Rozpočtové opatření č. 18 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2019

Ze samosprávy
Obec Bělotín
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
14. 02. 2020
Originální zdroj
https://www.belotin.cz/tmp/dokumenty/41744.pdf
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby?
5216062 3594311 PDF https://www.belotin.cz/tmp/dokumenty/41744.pdf Obec Bělotín lic. č. 91261MUNIS 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +845,00Přesun prostředků02460 0,0043 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 -845,00Přesun prostředků01344 0,0060 000,00 231 03 00 3314 00655 0840 000 000 +17 000,00Přesun prostředků05137 0,000,00 231 02 00 0000 00655 0840 000 000 +17 000,00Přesun prostředků04122 0,000,00 231 03 00 5512 14004 0600 000 000 +2 800,00Přesun prostředků05167 0,000,00 231 02 00 0000 14004 0600 000 000 +2 800,00Přesun prostředků04116 0,000,00 231 03 00 5512 14004 0610 000 000 +3 200,00Přesun prostředků05156 0,000,00 231 02 00 0000 14004 0610 000 000 +3 200,00Přesun prostředků04116 0,000,00 231 03 00 3639 00000 0000 000 000 +119 502,00Přesun prostředků05011 -2 180 431,002 632 000,00 231 02 00 0000 13101 0000 000 000 +119 502,00Přesun prostředků04116 511 497,000,00 231 03 00 3723 00000 0000 000 000 +1 942,24Přesun prostředků05169 46 447,69100 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +1 942,24Přesun prostředků01511 309 090,522 150 000,00 231 03 00 3639 00000 0000 000 000 +16 052,96Přesun prostředků06121 1 096 993,750,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +16 052,96Přesun prostředků01356 36 965,6260 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +15 000,00Přesun prostředků01340 161 596,42820 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 -15 000,00Přesun prostředků01121 -50 000,005 500 000,00 231 03 00 3723 00000 0000 000 000 +5 546,02Přesun prostředků05169 40 901,67100 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +5 546,02Přesun prostředků01334 4 821,302 000,00 231 03 00 3723 00000 0000 000 000 +9 620,47Přesun prostředků05169 31 281,20100 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +9 620,47Přesun prostředků01113 0,00600 000,00 231 03 00 3723 00000 0000 000 000 +6 082,99Přesun prostředků05169 25 198,21100 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +6 082,99Přesun prostředků01112 20 000,00110 000,00 231 03 00 3744 00000 0000 000 000 +209 421,89Přesun prostředků05171 29 000,000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +209 421,89Přesun prostředků01211 -110 000,0012 500 000,00 231 03 00 3722 00000 0000 000 000 +51 672,30Přesun prostředků05169 -69 427,00877 000,00 231 02 00 3725 00000 0000 000 000 +51 672,30Přesun prostředků02324 10 198,21110 000,00 231 03 00 3745 00000 0000 000 000 +643 384,70Přesun prostředků05171 140 000,00300 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +643 384,70Přesun prostředků01111 20 717,186 000 000,00 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření č. 18 ze dne 29.11.2019 SU AU KapPol Para Uz Nás ZměnaOrg ZJ Zdr Strana z1 3 Důvod Výsledný URSchvál.rozpočet Obec Bělotín lic. č. 91261MUNIS 231 03 00 2219 00405 0000 000 000 +300 000,00Přesun prostředků06121 0,000,00 231 03 00 2219 00000 0000 000 000 -300 000,00Přesun prostředků06121 -1 019 000,001 500 000,00 231 02 00 3632 00000 0000 000 000 +440,00Přesun prostředků02111 0,0015 000,00 231 02 00 3699 00000 0000 000 000 -440,00Přesun prostředků02111 -20 000,0030 000,00 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření č. 18 ze dne 29.11.2019 SU AU KapPol Para Uz Nás ZměnaOrg ZJ Zdr Strana z2 3 Důvod Výsledný URSchvál.rozpočet 1. ř. - přesun Daně z příjmu na paragraf Péče o vzhled obcí a obecnou zeleň 2. ř. - přesun Daně z příjmu na paragraf Péče o vzhled obcí a obecnou zeleň 3. ř. - přesun prostředků z paragrafu Využívání a zneškodňování odpadů na paragraf Sběr a svoz KO 4. ř. - přesun prostředků z paragrafu Využívání a zneškodňování odpadů na paragraf Sběr a svoz KO 5. ř. - přesun DPH na paragraf Protierozní, lavinová a požární ochrana 6. ř. - přesun DPH na paragraf Protierozní, lavinová a požární ochrana 7. ř.- přesun Daně z příjmu FO na paragraf Sběr a svoz ostatních odpadů 8. ř.- přesun Daně z příjmu FO na paragraf Sběr a svoz ostatních odpadů 9. ř. - přesun daně z příjmu FO na paragraf Sběr a svoz ostatních odpadů 10. ř. - přesun daně z příjmu FO na paragraf Sběr a svoz ostatních odpadů 11. ř. - přesun Odvodu za odnětí půdy na paragraf Sběr a svoz ostatních odpadů 12. ř. - přesun Odvodu za odnětí půdy na paragraf Sběr a svoz ostatních odpadů 13. ř. - přesun Daně z příjmu PO na položku poplatek za provoz systému KO 14. ř. - přesun Daně z příjmu PO na položku poplatek za provoz systému KO 15. ř. - přesun Příjmu úhrad za dob. nerostů na paragraf Komunální služby a úz. rozvoj 16. ř. - přesun Příjmu úhrad za dob. nerostů na paragraf Komunální služby a úz. rozvoj 17. ř. - přesun Daně z nemovitých věcí na paragraf Sběr a svoz ostatních odpadů 18. ř. - přesun Daně z nemovitých věcí na paragraf Sběr a svoz ostatních odpadů 19. ř. - přesun prostředků (dotace ÚP) na paragraf Komunální služby a úz. rozvoj (mzdy VPP) 20. ř. - přesun prostředků (dotace ÚP) na paragraf Komunální služby a úz. rozvoj (mzdy VPP) 21. ř. - přesun příjmu dotace OK (SDH odb. příprava , zásah) na paragraf Pož. ochrana (dobr. část) 22. ř. - přesun příjmu dotace OK (SDH odb. příprava , zásah) na paragraf Pož. ochrana (dobr. část) 23. ř. - přesun příjmu dotace OK (SDH odb. příprava , zásah) na paragraf Pož. ochrana (dobr. část) 24. ř. - přesun příjmu dotace OK (SDH odb. příprava , zásah) na paragraf Pož. ochrana (dobr. část) 25. ř. - přesun příjmu dotace OK (Knihovna Nejdek) na paragraf Činnosti knihovnické 26. ř. - přesun příjmu dotace OK (Knihovna Nejdek) na paragraf Činnosti knihovnické 27. ř. - přesun položky Poplatek ze vstupného na položku Splátky půjček od obyvatelstva 28. ř. - přesun položky Poplatek ze vstupného na položku Splátky půjček od obyvatelstva 29. ř. - přesun prostředků z paragrafu Zál. bydlení, kom. služby a úz. rozvoj na paragraf Pohřebnictví 30. ř. - přesun prostředků z paragrafu Zál. bydlení, kom. služby a úz. rozvoj na paragraf Pohřebnictví Obec Bělotín lic. č. 91261MUNIS Celkový souhrn za RO : Příjmy : Výdaje : zvýšení snížení rozdíl zvýšení snížení rozdíl 1 102 510,57 16 285,00 1 386 225,57 300 000,00 1 086 225,57 1 086 225,57 Financování - změna celkem 0,00 0,00Kontrola - - = = (-) Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření č. 18 ze dne 29.11.2019 SU AU KapPol Para Uz Nás ZměnaOrg ZJ Zdr Strana z3 3 Důvod Výsledný URSchvál.rozpočet 31. ř. - doúčtování ÚZ (dar Ol. kraje - ocenění Vesnice roku) 32. ř. - doúčtování ÚZ (dar Ol. kraje - ocenění Vesnice roku) 2020-02-14 08:10:12 +0100 2020-02-14 08:12:21 +0100 application/pdf https://edesky.blob.core.windows.net/attachments/1941_20200214081012470100_41744.pdf ewMJLT7loD3LDZn7gUIg9Ww9eXb8o+yW1wRs/BxrtAs= Obec Bělotín lic.č.91261MUNIS 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +845,00Přesun prostředků02460 0,0043 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 -845,00Přesun prostředků01344 0,0060 000,00 231 03 00 3314 00655 0840 000 000 +17 000,00Přesun prostředků05137 0,000,00 231 02 00 0000 00655 0840 000 000 +17 000,00Přesun prostředků04122 0,000,00 231 03 00 5512 14004 0600 000 000 +2 800,00Přesun prostředků05167 0,000,00 231 02 00 0000 14004 0600 000 000 +2 800,00Přesun prostředků04116 0,000,00 231 03 00 5512 14004 0610 000 000 +3 200,00Přesun prostředků05156 0,000,00 231 02 00 0000 14004 0610 000 000 +3 200,00Přesun prostředků04116 0,000,00 231 03 00 3639 00000 0000 000 000 +119 502,00Přesun prostředků05011 -2 180 431,002 632 000,00 231 02 00 0000 13101 0000 000 000 +119 502,00Přesun prostředků04116 511 497,000,00 231 03 00 3723 00000 0000 000 000 +1 942,24Přesun prostředků05169 46 447,69100 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +1 942,24Přesun prostředků01511 309 090,522 150 000,00 231 03 00 3639 00000 0000 000 000 +16 052,96Přesun prostředků06121 1 096 993,750,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +16 052,96Přesun prostředků01356 36 965,6260 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +15 000,00Přesun prostředků01340 161 596,42820 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 -15 000,00Přesun prostředků01121 -50 000,005 500 000,00 231 03 00 3723 00000 0000 000 000 +5 546,02Přesun prostředků05169 40 901,67100 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +5 546,02Přesun prostředků01334 4 821,302 000,00 231 03 00 3723 00000 0000 000 000 +9 620,47Přesun prostředků05169 31 281,20100 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +9 620,47Přesun prostředků01113 0,00600 000,00 231 03 00 3723 00000 0000 000 000 +6 082,99Přesun prostředků05169 25 198,21100 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +6 082,99Přesun prostředků01112 20 000,00110 000,00 231 03 00 3744 00000 0000 000 000 +209 421,89Přesun prostředků05171 29 000,000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +209 421,89Přesun prostředků01211 -110 000,0012 500 000,00 231 03 00 3722 00000 0000 000 000 +51 672,30Přesun prostředků05169 -69 427,00877 000,00 231 02 00 3725 00000 0000 000 000 +51 672,30Přesun prostředků02324 10 198,21110 000,00 231 03 00 3745 00000 0000 000 000 +643 384,70Přesun prostředků05171 140 000,00300 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +643 384,70Přesun prostředků01111 20 717,186 000 000,00 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření č.18 ze dne 29.11.2019 SU AU KapPol XXXX Uz Nás ZměnaOrg ZJ Zdr Strana zX X Důvod Výsledný URSchvál.rozpočet Obec Bělotín lic.č.91261MUNIS 231 03 00 2219 00405 0000 000 000 +300 000,00Přesun prostředků06121 0,000,00 231 03 00 2219 00000 0000 000 000 -300 000,00Přesun prostředků06121 -1 019 000,001 500 000,00 231 02 00 3632 00000 0000 000 000 +440,00Přesun prostředků02111 0,0015 000,00 231 02 00 3699 00000 0000 000 000 -440,00Přesun prostředků02111 -20 000,0030 000,00 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření č.18 ze dne 29.11.2019 SU AU KapPol XXXX Uz Nás ZměnaOrg ZJ Zdr Strana zX X Důvod Výsledný URSchvál.rozpočet 1.ř.- přesun Daně z příjmu na paragraf Péče o vzhled obcí a obecnou zeleň 2.ř.- přesun Daně z příjmu na paragraf Péče o vzhled obcí a obecnou zeleň 3.ř.- přesun prostředků z paragrafu Využívání a zneškodňování odpadů na paragraf Sběr a svoz KO 4.ř.- přesun prostředků z paragrafu Využívání a zneškodňování odpadů na paragraf Sběr a svoz KO 5.ř.- přesun DPH na paragraf Protierozní,lavinová a požární ochrana 6.ř.- přesun DPH na paragraf Protierozní,lavinová a požární ochrana 7.ř.- přesun Daně z příjmu FO na paragraf Sběr a svoz ostatních odpadů 8.ř.- přesun Daně z příjmu FO na paragraf Sběr a svoz ostatních odpadů 9.ř.- přesun daně z příjmu FO na paragraf Sběr a svoz ostatních odpadů 10.ř.- přesun daně z příjmu FO na paragraf Sběr a svoz ostatních odpadů 11.ř.- přesun Odvodu za odnětí půdy na paragraf Sběr a svoz ostatních odpadů 12.ř.- přesun Odvodu za odnětí půdy na paragraf Sběr a svoz ostatních odpadů 13.ř.- přesun Daně z příjmu PO na položku poplatek za provoz systému KO 14.ř.- přesun Daně z příjmu PO na položku poplatek za provoz systému KO 15.ř.- přesun Příjmu úhrad za dob.nerostů na paragraf Komunální služby a úz.rozvoj 16.ř.- přesun Příjmu úhrad za dob.nerostů na paragraf Komunální služby a úz.rozvoj 17.ř.- přesun Daně z nemovitých věcí na paragraf Sběr a svoz ostatních odpadů 18.ř.- přesun Daně z nemovitých věcí na paragraf Sběr a svoz ostatních odpadů 19.ř.- přesun prostředků (dotace ÚP) na paragraf Komunální služby a úz.rozvoj (mzdy VPP) 20.ř.- přesun prostředků (dotace ÚP) na paragraf Komunální služby a úz.rozvoj (mzdy VPP) 21.ř.- přesun příjmu dotace OK (SDH odb.příprava,zásah) na paragraf Pož.ochrana (dobr.část) 22.ř.- přesun příjmu dotace OK (SDH odb.příprava,zásah) na paragraf Pož.ochrana (dobr.část) 23.ř.- přesun příjmu dotace OK (SDH odb.příprava,zásah) na paragraf Pož.ochrana (dobr.část) 24.ř.- přesun příjmu dotace OK (SDH odb.příprava,zásah) na paragraf Pož.ochrana (dobr.část) 25.ř.- přesun příjmu dotace OK (Knihovna Nejdek) na paragraf Činnosti knihovnické 26.ř.- přesun příjmu dotace OK (Knihovna Nejdek) na paragraf Činnosti knihovnické 27.ř.- přesun položky Poplatek ze vstupného na položku Splátky půjček od obyvatelstva 28.ř.- přesun položky Poplatek ze vstupného na položku Splátky půjček od obyvatelstva 29.ř.- přesun prostředků z paragrafu Zál.bydlení,kom.služby a úz.rozvoj na paragraf Pohřebnictví 30.ř.- přesun prostředků z paragrafu Zál.bydlení,kom.služby a úz.rozvoj na paragraf Pohřebnictví Obec Bělotín lic.č.91261MUNIS Celkový souhrn za RO : Příjmy : Výdaje : zvýšení snížení rozdíl zvýšení snížení rozdíl 1 102 510,57 16 285,00 1 386 225,57 300 000,00 1 086 225,57 1 086 225,57 Financování - změna celkem 0,00 0,00Kontrola - - = = (-) Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření č.18 ze dne 29.11.2019 SU AU KapPol XXXX Uz Nás ZměnaOrg ZJ Zdr Strana zX X Důvod Výsledný URSchvál.rozpočet 31.ř.- doúčtování ÚZ (dar Ol.kraje - ocenění Vesnice roku) 32.ř.- doúčtování ÚZ (dar Ol.kraje - ocenění Vesnice roku)