Rozpočet obce Bělotín na rok 2020

Ze samosprávy
Obec Bělotín
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
14. 02. 2020
Originální zdroj
https://www.belotin.cz/tmp/dokumenty/41724.pdf
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby?
5216059 3594308 PDF https://www.belotin.cz/tmp/dokumenty/41724.pdf ROZPOČET OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2020

PAR POL TEXT

1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 6 200

1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 120

1113 Daň z příjmu fyzických osob z kap. činností 600

1121 Daň z příjmu právnických osob 5 500

1122 Daň z příjmu fyz. osob za obce 0

1211 Daň z přidané hodnoty 13 000

1333 Poplatky za znečišťování ovzduší/uložení odpadů 3 500

1334 Odv. za odnětí půdy ze zem. fondu 1

1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 980

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0

1344 Poplatek ze vstupného 45

1356 Příjmy z úhrad za dobývání nerostů 90

1361 Správní poplatky 21

1381 Daň za hazardních her 130

1382 Zrušený odvod z loterií 0

1511 Daň z nemovitosti 2 600

2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatel 0

4111 NI. př.transf.ze všeob.pokl. st. rozp. 0

4112 NI. př. transf.ze st. r. v rám.souh.dotv. 0

4116 Ost.ni. př. transf. ze st. rozp. 0

4122 NI. př. transf.od krajů 0

4216 Ost. inv. transf. ze st. rozpočtu 0

4216 Ost. inv. transfery ze st. rozpočtu (dotace VO) 0

4222 Inv. př. transf. od krajů 0

1019 Pozemky 700

2119 Ost. zál. těžeb. průmyslu a en. 0

2221 Provoz veř. silniční dopravy 0

2310 Vodní hospodářství – voda 450

2321 Vodní hospodářství – likvidace odpadních vod 120

3113 Základní školy 0

3314 Činnosti knihovnické 1

3315 Činnost muzeí a galerií 50

3392 Zájmová činnost v kultuře 430

3612 Bytové hospodářství 5 100

3613 Nebytové hospodářství 400

3631 Veřejné osvětlení 0

3632 Pohřebnictví 15

3639 Komunální služby a územní rozvoj 50

3699 Zálež. bydlení, komun. služeb a úz. rozvoj 0

3722 Sběr a svoz komunálního odpadu – firmy 100

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 40

3725 Tříděný odpad – EKO-KOM, ASEKOL, Elektrowin 125

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2

5512 Požární ochrana 1

6171 Činnost místní správy 50

6310 Obecné příjmy z finančních operací 350

6330 Převody vlastním fondům 0

Příjmy tř. 1+ 2 40 771
8115 Zapojení zůstatku 0

8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky 0

Příjmy celkem vč. financování 40 771

Část A - PŘÍJMY v tis. Kč
2020PAR POL TEXT

1019 Pozemky 300

2212 Místní komunikace 600

2219 Ost. zál. poz. kom. - chodníky, parkoviště 2 000

2221 Provoz veř. siln. dopravy 0

2292 Dopravní obslužnost 280

2310 Vodní hospodářství – voda 600

2321 Vodní hosp. – likvidace odpadních vod, kanalizace 5 550

2339 Protipovodňové opatření 20

3113 Školství 2 800

3314 Činnosti knihovnické 152

3315 Činnosti muzeí 45

3326 Kulturní památky 100

3341 Sdělovací prostředky 10

3392 Zájmová činnost v kultuře 2 000

3399 Ostatní záležitosti kultury 150

3419 Tělovýchovná činnost 120

3429 Hřiště 20

3525 Hospice 5

3612 Bytové hospodářství 4 000

3613 Nebytové hospodářství 180

3631 Veřejné osvětlení 1 100

3632 Pohřebnictví 5

3639 Komunální služby a územní rozvoj 3 500

3699 Záležitost bydlení, komunální služby a územní rozvoj 150

3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 80

3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 900

3723 Sběr a svoz plastů a tetrapacků 160

3744 Protierozní, lavinová a požární ochrana 50

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 650

4359 Ost. služby a činn.v oblasti soc. péče 10

5512 Požární ochrana 300

6112 Zastupitelstva obcí 1 300

6114 Volby do parlamentu ČR 0

6171 Činnost místní správy 5 700

6310 Obecné výdaje z finančních operací-popl.bance 300

6320 Obecné příjmy z finančních operací - pojištění 90

6330 Převody vlastním fondům v rozp. úz. úr. 0

6399 Ostatní finanční operace-DPH 500

6402 Finanční vypoř. minulých let 44

Výdaje tř. 5 +6 34 771
8124 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjč.prostředků 6 000

Výdaje celkem vč. financování 40771

Rozpočet na rok 2020 je koncipován jako přebytkový.

Rozpočet schválen ZO Bělotín dne 25. 11. 2019.

Vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Bělotín a v elektronické podobě dne

5. 12. 2019.

2020
Část B – VÝDAJE v tis. Kčdaňové příjmy 32787

nedaňové příjmy 7884

kapitálové příjmy 100

přijaté transfery 0

Příjmy tř. 1+2+3+4 40771

Běžné výdaje 23146

Kapitálové výdaje 11625

Výdaje tř. 5+6 34771

Příjmy 0

Výdaje -6000

Financování celkem 6000

40771

40771

Třída 8

Třída 1

Třída 6

Třída 8

Třída 2

Příjmy celkem

Výdaje celkem

Třída 3

Třída 4

Třída 5 2020-02-14 08:10:10 +0100 2020-02-14 08:12:26 +0100 application/pdf https://edesky.blob.core.windows.net/attachments/1941_20200214081010560100_41724.pdf 18kAUqO6SOdKoEctJyLhqoxXiG52Oa0JfNlBu44Dx18= ROZPOČET OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2020
<br> XXX XXX TEXT
<br> XXXX Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 6 200
<br> 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 120
<br> 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kap.činností 600
<br> 1121 Daň z příjmu právnických osob 5 500
<br> 1122 Daň z příjmu fyz.osob za obce 0
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 13 000
<br> 1333 Poplatky za znečišťování ovzduší/uložení odpadů 3 500
<br> 1334 Odv.za odnětí půdy ze zem.fondu 1
<br> 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 980
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0
<br> 1344 Poplatek ze vstupného 45
<br> 1356 Příjmy z úhrad za dobývání nerostů 90
<br> 1361 Správní poplatky 21
<br> 1381 Daň za hazardních her 130
<br> 1382 Zrušený odvod z loterií 0
<br> 1511 Daň z nemovitosti 2 600
<br> 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatel 0
<br> 4111 NI.př.transf.ze všeob.pokl.st.rozp.0
<br> 4112 NI.př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv.0
<br> 4116 Ost.ni.př.transf.ze st.rozp.0
<br> 4122 NI.př.transf.od krajů 0
<br> 4216 Ost.inv.transf.ze st.rozpočtu 0
<br> 4216 Ost.inv.transfery ze st.rozpočtu (dotace VO) 0
<br> 4222 Inv.př.transf.od krajů 0
<br> 1019 Pozemky 700
<br> 2119 Ost.zál.těžeb.průmyslu a en.0
<br> 2221 Provoz veř.silniční dopravy 0
<br> 2310 Vodní hospodářství – voda 450
<br> 2321 Vodní hospodářství – likvidace odpadních vod 120
<br> 3113 Základní školy 0
<br> 3314 Činnosti knihovnické 1
<br> 3315 Činnost muzeí a galerií 50
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 430
<br> 3612 Bytové hospodářství 5 100
<br> 3613 Nebytové hospodářství 400
<br> 3631 Veřejné osvětlení 0
<br> 3632 Pohřebnictví 15
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 50
<br> 3699 Zálež.bydlení,komun.služeb a úz.rozvoj 0
<br> 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu – firmy 100
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 40
<br> 3725 Tříděný odpad – EKO-KOM,ASEKOL,Elektrowin 125
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2
<br> 5512 Požární ochrana 1
<br> 6171 Činnost místní správy 50
<br> 6310 Obecné příjmy z finančních operací 350
<br> 6330 Převody vlastním fondům 0
<br> Příjmy tř.1+ 2 40 771
8115 Zapojení zůstatku 0
<br> 8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky 0
<br> Příjmy celkem vč.financování 40 771
<br> Část A - PŘÍJMY v tis.Kč
2020
<br>
<br> XXX XXX TEXT
<br> XXXX Pozemky XXX
<br> XXXX Místní komunikace 600
<br> 2219 Ost.zál.poz.kom.- chodníky,parkoviště 2 000
<br> 2221 Provoz veř.siln.dopravy 0
<br> 2292 Dopravní obslužnost 280
<br> 2310 Vodní hospodářství – voda 600
<br> 2321 Vodní hosp.– likvidace odpadních vod,kanalizace 5 550
<br> 2339 Protipovodňové opatření 20
<br> 3113 Školství 2 800
<br> 3314 Činnosti knihovnické 152
<br> 3315 Činnosti muzeí 45
<br> 3326 Kulturní památky 100
<br> 3341 Sdělovací prostředky 10
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 2 000
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury 150
<br> 3419 Tělovýchovná činnost 120
<br> 3429 Hřiště 20
<br> 3525 Hospice 5
<br> 3612 Bytové hospodářství 4 000
<br> 3613 Nebytové hospodářství 180
<br> 3631 Veřejné osvětlení 1 100
<br> 3632 Pohřebnictví 5
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 3 500
<br> 3699 Záležitost bydlení,komunální služby a územní rozvoj 150
<br> 3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 80
<br> 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 900
<br> 3723 Sběr a svoz plastů a tetrapacků 160
<br> 3744 Protierozní,lavinová a požární ochrana 50
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 650
<br> 4359 Ost.služby a činn.v oblasti soc.péče 10
<br> 5512 Požární ochrana 300
<br> 6112 Zastupitelstva obcí 1 300
<br> 6114 Volby do parlamentu ČR 0
<br> 6171 Činnost místní správy 5 700
<br> 6310 Obecné výdaje z finančních operací-popl.bance 300
<br> 6320 Obecné příjmy z finančních operací - pojištění 90
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozp.úz.úr.0
<br> 6399 Ostatní finanční operace-DPH 500
<br> 6402 Finanční vypoř.minulých let 44
<br> Výdaje tř.5 +6 34 771
8124 Uhrazené splátky dlouh.přij.půjč.prostředků 6 000
<br> Výdaje celkem vč.financování 40771
<br> Rozpočet na rok 2020 je koncipován jako přebytkový <.>
<br> Rozpočet schválen ZO Bělotín dne 25.11.2019 <.>
<br> Vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Bělotín a v elektronické podobě dne
<br> 5.12.2019 <.>
<br> 2020
Část B – VÝDAJE v tis.Kč
<br>
<br> daňové příjmy 32787
<br> nedaňové příjmy 7884
<br> kapitálové příjmy 100
<br> přijaté transfery 0
<br> Příjmy tř.1+2+3+4 40771
<br> Běžné výdaje 23146
<br> Kapitálové výdaje 11625
<br> Výdaje tř.5+6 34771
<br> Příjmy 0
<br> Výdaje -6000
<br> Financování celkem 6000
<br> 40771
<br> 40771
<br> Třída 8
<br> Třída 1
<br> Třída 6
<br> Třída 8
<br> Třída 2
<br> Příjmy celkem
<br> Výdaje celkem
<br> Třída 3
<br> Třída 4
<br> Třída 5