Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě - k.ú. Lučice na Moravě

Ze samosprávy
Obec Bělotín
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
14. 02. 2020
Originální zdroj
https://www.belotin.cz/tmp/dokumenty/41583.pdf
Nalezeno adres
2
5216052 3594301 PDF https://www.belotin.cz/tmp/dokumenty/41583.pdf Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2Výzva

podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům

nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru

nemovitostí dostatečně určitěÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona

č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou

označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili

ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování

státu ve věcech majetkových.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro

zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části

„Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud

se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2

tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne 14. 1. 2014 Ing. Miloslav Vaněk v.r.

generální ředitel


Název

obce
Název kú

OPSUB -

typ
OPSUB - název OPSUB - adresa

ID

vlastnictví

Podíl

čitatel

Podíl

jmenovatel

Parcela -

výměra

Název druhu

pozemku

Název způsobu

využití pozemku
Parcela (formátováno)

Číslo LV

(parcela)

Bělotín Lučice na Moravě OPO Jednotné zemědělské družstvo Lučice 75364 Lučice 409187835 1 1 10208 trvalý travní porost Lučice na Moravě 688304, č. 377 5

Bělotín Lučice na Moravě OPO Jednotné zemědělské družstvo Lučice 75364 Lučice 409187835 1 1 574 ostatní plocha jiná plocha Lučice na Moravě 688304, č. 193/2 5

Bělotín Lučice na Moravě OPO Jednotné zemědělské družstvo Lučice 75364 Lučice 409187835 1 1 64581 orná půda Lučice na Moravě 688304, č. 364 5

Bělotín Lučice na Moravě OPO KONSTANTIN BECKSCHE HUMANITÄRE /:GEMEINNÜTZIGE:/ STIFTUNG Lučice, 75364 Bělotín 409282835 1 1 888 lesní pozemek Lučice na Moravě 688304, č. 235/2 87

Bělotín Lučice na Moravě OPO KONSTANTIN BECKSCHE HUMANITÄRE /:GEMEINNÜTZIGE:/ STIFTUNG Lučice, 75364 Bělotín 409282835 1 1 101 lesní pozemek Lučice na Moravě 688304, č. 234/2 87

Bělotín Lučice na Moravě OPO KONSTANTIN BECKSCHE HUMANITÄRE /:GEMEINNÜTZIGE:/ STIFTUNG Lučice, 75364 Bělotín 409282835 1 1 13502 orná půda Lučice na Moravě 688304, č. 396 87 2020-02-14 08:10:07 +0100 2020-02-14 08:11:59 +0100 application/pdf https://edesky.blob.core.windows.net/attachments/1941_20200214081006790100_41583.pdf kWEZkUqGFtCZY7qpc+mcJRmTT01AEP3inSabJnNRHmk= Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
<br> Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2
<br>
<br> Výzva
<br> podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníkům
<br> nemovitostí a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru
<br> nemovitostí dostatečně určitě
<br>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá,podle § 65 odst.3 zákona
<br> č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby,kteří nejsou
<br> označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě,jak vyžaduje katastrální zákon,aby se přihlásili
<br> ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování
<br> státu ve věcech majetkových <.>
<br> Seznam nemovitostí,jichž se tato výzva týká,je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro
<br> zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“,v části
<br> „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“ <.>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost,že pokud
<br> se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050,odst.2 zákona č.89/2012 Sb.<,>
<br> občanský zákoník,tj.do 31.12.2023,má se za to,že ji opustil.Potom ve smyslu § 1045,odst.2
<br> tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu <.>
<br>
<br>
<br> V Praze dne 14.1.2014 Ing.XXXXXXXX XXXXX v.r <.>
<br> generální ředitel
<br>
<br>
<br>
Název
<br> obce
Název kú
<br> OPSUB -
<br> typ
OPSUB - název OPSUB - adresa
<br> ID
<br> vlastnictví
<br> Podíl
<br> čitatel
<br> Podíl
<br> jmenovatel
<br> Parcela -
<br> výměra
<br> Název druhu
<br> pozemku
<br> Název způsobu
<br> využití pozemku
Parcela (formátováno)
<br> Číslo LV
<br> (parcela)
<br> Bělotín Lučice na Moravě OPO Jednotné zemědělské družstvo Lučice 75364 Lučice 409187835 1 1 10208 trvalý travní porost Lučice na Moravě 688304,č.377 5
<br> Bělotín Lučice na Moravě OPO Jednotné zemědělské družstvo Lučice 75364 Lučice 409187835 1 1 574 ostatní plocha jiná plocha Lučice na Moravě 688304,č.193/2 5
<br> Bělotín Lučice na Moravě OPO Jednotné zemědělské družstvo Lučice 75364 Lučice 409187835 1 1 64581 orná půda Lučice na Moravě 688304,č.364 5
<br> Bělotín Lučice na Moravě OPO KONSTANTIN BECKSCHE HUMANITÄRE /:GEMEINNÜTZIGE:/ STIFTUNG Lučice,75364 Bělotín 409282835 1 1 888 lesní pozemek Lučice na Moravě 688304,č.235/2 87
<br> Bělotín Lučice na Moravě OPO KONSTANTIN BECKSCHE HUMANITÄRE /:GEMEINNÜTZIGE:/ STIFTUNG Lučice,75364 Bělotín 409282835 1 1 101 lesní pozemek Lučice na Moravě 688304,č.234/2 87
<br> Bělotín Lučice na Moravě OPO KONSTANTIN BECKSCHE HUMANITÄRE /:GEMEINNÜTZIGE:/ STIFTUNG Lučice,75364 Bělotín 409282835 1 1 13502 orná půda Lučice na Moravě 688304,č.396 87