Rozpočtové opatření č. 14 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2019

Ze samosprávy
Obec Bělotín
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
14. 02. 2020
Originální zdroj
https://www.belotin.cz/tmp/dokumenty/41634.pdf
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby?
5216054 3594303 PDF https://www.belotin.cz/tmp/dokumenty/41634.pdf Obec Bělotín lic. č. 91261MUNIS Celkový souhrn za RO : Příjmy : Výdaje : zvýšení snížení rozdíl zvýšení snížení rozdíl 316 310,48 10 000,00 587 780,48 281 470,00 306 310,48 306 310,48 Financování - změna celkem 0,00 0,00Kontrola - - = = (-) 231 03 00 3723 00000 0000 000 000 +50 000,00Přesun prostředků05138 105 000,000,00 231 03 00 3722 00000 0000 000 000 -50 000,00Přesun prostředků05169 -119 427,00877 000,00 231 03 00 6171 00000 0000 000 000 +210 013,27Přesun prostředků05011 265 013,273 467 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +210 013,27Přesun prostředků01511 307 494,102 150 000,00 231 03 00 3723 00000 0000 000 000 +10 198,21Přesun prostředků05169 5 198,21100 000,00 231 02 00 3725 00000 0000 000 000 +10 198,21Přesun prostředků02324 10 198,21110 000,00 231 02 00 2321 00000 0000 000 000 +10 000,00Přesun prostředků02111 9 900,00110 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 -10 000,00Přesun prostředků01343 -10 000,0010 000,00 231 03 00 3639 13101 0000 000 000 +86 099,00Přesun prostředků05011 392 735,000,00 231 02 00 0000 13101 0000 000 000 +86 099,00Přesun prostředků04116 367 304,000,00 231 03 00 3631 00000 0000 000 000 +231 470,00Přesun prostředků06121 51 470,00710 000,00 231 03 00 3341 00000 0000 000 000 -231 470,00Přesun prostředků06121 -1 205 397,570,00 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření č. 14 ze dne 24.09.2019 SU AU KapPol Para Uz Nás ZměnaOrg ZJ Zdr Strana z1 1 Důvod Výsledný URSchvál.rozpočet 1. ř. - přesun prostředků z paragrafu Rozhlasy a televize na paragraf Veřejné osvětlení 2. ř. - přesun prostředků z paragrafu Rozhlasy a televize na paragraf Veřejné osvětlení 3. ř. - přesun příjmu - dotace ÚP na paragraf Komunální služby a územní rozvoj 4. ř. - přesun příjmu - dotace ÚP na paragraf Komunální služby a územní rozvoj 5. ř. - přesun prostředků Popl. za už. veř. prostranství na paragraf Odv. a čištění odp. vod 6. ř. - přesun prostředků Popl. za už. veř. prostranství na paragraf Odv. a čištění odp. vod 7. ř. - přesun prostředků z paragrafu Využívání a zneškodňování kom. odpadů na paragraf Sběr a svoz ost. odpadů 8. ř. - přesun prostředků z paragrafu Využívání a zneškodňování kom. odpadů na paragraf Sběr a svoz ost. odpadů 9. ř. - přesun příjmu Daně z nemovitosti na paragraf Činnost místní správy 10. ř. - přesun příjmu Daně z nemovitosti na paragraf Činnost místní správy 11. ř. - přesun prostředků z paragrafu Sběr a svoz komunálních odpadů na paragraf Sběr a svoz ost. odpadů 12. ř. - přesun prostředků z paragrafu Sběr a svoz komunálních odpadů na paragraf Sběr a svoz ost. odpadů 2020-02-14 08:10:08 +0100 2020-02-14 08:12:26 +0100 application/pdf https://edesky.blob.core.windows.net/attachments/1941_20200214081008040100_41634.pdf +aiTg5lX55KMBmCjrrSOVMM8bMKxz9YmF/is82qCyvQ= Obec Bělotín lic.č.91261MUNIS Celkový souhrn za RO : Příjmy : Výdaje : zvýšení snížení rozdíl zvýšení snížení rozdíl 316 310,48 10 000,00 587 780,48 281 470,00 306 310,48 306 310,48 Financování - změna celkem 0,00 0,00Kontrola - - = = (-) 231 03 00 3723 00000 0000 000 000 +50 000,00Přesun prostředků05138 105 000,000,00 231 03 00 3722 00000 0000 000 000 -50 000,00Přesun prostředků05169 -119 427,00877 000,00 231 03 00 6171 00000 0000 000 000 +210 013,27Přesun prostředků05011 265 013,273 467 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +210 013,27Přesun prostředků01511 307 494,102 150 000,00 231 03 00 3723 00000 0000 000 000 +10 198,21Přesun prostředků05169 5 198,21100 000,00 231 02 00 3725 00000 0000 000 000 +10 198,21Přesun prostředků02324 10 198,21110 000,00 231 02 00 2321 00000 0000 000 000 +10 000,00Přesun prostředků02111 9 900,00110 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 -10 000,00Přesun prostředků01343 -10 000,0010 000,00 231 03 00 3639 13101 0000 000 000 +86 099,00Přesun prostředků05011 392 735,000,00 231 02 00 0000 13101 0000 000 000 +86 099,00Přesun prostředků04116 367 304,000,00 231 03 00 3631 00000 0000 000 000 +231 470,00Přesun prostředků06121 51 470,00710 000,00 231 03 00 3341 00000 0000 000 000 -231 470,00Přesun prostředků06121 -1 205 397,570,00 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření č.14 ze dne 24.09.2019 SU AU KapPol XXXX Uz Nás ZměnaOrg ZJ Zdr Strana zX X Důvod Výsledný URSchvál.rozpočet 1.ř.- přesun prostředků z paragrafu Rozhlasy a televize na paragraf Veřejné osvětlení 2.ř.- přesun prostředků z paragrafu Rozhlasy a televize na paragraf Veřejné osvětlení 3.ř.- přesun příjmu - dotace ÚP na paragraf Komunální služby a územní rozvoj 4.ř.- přesun příjmu - dotace ÚP na paragraf Komunální služby a územní rozvoj 5.ř.- přesun prostředků Popl.za už.veř.prostranství na paragraf Odv.a čištění odp.vod 6.ř.- přesun prostředků Popl.za už.veř.prostranství na paragraf Odv.a čištění odp.vod 7.ř.- přesun prostředků z paragrafu Využívání a zneškodňování kom.odpadů na paragraf Sběr a svoz ost.odpadů 8.ř.- přesun prostředků z paragrafu Využívání a zneškodňování kom.odpadů na paragraf Sběr a svoz ost.odpadů 9.ř.- přesun příjmu Daně z nemovitosti na paragraf Činnost místní správy 10.ř.- přesun příjmu Daně z nemovitosti na paragraf Činnost místní správy 11.ř.- přesun prostředků z paragrafu Sběr a svoz komunálních odpadů na paragraf Sběr a svoz ost.odpadů 12.ř.- přesun prostředků z paragrafu Sběr a svoz komunálních odpadů na paragraf Sběr a svoz ost.odpadů