Střednědobý rozpočtový výhled obce Bělotín na roky 2020 - 2024

Ze samosprávy
Obec Bělotín
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
14. 02. 2020
Originální zdroj
https://www.belotin.cz/tmp/dokumenty/41723.pdf
Nalezeno adres
21
5216058 3594307 PDF https://www.belotin.cz/tmp/dokumenty/41723.pdf Příjmy 2020 2021 2022 2023 2024

v tis. v tis. v tis. v tis. v tis.

Třída 1 32 300 32 400 32 400 32 400 33000

Třída 2 7 780 8 100 8 100 8 100 8 300

Třída 3

Třída 4 620 600 600 600 600

celkem 40 700 41 100 41 100 41 100 41 900

Výdaje 2020 2021 2022 2023 2024

v tis. v tis. v tis. v tis. v tis.

Třída 5 23 000 30 000 29 000 29 000 29 700

třída 6 11 700 5 100 6 100 6 100 6 500

celkem 34 700 35 100 35 100 35 100 36 200

Financování 2020 2021 2022 2023 2024

v tis. v tis. v tis. v tis.

příjmy

výdaje 6 000 6 000 6 000 6 000 5700

VÝDAJE CELKEM VČETNĚ

FINANCOVÁNÍ
40 700 41 100 41 100 41 100 41900

Střednědobý rozpočtový výhled obce Bělotín 2020 - 2024 Vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Bělotín a v elektronické podobě

dne 5. 12. 2019.

Střednědobý rozpočtový výhled obce Bělotín 2020 - 2024 schválen ZO Bělotín dne 25.

11. 2019. 2020-02-14 08:10:10 +0100 2020-02-14 08:11:52 +0100 application/pdf https://edesky.blob.core.windows.net/attachments/1941_20200214081009920100_41723.pdf 1jODoBUutLoRJ7JVRIuCMIsQKUgPu4xn6Pilq+fhYLI= Příjmy 2020 2021 2022 2023 2024
<br> v tis.v tis.v tis.v tis.v tis <.>
<br> Třída 1 32 300 32 400 32 400 32 400 33000
<br> Třída 2 7 780 8 100 8 100 8 100 8 300
<br> Třída 3
<br> Třída 4 620 600 600 600 600
<br> celkem 40 700 41 100 41 100 41 100 41 900
<br> Výdaje 2020 2021 2022 2023 2024
<br> v tis.v tis.v tis.v tis.v tis <.>
<br> Třída 5 23 000 30 000 29 000 29 000 29 700
<br> třída 6 11 700 5 100 6 100 6 100 6 500
<br> celkem 34 700 35 100 35 100 35 100 36 200
<br> Financování 2020 2021 2022 2023 2024
<br> v tis.v tis.v tis.v tis <.>
<br> příjmy
<br> výdaje 6 000 6 000 6 000 6 000 5700
<br> VÝDAJE CELKEM VČETNĚ
<br> FINANCOVÁNÍ
40 700 41 100 41 100 41 100 41900
<br> Střednědobý rozpočtový výhled obce Bělotín 2020 - 2024 <br> Vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Bělotín a v elektronické podobě
<br> dne 5.12.2019 <.>
<br> Střednědobý rozpočtový výhled obce Bělotín 2020 - 2024 schválen ZO Bělotín dne 25 <.>
<br> 11. 2019 <.>