Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Ze samosprávy
Obec Bělotín
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
14. 02. 2020
Originální zdroj
https://www.belotin.cz/tmp/dokumenty/41818.pdf
Nalezeno adres
1
5216068 3594317 PDF https://www.belotin.cz/tmp/dokumenty/41818.pdf , : v v ! OBECNÍ URAD BELOTIN

Adresa: Bělotín l$l. 753 64 Bělotín, lČ: 0030l019, tel/fax: 581 612 100, lDDS:unrbsif web: híl »: “www.belouncz, e-maíl: bclminru belounxz., účet: l883001369/0800

Č. j. 0140/2020/Běl

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o možnosti převzít písemnost

Obecní úřad Bělotín oznamuje adresátovi:

Jméno a příjmení: Jaroslav Liberda (1976) trvale bytem: Výstavní 2352/14, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9

že má možnost převzít si písemnost č.j. 0140/2020/Běl ze dne 29. l. 2020 adresovanou mu do vlastních rukou. a to v sídle Obecního úřadu Bělotín, 753 64 Bělotín 151, v úředních dnech Po a St v době od 7 do 11.15 a 11.15 do 17 hodin.

Adresát se vyzývá, aby si tuto písemnost vyzvedl.

Pošta písemnost vrátila stím, že adresát se v místě adresy nezdržuje. Vzhledem k tomu, že se Obecnímu úřadu Bělotín není znám jiný pobyt nebo sídlo, doručuje se písemnost veřejnou vyhláškou v souladu s ust. š 25 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Tato vyhláška se vyvěšuje a zveřejňuje dálkovým přístupem na 15 dní. Poslední den této

lhůty se považuje za den doručení této písemnosti.

Mgr. Eduard Kavala starosta obce Bělotín

V Bělotíně dne 29. 1. 2020

Datum vyvěšení: 29. l. 2020

Datum sejmutí: ............... 2020-02-14 08:10:15 +0100 2020-02-14 08:12:14 +0100 application/pdf https://edesky.blob.core.windows.net/attachments/1941_20200214081015340100_41818.pdf Lv8p/QFFNemyOEdx80Q4VMaM0obi9+hRJ6wjAiohLWc= <,> : v v ! OBECNÍ URAD BELOTIN
<br> Adresa: Bělotín l$l.753 64 Bělotín,lČ: 0030l019,tel/fax: 581 612 100,lDDS:unrbsif web: híl »: “www.belouncz,e-maíl: bclminru belounxz <.>,účet: l883001369/0800
<br> Č.j.0140/2020/Běl
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> o možnosti převzít písemnost
<br> Obecní úřad Bělotín oznamuje adresátovi:
<br> Jméno a příjmení: XXXXXXXX XXXXXXX (XXXX) trvale bytem: Výstavní XXXX/XX,Mariánské Hory,XXX 00 Ostrava 9
<br> že má možnost převzít si písemnost č.j.0140/2020/Běl ze dne 29.l.2020 adresovanou mu do vlastních rukou.a to v sídle Obecního úřadu Bělotín,753 64 Bělotín 151,v úředních dnech Po a St v době od 7 do 11.15 a 11.15 do 17 hodin <.>
<br> Adresát se vyzývá,aby si tuto písemnost vyzvedl <.>
<br> Pošta písemnost vrátila stím,že adresát se v místě adresy nezdržuje.Vzhledem k tomu,že se Obecnímu úřadu Bělotín není znám jiný pobyt nebo sídlo,doručuje se písemnost veřejnou vyhláškou v souladu s ust.š 25 odst.1 a 2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Tato vyhláška se vyvěšuje a zveřejňuje dálkovým přístupem na 15 dní.Poslední den této
<br> lhůty se považuje za den doručení této písemnosti <.>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXX starosta obce Bělotín
<br> V Bělotíně dne XX.1.2020
<br> Datum vyvěšení: 29.l.2020
<br> Datum sejmutí:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>