Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě - k.ú. Bělotín

Ze samosprávy
Obec Bělotín
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
14. 02. 2020
Originální zdroj
https://www.belotin.cz/tmp/dokumenty/41580.pdf
Nalezeno adres
2
5216051 3594300 PDF https://www.belotin.cz/tmp/dokumenty/41580.pdf Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2Výzva

podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům

nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru

nemovitostí dostatečně určitěÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona

č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou

označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili

ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování

státu ve věcech majetkových.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro

zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části

„Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud

se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2

tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne 14. 1. 2014 Ing. Miloslav Vaněk v.r.

generální ředitel


Název okresu Název obce Název kú OPSUB - typ OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela)

Přerov Bělotín Bělotín OFO Bartoš Josef adresa neznámá 396262835 1 8 1652 trvalý travní porost Bělotín 602001, č. 1651 137

Přerov Bělotín Bělotín OFO Nitschmann Adolf adresa neznámá 396522835 1 2 1261 orná půda Bělotín 602001, č. 95 320

Přerov Bělotín Bělotín OFO Nitschmannová Marie adresa neznámá 396523835 1 2 1261 orná půda Bělotín 602001, č. 95 320

Přerov Bělotín Bělotín OPO Lidová zemědělská škola v Bělotíně 75364 Bělotín 396567835 1 1 7703 orná půda Bělotín 602001, č. 2079 365 2020-02-14 08:10:06 +0100 2020-02-14 08:12:29 +0100 application/pdf https://edesky.blob.core.windows.net/attachments/1941_20200214081006320100_41580.pdf 9G/BybbnEWjvJd5INnvPKtQD8vuQworRJZBR0JWGd8Y= Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
<br> Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2
<br>
<br> Výzva
<br> podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníkům
<br> nemovitostí a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru
<br> nemovitostí dostatečně určitě
<br>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá,podle § 65 odst.3 zákona
<br> č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby,kteří nejsou
<br> označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě,jak vyžaduje katastrální zákon,aby se přihlásili
<br> ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování
<br> státu ve věcech majetkových <.>
<br> Seznam nemovitostí,jichž se tato výzva týká,je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro
<br> zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“,v části
<br> „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“ <.>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost,že pokud
<br> se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050,odst.2 zákona č.89/2012 Sb.<,>
<br> občanský zákoník,tj.do 31.12.2023,má se za to,že ji opustil.Potom ve smyslu § 1045,odst.2
<br> tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu <.>
<br>
<br>
<br> V Praze dne 14.1.2014 Ing.XXXXXXXX XXXXX v.r <.>
<br> generální ředitel
<br>
<br>
<br>
Název okresu Název obce Název kú OPSUB - typ OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela)
<br> Přerov Bělotín Bělotín OFO XXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXX X X XXXX trvalý travní porost Bělotín 602001,č.1651 137
<br> Přerov Bělotín Bělotín OFO XXXXXXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXX X X XXXX orná půda Bělotín XXXXXX,č.95 320
<br> Přerov Bělotín Bělotín OFO XXXXXXXXXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXX X X XXXX orná půda Bělotín XXXXXX,č.95 320
<br> Přerov Bělotín Bělotín OPO Lidová zemědělská škola v Bělotíně 75364 Bělotín 396567835 1 1 7703 orná půda Bělotín 602001,č.2079 365