Rozpočtové opatření č. 13 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2019

Ze samosprávy
Obec Bělotín
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
14. 02. 2020
Originální zdroj
https://www.belotin.cz/tmp/dokumenty/41596.pdf
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby?
5216053 3594302 PDF https://www.belotin.cz/tmp/dokumenty/41596.pdf Obec Bělotín lic. č. 91261MUNIS 231 03 00 6171 00000 0000 000 000 +1 000 000,00Přesun prostředků05011 -945 000,003 467 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +1 000 000,00Přesun prostředků08115 1 800 000,000,00 231 02 00 6310 00000 0000 000 000 +5 000,00Přesun prostředků02141 736,330,00 231 02 00 3639 00000 0000 000 000 -5 000,00Přesun prostředků02324 -28 001,0090 000,00 231 03 00 3722 00000 0000 000 000 +1 573,00Přesun prostředků05169 -71 000,00877 000,00 231 02 00 3722 00000 0000 000 000 +1 573,00Přesun prostředků02111 39 380,0055 000,00 231 03 00 3392 00000 0000 000 000 +23 202,55Přesun prostředků05169 226 000,00300 000,00 231 02 00 3392 00000 0000 000 000 +23 202,55Přesun prostředků02119 5 666,45250 000,00 231 03 00 6171 00000 0000 000 000 +9 352,06Přesun prostředků05169 61 925,33250 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +9 352,06Přesun prostředků01511 88 128,772 150 000,00 231 03 00 6171 00000 0000 000 000 +18 604,73Přesun prostředků05169 43 320,60250 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +18 604,73Přesun prostředků01356 18 360,8960 000,00 231 03 00 6171 00000 0000 000 000 +8 320,60Přesun prostředků05169 35 000,00250 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +8 320,60Přesun prostředků01335 0,000,00 231 02 00 6330 00000 0000 000 000 +242 040,95Přesun prostředků04134 18 510 952,820,00 231 03 00 6330 00000 0000 000 000 +242 040,95Přesun prostředků05349 18 510 952,820,00 231 03 00 6171 00000 0000 000 000 +100 000,00Přesun prostředků05011 -1 045 000,003 467 000,00 231 03 00 3639 00000 0000 000 000 -100 000,00Přesun prostředků05011 -2 080 431,002 632 000,00 231 03 00 6171 00000 0000 000 000 +200 000,00Přesun prostředků05011 -1 245 000,003 467 000,00 231 03 00 3639 00000 0000 000 000 -200 000,00Přesun prostředků05031 -120 000,00520 000,00 231 03 00 6171 00000 0000 000 000 +200 000,00Přesun prostředků05169 -165 000,00250 000,00 231 03 00 3326 00000 0000 000 000 -200 000,00Přesun prostředků05171 0,00200 000,00 231 03 00 3392 00000 0000 000 000 +100 000,00Přesun prostředků05169 126 000,00300 000,00 231 03 00 2219 00000 0000 000 000 -100 000,00Přesun prostředků06121 -1 204 000,001 500 000,00 231 03 00 3392 00000 0000 000 000 +100 000,00Přesun prostředků05169 26 000,00300 000,00 231 03 00 1019 00000 0000 000 000 -100 000,00Přesun prostředků06130 -20 200,00285 000,00 231 03 00 3392 00000 0000 000 000 +80 000,00Přesun prostředků05169 -54 000,00300 000,00 231 03 00 3429 00000 0000 000 000 -80 000,00Přesun prostředků06121 600 000,000,00 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření č. 13 ze dne 31.08.2019 SU AU KapPol Para Uz Nás ZměnaOrg ZJ Zdr Strana z1 3 Důvod Výsledný URSchvál.rozpočet Obec Bělotín lic. č. 91261MUNIS 231 03 00 3341 00000 0000 000 000 +50 000,00Přesun prostředků06121 -1 023 927,570,00 231 03 00 2212 00000 0000 000 000 -50 000,00Přesun prostředků05139 0,0050 000,00 231 03 00 3744 00000 0000 000 000 +1 831 927,57Přesun prostředků06122 0,000,00 231 03 00 3341 00000 0000 000 000 -1 831 927,57Přesun prostředků06121 808 000,000,00 231 03 00 3744 00000 0000 000 000 +121 000,00Přesun prostředků06119 0,000,00 231 03 00 3341 00000 0000 000 000 -121 000,00Přesun prostředků06119 121 000,000,00 231 03 00 2321 00000 0000 000 000 +65 000,00Přesun prostředků05141 14 911,500,00 231 03 00 1019 00000 0000 000 000 -65 000,00Přesun prostředků06130 -120 200,00285 000,00 231 03 00 3612 00000 0000 000 000 +1 000 000,00Přesun prostředků ¨06121 2 842 000,002 525 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +1 000 000,00Přesun prostředků08115 2 800 000,000,00 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření č. 13 ze dne 31.08.2019 SU AU KapPol Para Uz Nás ZměnaOrg ZJ Zdr Strana z2 3 Důvod Výsledný URSchvál.rozpočet 1. ř. - přesun prostředků z paragrafu Zájm. činnost a rekreace na paragraf Zájm. činnost v kultuře 2. ř. - přesun prostředků z paragrafu Zájm. činnost a rekreace na paragraf Zájm. činnost v kultuře 3. ř. - přesun prostředků z paragrafu Ost. zem. a pot. činnost na paragraf Zájm. činnost v kultuře 4. ř. - přesun prostředků z paragrafu Ost. zem. a pot. činnost na paragraf Zájm. činnost v kultuře 5. ř. - přesun prostředků z paragrafu Ost. zál. poz. komunikací na paragraf Zájm. činnost v kultuře 6. ř. - přesun prostředků z paragrafu Ost. zál. poz. komunikací na paragraf Zájm. činnost v kultuře 7. ř. - přesun prostředků z paragrafu Poř. zach. a obnova hodnot na paragraf Vnitřní správa 8. ř. - přesun prostředků z paragrafu Poř. zach. a obnova hodnot na paragraf Vnitřní správa 9. ř. - přesun prostředků z paragrafu Kom. služby a úz. rozvoj na paragaf Vnitřní správa 10. ř. - přesun prostředků z paragrafu Kom. služby a úz. rozvoj na paragaf Vnitřní správa 11. ř. - přesun prostředků z paragrafu Kom. služby a úz. rozvoj na paragaf Vnitřní správa 12. ř. - přesun prostředků z paragrafu Kom. služby a úz. rozvoj na paragaf Vnitřní správa 13. ř. - přesun prostředků mezi účty - ZBÚ, 182 (splátka úvěru SFRB), ČNB 14. ř. - přesun prostředků mezi účty - ZBÚ, 182 (splátka úvěru SFRB), ČNB 15. ř. - přesun příjmu Poplatku za odnětí pozemku s funkcí lesa na paragraf Vnitřní správa 16. ř. - přesun příjmu Poplatku za odnětí pozemku s funkcí lesa na paragraf Vnitřní správa 17. ř. - přesun příjmu Příimu za úhradu z vydob. nerostů na paragraf Vnitřní správa 18. ř. - přesun příjmu Příimu za úhradu z vydob. nerostů na paragraf Vnitřní správa 19. ř. - přesun příjmu Daň z nemovitých věcí na paragraf Vnitřní správa 20. ř. - přesun příjmu Daň z nemovitých věcí na paragraf Vnitřní správa 21. ř. - přesun prostředků Ost. zál. poz. komunikací na paragraf zájm. činnost v kultuře Obec Bělotín lic. č. 91261MUNIS Celkový souhrn za RO : Příjmy : Výdaje : zvýšení snížení rozdíl zvýšení snížení rozdíl 308 093,89 5 000,00 5 151 021,46 2 847 927,57 303 093,89 2 303 093,89 Financování - změna celkem 2 000 000,00 -2 000 000,00Kontrola - - = = (-) Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření č. 13 ze dne 31.08.2019 SU AU KapPol Para Uz Nás ZměnaOrg ZJ Zdr Strana z3 3 Důvod Výsledný URSchvál.rozpočet 22. ř. - přesun prostředků Ost. zál. poz. komunikací na paragraf zájm. činnost v kultuře 23. ř. - přesun prostředků Zájm. činnost v kultuře (příjmy) na paragraf Zájm. činnost v kultuře(výdaje) 24. ř. - přesun prostředků Zájm. činnost v kultuře (příjmy) na paragraf Zájm. činnost v kultuře (výdaje) 25. ř. - přesun prostředků z paragafu Kom. služby a úz. rozvoj na paragraf Příjmy a výdaje z finančních operací 26. ř. - přesun prostředků z paragafu Kom. služby a úz. rozvoj na paragraf Příjmy a výdaje z finančních operací 27. ř. - přesun prostředků (položka 8115) na paragraf Vnitřní správa 28. ř. - přesun prostředků (položka 8115) na paragraf Vnitřní správa 29. ř. - přesun prostředků (položka 8115) na paragraf Bytové hospodářství 30. ř. - přesun prostředků (položka 8115) na paragraf Bytové hospodářství 31. ř. - přesun prostředků z paragrafu Ost. zem. a pot. činnost na paragraf Odv. a čišt. odpadních vod 32. ř. - přesun prostředků z paragrafu Ost. zem. a pot. činnost na paragraf Odv. a čišt. odpadních vod 33. ř. - přesun prostředků z paragrafu Rozhlas a televize na paragraf Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 34. ř. - přesun prostředků z paragrafu Rozhlas a televize na paragraf Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 35. ř. - přesun prostředků z paragrafu Rozhlas a televize na paragraf Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 36. ř. - přesun prostředků z paragrafu Rozhlas a televize na paragraf Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 37. ř. - přesun příjmu z paragrafu Silnice na paragraf Rozhlas a televize 37. ř. - přesun příjmu z paragrafu Silnice na paragraf Rozhlas a televize 2020-02-14 08:10:07 +0100 2020-02-14 08:12:33 +0100 application/pdf https://edesky.blob.core.windows.net/attachments/1941_20200214081007660100_41596.pdf wSmOsMA4Dj/4pAtpjwaMOhgx1WKhhOGdVugnmqtZZ00= Obec Bělotín lic.č.91261MUNIS 231 03 00 6171 00000 0000 000 000 +1 000 000,00Přesun prostředků05011 -945 000,003 467 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +1 000 000,00Přesun prostředků08115 1 800 000,000,00 231 02 00 6310 00000 0000 000 000 +5 000,00Přesun prostředků02141 736,330,00 231 02 00 3639 00000 0000 000 000 -5 000,00Přesun prostředků02324 -28 001,0090 000,00 231 03 00 3722 00000 0000 000 000 +1 573,00Přesun prostředků05169 -71 000,00877 000,00 231 02 00 3722 00000 0000 000 000 +1 573,00Přesun prostředků02111 39 380,0055 000,00 231 03 00 3392 00000 0000 000 000 +23 202,55Přesun prostředků05169 226 000,00300 000,00 231 02 00 3392 00000 0000 000 000 +23 202,55Přesun prostředků02119 5 666,45250 000,00 231 03 00 6171 00000 0000 000 000 +9 352,06Přesun prostředků05169 61 925,33250 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +9 352,06Přesun prostředků01511 88 128,772 150 000,00 231 03 00 6171 00000 0000 000 000 +18 604,73Přesun prostředků05169 43 320,60250 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +18 604,73Přesun prostředků01356 18 360,8960 000,00 231 03 00 6171 00000 0000 000 000 +8 320,60Přesun prostředků05169 35 000,00250 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +8 320,60Přesun prostředků01335 0,000,00 231 02 00 6330 00000 0000 000 000 +242 040,95Přesun prostředků04134 18 510 952,820,00 231 03 00 6330 00000 0000 000 000 +242 040,95Přesun prostředků05349 18 510 952,820,00 231 03 00 6171 00000 0000 000 000 +100 000,00Přesun prostředků05011 -1 045 000,003 467 000,00 231 03 00 3639 00000 0000 000 000 -100 000,00Přesun prostředků05011 -2 080 431,002 632 000,00 231 03 00 6171 00000 0000 000 000 +200 000,00Přesun prostředků05011 -1 245 000,003 467 000,00 231 03 00 3639 00000 0000 000 000 -200 000,00Přesun prostředků05031 -120 000,00520 000,00 231 03 00 6171 00000 0000 000 000 +200 000,00Přesun prostředků05169 -165 000,00250 000,00 231 03 00 3326 00000 0000 000 000 -200 000,00Přesun prostředků05171 0,00200 000,00 231 03 00 3392 00000 0000 000 000 +100 000,00Přesun prostředků05169 126 000,00300 000,00 231 03 00 2219 00000 0000 000 000 -100 000,00Přesun prostředků06121 -1 204 000,001 500 000,00 231 03 00 3392 00000 0000 000 000 +100 000,00Přesun prostředků05169 26 000,00300 000,00 231 03 00 1019 00000 0000 000 000 -100 000,00Přesun prostředků06130 -20 200,00285 000,00 231 03 00 3392 00000 0000 000 000 +80 000,00Přesun prostředků05169 -54 000,00300 000,00 231 03 00 3429 00000 0000 000 000 -80 000,00Přesun prostředků06121 600 000,000,00 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření č.13 ze dne 31.08.2019 SU AU KapPol XXXX Uz Nás ZměnaOrg ZJ Zdr Strana zX X Důvod Výsledný URSchvál.rozpočet Obec Bělotín lic.č.91261MUNIS 231 03 00 3341 00000 0000 000 000 +50 000,00Přesun prostředků06121 -1 023 927,570,00 231 03 00 2212 00000 0000 000 000 -50 000,00Přesun prostředků05139 0,0050 000,00 231 03 00 3744 00000 0000 000 000 +1 831 927,57Přesun prostředků06122 0,000,00 231 03 00 3341 00000 0000 000 000 -1 831 927,57Přesun prostředků06121 808 000,000,00 231 03 00 3744 00000 0000 000 000 +121 000,00Přesun prostředků06119 0,000,00 231 03 00 3341 00000 0000 000 000 -121 000,00Přesun prostředků06119 121 000,000,00 231 03 00 2321 00000 0000 000 000 +65 000,00Přesun prostředků05141 14 911,500,00 231 03 00 1019 00000 0000 000 000 -65 000,00Přesun prostředků06130 -120 200,00285 000,00 231 03 00 3612 00000 0000 000 000 +1 000 000,00Přesun prostředků ¨06121 2 842 000,002 525 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +1 000 000,00Přesun prostředků08115 2 800 000,000,00 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření č.13 ze dne 31.08.2019 SU AU KapPol XXXX Uz Nás ZměnaOrg ZJ Zdr Strana zX X Důvod Výsledný URSchvál.rozpočet 1.ř.- přesun prostředků z paragrafu Zájm.činnost a rekreace na paragraf Zájm.činnost v kultuře 2.ř.- přesun prostředků z paragrafu Zájm.činnost a rekreace na paragraf Zájm.činnost v kultuře 3.ř.- přesun prostředků z paragrafu Ost.zem.a pot.činnost na paragraf Zájm.činnost v kultuře 4.ř.- přesun prostředků z paragrafu Ost.zem.a pot.činnost na paragraf Zájm.činnost v kultuře 5.ř.- přesun prostředků z paragrafu Ost.zál.poz.komunikací na paragraf Zájm.činnost v kultuře 6.ř.- přesun prostředků z paragrafu Ost.zál.poz.komunikací na paragraf Zájm.činnost v kultuře 7.ř.- přesun prostředků z paragrafu Poř.zach.a obnova hodnot na paragraf Vnitřní správa 8.ř.- přesun prostředků z paragrafu Poř.zach.a obnova hodnot na paragraf Vnitřní správa 9.ř.- přesun prostředků z paragrafu Kom.služby a úz.rozvoj na paragaf Vnitřní správa 10.ř.- přesun prostředků z paragrafu Kom.služby a úz.rozvoj na paragaf Vnitřní správa 11.ř.- přesun prostředků z paragrafu Kom.služby a úz.rozvoj na paragaf Vnitřní správa 12.ř.- přesun prostředků z paragrafu Kom.služby a úz.rozvoj na paragaf Vnitřní správa 13.ř.- přesun prostředků mezi účty - ZBÚ,182 (splátka úvěru SFRB),ČNB 14.ř.- přesun prostředků mezi účty - ZBÚ,182 (splátka úvěru SFRB),ČNB 15.ř.- přesun příjmu Poplatku za odnětí pozemku s funkcí lesa na paragraf Vnitřní správa 16.ř.- přesun příjmu Poplatku za odnětí pozemku s funkcí lesa na paragraf Vnitřní správa 17.ř.- přesun příjmu Příimu za úhradu z vydob.nerostů na paragraf Vnitřní správa 18.ř.- přesun příjmu Příimu za úhradu z vydob.nerostů na paragraf Vnitřní správa 19.ř.- přesun příjmu Daň z nemovitých věcí na paragraf Vnitřní správa 20.ř.- přesun příjmu Daň z nemovitých věcí na paragraf Vnitřní správa 21.ř.- přesun prostředků Ost.zál.poz.komunikací na paragraf zájm.činnost v kultuře Obec Bělotín lic.č.91261MUNIS Celkový souhrn za RO : Příjmy : Výdaje : zvýšení snížení rozdíl zvýšení snížení rozdíl 308 093,89 5 000,00 5 151 021,46 2 847 927,57 303 093,89 2 303 093,89 Financování - změna celkem 2 000 000,00 -2 000 000,00Kontrola - - = = (-) Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření č.13 ze dne 31.08.2019 SU AU KapPol XXXX Uz Nás ZměnaOrg ZJ Zdr Strana zX X Důvod Výsledný URSchvál.rozpočet 22.ř.- přesun prostředků Ost.zál.poz.komunikací na paragraf zájm.činnost v kultuře 23.ř.- přesun prostředků Zájm.činnost v kultuře (příjmy) na paragraf Zájm.činnost v kultuře(výdaje) 24.ř.- přesun prostředků Zájm.činnost v kultuře (příjmy) na paragraf Zájm.činnost v kultuře (výdaje) 25.ř.- přesun prostředků z paragafu Kom.služby a úz.rozvoj na paragraf Příjmy a výdaje z finančních operací 26.ř.- přesun prostředků z paragafu Kom.služby a úz.rozvoj na paragraf Příjmy a výdaje z finančních operací 27.ř.- přesun prostředků (položka 8115) na paragraf Vnitřní správa 28.ř.- přesun prostředků (položka 8115) na paragraf Vnitřní správa 29.ř.- přesun prostředků (položka 8115) na paragraf Bytové hospodářství 30.ř.- přesun prostředků (položka 8115) na paragraf Bytové hospodářství 31.ř.- přesun prostředků z paragrafu Ost.zem.a pot.činnost na paragraf Odv.a čišt.odpadních vod 32.ř.- přesun prostředků z paragrafu Ost.zem.a pot.činnost na paragraf Odv.a čišt.odpadních vod 33.ř.- přesun prostředků z paragrafu Rozhlas a televize na paragraf Protierozní,protilavinová a protipožární ochrana 34.ř.- přesun prostředků z paragrafu Rozhlas a televize na paragraf Protierozní,protilavinová a protipožární ochrana 35.ř.- přesun prostředků z paragrafu Rozhlas a televize na paragraf Protierozní,protilavinová a protipožární ochrana 36.ř.- přesun prostředků z paragrafu Rozhlas a televize na paragraf Protierozní,protilavinová a protipožární ochrana 37.ř.- přesun příjmu z paragrafu Silnice na paragraf Rozhlas a televize 37.ř.- přesun příjmu z paragrafu Silnice na paragraf Rozhlas a televize