty.
Zajistí: oddělení hospodaření s byty Termín: 31. 12. 2020
12. Prodej budovy a pozemků v k. ú. Žacléř .
2020/53/1103

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit panu prodej budovy bez
č.p., která je součástí pozemku označeného jako st. parcela č. 909 o výměře 24 m2 a pozemku
označeného jako parcela č. 472/38 – zahrada o výměře 41 m2 v katastrálním území Žacléř za
cenu určenou znaleckým posudkem.
Zajistí: majetkové oddělení Termín: 31. 1. 2021
13. Pronájem části pozemku č. 150/2 k. ú. Žacléř .
2020/53/ 1104 Rada města schvaluje panu pronájem části pozemku označeného jako parcela č. 150/2 v k. ú. Žacléř o výměře cca 173 m2 (pruh o šířce 6 m po celé délce pozemku v jeho
vlastnictví) za účelem zajištění příjezdové cesty k jeho domu č.p. 88 za roční nájemné ve výši
2,50 Kč/m2.
Zajistí: majetkové oddělení Termín: 31. 12. 2020
14. Zápis komise pro životní prostředí č. 08/2020.
2020/53/1105

Rada města bere na vědomí zápis komise pro životní prostředí č. 08/2020 ze dne 21. 11. 2020.
Zajistí: starosta Termín: 30. 11. 2020
15. Byty do výběrového řízení.
2020/53/1106


4

Rada města schvaluje vyhlášení výběrového řízení na nájemní byt č. 12, ul. Na Pilíři čp. 51,
dispozičně 1+1, č. 28, ul. Na Pilíři čp. 124, dispozičně 1+1, č. 32, ul. K. Čapka čp. 387,
dispozičně 2+kk, č. 4, Bobr čp. 111, dispozičně 2+1, č. 4, Rýchorské náměstí čp. 89, dispozičně
2+1, č. 5, Rýchorské náměstí čp. 89, dispozičně 1+1, č. 4, ul. Revoluční čp. 93, dispozičně 1+1.
Zajistí: oddělení hospodaření s byty Termín: 31. 1. 2021
16. Návrh rozpočtu organizační složky města Žacléř.
2020/53/1107
Rada města bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2021 organizační složky města Městská
knihovna Žacléř.
Zajistí: starosta Termín: 30. 11. 2020
17. Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Žacléř.
2020/53/1108
Rada města bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu
příspěvkové organizace města Mateřská škola Žacléř.
Zajistí: starosta Termín: 30. 11. 2020
18. Návrh rozpočtu organizační složky města Žacléř.
2020/53/1109
Rada města bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2021 organizační složky města Městské
muzeum a TIC Žacléř.
Zajistí: starosta Termín: 30. 11. 2020
19. Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Žacléř.
2020/53/1110
Rada města bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu 2021-
2023 a odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace města Základní škola Žacléř.
Zajistí: starosta Termín: 30. 11. 2020
20. Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Žacléř.
2020/53/1111
Rada města bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu 2021-
2023 a odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace města Základní umělecká škola
Žacléř.
Zajistí: starosta Termín: 30. 11. 2020
Bc. Valentin HERMAN DiS. Aleš VANÍČEK
místostarosta starosta 2021-01-14 02:08:01 +0100 2021-01-14 02:09:24 +0100 application/pdf https://edesky.blob.core.windows.net/attachments/36007_20210114020800930100_f174u053.pdf wXBY3B7AZR5gB4EDJQo9aZnEUYAKFkilcggYg0lquKg= 1
<br> U S N E S E N Í
<br>
z 53.schůze rady města Žacléř konané dne 30.listopadu 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
Program:
<br>
<br> 1.Program jednání rady města <.>
2.Výroční zpráva Základní školy Žacléř <.>
3.Žádost o pronájem sloupu veřejného osvětlení <.>
4.Smlouva o výpůjčce č.7/2020 <.>
5.Rozhodnutí o schválení projektu k dotaci <.>
6.Žádost o kompenzaci vybavení nájemního bytu <.>
7.Žádost o finanční příspěvek <.>
8.Žádost o byt <.>
9.Pronájem střechy pro fotovoltaickou elektrárnu <.>
10.Odběrné místo pro pneumatiky a autobaterie <.>
11.Byty <.>
12.Prodej budovy a pozemků v k.ú.Žacléř <.>
13.Pronájem pozemku č. k.ú.Žacléř <.>
14.Zápis komise pro životní prostředí č.08/2020 <.>
15.Byty do výběrového řízení <.>
16.Návrh rozpočtu organizační složky města Žacléř <.>
17.Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Žacléř <.>
18.Návrh rozpočtu organizační složky města Žacléř <.>
19.Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Žacléř <.>
20.Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Žacléř <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1.Program jednání rady města <.>
2020/53/1090
<br> Rada města schvaluje program 53.jednání rady města <.>
Zajistí: starosta Termín: 30.11.2020
<br>
<br>
2.Výroční zpráva Základní školy Žacléř <.>
2020/53/1091
<br> Rada města bere na vědomí výroční zprávu za rok 2020 příspěvkové organizace města Základní
škola Žacléř <.>
Zajistí: starosta Termín: 30.11.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> 3.Žádost o pronájem sloupu veřejného osvětlení <.>
2020/53/1092
<br> Rada města schvaluje pronájem 1 ks sloupu veřejného osvětlení v ul.J.A.Komenského,a to u
č.p.20 v k.ú.Žacléř firmě ELTODO,a.s <.>,IČO 45274517,k umístění reklamní tabule České
spořitelny a.s.na dobu neurčitou za roční nájemné 1.000 Kč + platná sazba DPH <.>
Zajistí: majetkové oddělení Termín: 31.12.2020
<br>
<br>
4.Smlouva o výpůjčce č.7/2020 <.>
2020/53/1093
<br> Rada města schvaluje smlouvu o výpůjčce č.7/2020 mezi městem Žacléř a paní
<,> Vrchová,Bernartice.Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy <.>
<br> Zajistí: starosta Termín: 31.12.2020
<br>
<br>
5.Rozhodnutí o schválení projektu k dotaci <.>
2020/53/1094
Rada města schvaluje přijetí dotace v rámci mikroprojektu „Česko-polská mládež sportuje“
z fondů Euroregionu Glacensis <.>
Zajistí: starosta Termín: 31.12.2020
<br>
<br>
6.Žádost o kompenzaci vybavení nájemního bytu <.>
2020/53/1095
<br> Rada města schvaluje odkoupení kuchyňské linky se spotřebiči od slečny
za cenu 25 tis.Kč,ponechané v bytě č.v domě čp.51,ul.Na Pilíři v Žacléři <.>
Zajistí: správa a údržba nemovitostí Termín: 31.1.2021
<br>
<br>
7.Žádost o finanční příspěvek <.>
2020/53/1096
<br> Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dotaci pro Římskokatolickou farnost
Žacléř,sídlo Trutnov,Školní 155,IČO 64201759 na opravu ciferníků hodin na věži kostela
Nejsvětější Trojice v Žacléři <.>
Zajistí: starosta Termín: 31.12.2020
<br>
<br>
8.Žádost o byt <.>
2020/53/1097
<br> Rada města schvaluje přidělení náhradního bytu č.35,ul.Na Pilíři čp.124,Žacléř panu
<.>
<br> Zajistí: oddělení hospodaření s byty Termín: 31.1.2021
<br>
<br>
9.Pronájem střechy pro fotovoltaickou elektrárnu <.>
2020/53/1098
<br> Rada města schvaluje žádost firmy SunPlant s.r.o <.>,sídlo Trutnov,Za Komínem 688,IČO
28765931 o pronájem části střechy Mateřské školy Žacléř,ul.Mladých horníků čp.204
k umístění fotovoltaické elektrárny <.>
Zajistí: starosta Termín: 31.12.2020
<br>
<br>
<br>
3
<br> 10.Odběrné místo pro pneumatiky a autobaterie <.>
2020/53/1099
<br> Rada města bere na vědomí žádost firmy GREEN Logistics CZ s.r.o <.>,se sídlem Osadní 799/26 <,>
Holešovice,Praha 7,IČO 09632409 o zřízení místa ke zpětnému odběru použitých pneumatik
a autobaterií <.>
Zajistí: starosta Termín: 31.12.2020
<br>
<br>
11.Byty <.>
<br> 2020/53/1100
<br> Rada města schvaluje přidělení bytu č.3 v ul.Havířská čp.225,Žacléř paní <.>
Zajistí: oddělení hospodaření s byty Termín: 31.12.2020
<br>
2020/53/1101
<br> Rada města schvaluje přidělení bytu č.1 v ul.Havířská čp.224,Žacléř paní <.>
Zajistí: oddělení hospodaření s byty Termín: 31.12.2020
<br>
2020/53/1102
<br> Rada města neschvaluje žádost paní o přidělení bytu a doporučuje žadatelce
zúčastnit se v lednu 2021 výběrového řízení na volné byty <.>
Zajistí: oddělení hospodaření s byty Termín: 31.12.2020
<br>
<br>
12.Prodej budovy a pozemků v k.ú.Žacléř <.>
2020/53/1103
<br> Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit panu prodej budovy bez
č.p <.>,která je součástí pozemku označeného jako st.parcela č.909 o výměře 24 m2 a pozemku
označeného jako parcela č.472/38 – zahrada o výměře 41 m2 v katastrálním území Žacléř za
cenu určenou znaleckým posudkem <.>
Zajistí: majetkové oddělení Termín: 31.1.2021
<br>
<br>
13.Pronájem části pozemku č. 150/2 k.ú.Žacléř <.>
2020/53/ 1104 <br> Rada města schvaluje panu pronájem části pozemku označeného jako parcela č.150/2 v k.ú.Žacléř o výměře cca 173 m2 (pruh o šířce 6 m po celé délce pozemku v jeho
vlastnictví) za účelem zajištění příjezdové cesty k jeho domu č.p.88 za roční nájemné ve výši
2,50 Kč/m2 <.>
Zajistí: majetkové oddělení Termín: 31.12.2020
<br>
<br>
14.Zápis komise pro životní prostředí č.08/2020 <.>
2020/53/1105
<br> Rada města bere na vědomí zápis komise pro životní prostředí č.08/2020 ze dne 21.11.2020 <.>
Zajistí: starosta Termín: 30.11.2020
<br>
<br>
15.Byty do výběrového řízení <.>
2020/53/1106
<br>
<br>
<br>
4
<br> Rada města schvaluje vyhlášení výběrového řízení na nájemní byt č.12,ul.Na Pilíři čp.51 <,>
dispozičně 1+1,č.28,ul.Na Pilíři čp.124,dispozičně 1+1,č.32,ul.K.Čapka čp.387 <,>
dispozičně 2+kk,č.4,Bobr čp.111,dispozičně 2+1,č.4,Rýchorské náměstí čp.89,dispozičně
2+1,č.5,Rýchorské náměstí čp.89,dispozičně 1+1,č.4,ul.Revoluční čp.93,dispozičně 1+1 <.>
Zajistí: oddělení hospodaření s byty Termín: 31.1.2021
<br>
<br>
16.Návrh rozpočtu organizační složky města Žacléř <.>
2020/53/1107
Rada města bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2021 organizační složky města Městská
knihovna Žacléř <.>
Zajistí: starosta Termín: 30.11.2020
<br>
<br>
17.Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Žacléř <.>
2020/53/1108
Rada města bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu
příspěvkové organizace města Mateřská škola Žacléř <.>
Zajistí: starosta Termín: 30.11.2020
<br>
<br>
18.Návrh rozpočtu organizační složky města Žacléř <.>
2020/53/1109
Rada města bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2021 organizační složky města Městské
muzeum a TIC Žacléř <.>
Zajistí: starosta Termín: 30.11.2020
<br>
<br>
19.Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Žacléř <.>
2020/53/1110
Rada města bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2021,střednědobý výhled rozpočtu 2021-
2023 a odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace města Základní škola Žacléř <.>
Zajistí: starosta Termín: 30.11.2020
<br>
<br>
20.Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Žacléř <.>
2020/53/1111
Rada města bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2021,střednědobý výhled rozpočtu 2021-
2023 a odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace města Základní umělecká škola
Žacléř <.>
Zajistí: starosta Termín: 30.11.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Bc.XXXXXXXX XXXXXX DiS.XXXX XXXXXXX
místostarosta starosta