Informace o zveřejnění dokumentů k Rozpočtu Obce Bělotín dle novely zákona č. 250/2000 Sb. – Pravidla rozpočtové odpovědnosti

Ze samosprávy
Obec Bělotín
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
14. 02. 2020
Originální zdroj
https://www.belotin.cz/tmp/dokumenty/41820.pdf
Nalezeno adres
2
5216066 3594315 PDF https://www.belotin.cz/tmp/dokumenty/41820.pdf OBEC BĚLOTÍN Adresa: Bělotín 151, 753 64 Bělotín , IČ: 00301019, tel/fax: 581 612 100, IDDS: unrbsif web: http://www.belotin.cz, e-mail: belotin@belotin.cz, účet: 1883001369/0800 V Bělotíně 6. 1. 2020 Informace o zveřejnění dokumentů k Rozpočtu Obce Bělotín dle novely zákona č. 250/2000 Sb. – Pravidla rozpočtové odpovědnosti Informace o zveřejnění Rozpočtu Obce Bělotín na rok 2020 Informace o zveřejnění Rozpočtu Sociálního fondu Obce Bělotín na rok 2020 Informace o zveřejnění Střednědobého rozpočtového výhledu Obce Bělotín na roky 2020 – 2024 Informace o zveřejnění Rozpočtových opatření Obce Bělotín na rok 2020 Rozpočet Obce Bělotín na rok 2020, Rozpočet Sociálního fondu Obce Bělotín na rok 2020, Střednědobý rozpočtový výhled obce Bělotín na roky 2020 – 2024 a rozpočtová opatření Obce Bělotín na rok 2020jsou zveřejněny na elektronické úřední desce http://www.belotin.cz/dokumenty/uredni.phtml?id=106604&lng=0&menu=&id_obce=7995 Do listinné podoby dokumentů je možno nahlédnout v kanceláři účetní Obecního úřadu Bělotín. Mgr. Eduard Kavala starosta obce Bělotín Zveřejněno na úřední desce Obce Bělotín a na elektronické úřední desce dne 6. 1. 2020. 2020-02-14 08:10:14 +0100 2020-02-14 08:12:05 +0100 application/pdf https://edesky.blob.core.windows.net/attachments/1941_20200214081014300100_41820.pdf b4NEzpOB7n8Pw1mRIjppIuyHGzKzZfdpcCsdHKndczs= OBEC BĚLOTÍN Adresa: Bělotín 151,753 64 Bělotín ,IČ: 00301019,tel/fax: 581 612 100,IDDS: unrbsif web: http://www.belotin.cz,e-mail: belotin@belotin.cz,účet: 1883001369/0800 V Bělotíně 6.1.2020 Informace o zveřejnění dokumentů k Rozpočtu Obce Bělotín dle novely zákona č.250/2000 Sb.– Pravidla rozpočtové odpovědnosti Informace o zveřejnění Rozpočtu Obce Bělotín na rok 2020 Informace o zveřejnění Rozpočtu Sociálního fondu Obce Bělotín na rok 2020 Informace o zveřejnění Střednědobého rozpočtového výhledu Obce Bělotín na roky 2020 – 2024 Informace o zveřejnění Rozpočtových opatření Obce Bělotín na rok 2020 Rozpočet Obce Bělotín na rok 2020,Rozpočet Sociálního fondu Obce Bělotín na rok 2020,Střednědobý rozpočtový výhled obce Bělotín na roky 2020 – 2024 a rozpočtová opatření Obce Bělotín na rok 2020jsou zveřejněny na elektronické úřední desce http://www.belotin.cz/dokumenty/uredni.phtml?id=106604&lng=0&menu=&id_obce=7995 Do listinné podoby dokumentů je možno nahlédnout v kanceláři účetní Obecního úřadu Bělotín.Mgr.XXXXXX XXXXXX starosta obce Bělotín Zveřejněno na úřední desce Obce Bělotín a na elektronické úřední desce dne 6.1.2020 <.>