Rozpočtové opatření č. 19 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2019

Ze samosprávy
Obec Bělotín
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
14. 02. 2020
Originální zdroj
https://www.belotin.cz/tmp/dokumenty/41758.pdf
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby?
5216064 3594313 PDF https://www.belotin.cz/tmp/dokumenty/41758.pdf Obec Bělotín lic. č. 91261MUNIS 231 03 00 3612 17968 0836 000 107 +88 485,27Přesun prostředků16121 0,000,00 231 02 00 0000 17968 0836 000 107 +88 485,27Přesun prostředků14216 0,000,00 231 03 00 3612 17969 0836 000 107 +1 769 705,61Přesun prostředků56121 1 811 792,170,00 231 02 00 0000 17969 0836 000 107 +1 769 705,61Přesun prostředků54216 0,000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +11 000,58Přesun prostředků01340 176 596,42820 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 -11 000,58Přesun prostředků01344 -845,0060 000,00 231 03 00 2212 00000 0000 000 000 +19 435,88Přesun prostředků05171 775 000,00210 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +19 435,88Přesun prostředků01334 10 367,322 000,00 231 03 00 6171 00000 0000 000 000 +646 583,34Přesun prostředků05011 849 428,273 467 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +646 583,34Přesun prostředků01211 99 421,8912 500 000,00 231 03 00 2212 00000 0000 000 000 +500 000,00Přesun prostředků05171 775 000,00210 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +500 000,00Přesun prostředků01211 99 421,8912 500 000,00 231 03 00 3639 00000 0000 000 000 +330 363,96Přesun prostředků05011 -2 090 929,002 632 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +330 363,96Přesun prostředků01121 -65 000,005 500 000,00 231 03 00 3722 00000 0000 000 000 +23 546,16Přesun prostředků05169 -17 754,70877 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +23 546,16Přesun prostředků01113 9 620,47600 000,00 231 03 00 3429 00000 0000 000 000 +3 720,60Přesun prostředků05021 11 000,000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +3 720,60Přesun prostředků01112 26 082,99110 000,00 231 03 00 6112 00000 0000 000 000 +232 123,98Přesun prostředků05011 0,000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +232 123,98Přesun prostředků01111 664 101,886 000 000,00 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření č. 19 ze dne 10.12.2019 SU AU KapPol Para Uz Nás ZměnaOrg ZJ Zdr Strana z1 2 Důvod Výsledný URSchvál.rozpočet 1. ř. - přesun Daně z příjmu FO na paragraf Zastupitelstva obcí 2. ř. - přesun Daně z příjmu FO na paragraf Zastupitelstva obcí 3. ř. - přesun Daně z příjmu FO na paragraf Zájm. činnost a rekreace 4. ř. - přesun Daně z příjmu FO na paragraf Zájm. činnost a rekreace 5. ř. - přesun Daně z přijmu FO na paragraf Sběr a svoz kom. odpadů 6. ř. - přesun Daně z přijmu FO na paragraf Sběr a svoz kom. odpadů 7. ř. - přesun Daně z příjmu PO na paragraf Kom. služby a úz. rozvoj 8. ř. - přesun Daně z příjmu PO na paragraf Kom. služby a úz. rozvoj 9. ř. - přesun příjmu z položky DPH na paragraf Silnice Obec Bělotín lic. č. 91261MUNIS Celkový souhrn za RO : Příjmy : Výdaje : zvýšení snížení rozdíl zvýšení snížení rozdíl 3 624 965,38 11 000,58 3 613 964,80 0,00 3 613 964,80 3 613 964,80 Financování - změna celkem 0,00 0,00Kontrola - - = = (-) Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření č. 19 ze dne 10.12.2019 SU AU KapPol Para Uz Nás ZměnaOrg ZJ Zdr Strana z2 2 Důvod Výsledný URSchvál.rozpočet 10. ř. - přesun příjmu z položky DPH na paragraf Silnice 11. ř. - přesun příjmu z položky DPH na paragraf Činnost místní správy 12. ř. - přesun příjmu z položky DPH na paragraf Činnost místní správy 13. ř. - přesun příjmu Odvodu za odnětí půdy na paragraf Silnice 14. ř. - přesun příjmu Odvodu za odnětí půdy na paragraf Silnice 15. ř. - přesun prostředků z položky Poplatek ze vstupného na položku Poplatek za svoz KO 16. ř. - přesun prostředků z položky Poplatek ze vstupného na položku Poplatek za svoz KO 17. ř. - přesun příjmu dotace Bytový dům č. p. 185 na paragraf Bytové hospodářství 18. ř. - přesun příjmu dotace Bytový dům č. p. 185 na paragraf Bytové hospodářství 19. ř. - přesun příjmu dotace Bytový dům č. p. 185 na paragraf Bytové hospodářství 20. ř. - přesun příjmu dotace Bytový dům č. p. 185 na paragraf Bytové hospodářství 2020-02-14 08:10:13 +0100 2020-02-14 08:11:32 +0100 application/pdf https://edesky.blob.core.windows.net/attachments/1941_20200214081013400100_41758.pdf H4ydUDBQvRbz/hl0BmObOxMWMwdmpkCjEH2WXlATOBU= Obec Bělotín lic.č.91261MUNIS 231 03 00 3612 17968 0836 000 107 +88 485,27Přesun prostředků16121 0,000,00 231 02 00 0000 17968 0836 000 107 +88 485,27Přesun prostředků14216 0,000,00 231 03 00 3612 17969 0836 000 107 +1 769 705,61Přesun prostředků56121 1 811 792,170,00 231 02 00 0000 17969 0836 000 107 +1 769 705,61Přesun prostředků54216 0,000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +11 000,58Přesun prostředků01340 176 596,42820 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 -11 000,58Přesun prostředků01344 -845,0060 000,00 231 03 00 2212 00000 0000 000 000 +19 435,88Přesun prostředků05171 775 000,00210 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +19 435,88Přesun prostředků01334 10 367,322 000,00 231 03 00 6171 00000 0000 000 000 +646 583,34Přesun prostředků05011 849 428,273 467 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +646 583,34Přesun prostředků01211 99 421,8912 500 000,00 231 03 00 2212 00000 0000 000 000 +500 000,00Přesun prostředků05171 775 000,00210 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +500 000,00Přesun prostředků01211 99 421,8912 500 000,00 231 03 00 3639 00000 0000 000 000 +330 363,96Přesun prostředků05011 -2 090 929,002 632 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +330 363,96Přesun prostředků01121 -65 000,005 500 000,00 231 03 00 3722 00000 0000 000 000 +23 546,16Přesun prostředků05169 -17 754,70877 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +23 546,16Přesun prostředků01113 9 620,47600 000,00 231 03 00 3429 00000 0000 000 000 +3 720,60Přesun prostředků05021 11 000,000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +3 720,60Přesun prostředků01112 26 082,99110 000,00 231 03 00 6112 00000 0000 000 000 +232 123,98Přesun prostředků05011 0,000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +232 123,98Přesun prostředků01111 664 101,886 000 000,00 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření č.19 ze dne 10.12.2019 SU AU KapPol XXXX Uz Nás ZměnaOrg ZJ Zdr Strana zX X Důvod Výsledný URSchvál.rozpočet 1.ř.- přesun Daně z příjmu FO na paragraf Zastupitelstva obcí 2.ř.- přesun Daně z příjmu FO na paragraf Zastupitelstva obcí 3.ř.- přesun Daně z příjmu FO na paragraf Zájm.činnost a rekreace 4.ř.- přesun Daně z příjmu FO na paragraf Zájm.činnost a rekreace 5.ř.- přesun Daně z přijmu FO na paragraf Sběr a svoz kom.odpadů 6.ř.- přesun Daně z přijmu FO na paragraf Sběr a svoz kom.odpadů 7.ř.- přesun Daně z příjmu PO na paragraf Kom.služby a úz.rozvoj 8.ř.- přesun Daně z příjmu PO na paragraf Kom.služby a úz.rozvoj 9.ř.- přesun příjmu z položky DPH na paragraf Silnice Obec Bělotín lic.č.91261MUNIS Celkový souhrn za RO : Příjmy : Výdaje : zvýšení snížení rozdíl zvýšení snížení rozdíl 3 624 965,38 11 000,58 3 613 964,80 0,00 3 613 964,80 3 613 964,80 Financování - změna celkem 0,00 0,00Kontrola - - = = (-) Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření č.19 ze dne 10.12.2019 SU AU KapPol XXXX Uz Nás ZměnaOrg ZJ Zdr Strana zX X Důvod Výsledný URSchvál.rozpočet 10.ř.- přesun příjmu z položky DPH na paragraf Silnice 11.ř.- přesun příjmu z položky DPH na paragraf Činnost místní správy 12.ř.- přesun příjmu z položky DPH na paragraf Činnost místní správy 13.ř.- přesun příjmu Odvodu za odnětí půdy na paragraf Silnice 14.ř.- přesun příjmu Odvodu za odnětí půdy na paragraf Silnice 15.ř.- přesun prostředků z položky Poplatek ze vstupného na položku Poplatek za svoz KO 16.ř.- přesun prostředků z položky Poplatek ze vstupného na položku Poplatek za svoz KO 17.ř.- přesun příjmu dotace Bytový dům č.p.185 na paragraf Bytové hospodářství 18.ř.- přesun příjmu dotace Bytový dům č.p.185 na paragraf Bytové hospodářství 19.ř.- přesun příjmu dotace Bytový dům č.p.185 na paragraf Bytové hospodářství 20.ř.- přesun příjmu dotace Bytový dům č.p.185 na paragraf Bytové hospodářství