Rozpočtové opatření č. 10 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2019

Ze samosprávy
Obec Bělotín
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
14. 02. 2020
Originální zdroj
https://www.belotin.cz/tmp/dokumenty/41496.pdf
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby?
5216048 3594297 PDF https://www.belotin.cz/tmp/dokumenty/41496.pdf Obec Bělotín lic. č. 91261MUNIS 231 02 00 6330 00000 0000 000 000 +10 375 952,82Přesun prostředků04134 7 135 000,000,00 231 03 00 6330 00000 0000 000 000 +10 375 952,82Přesun prostředků05349 7 135 000,000,00 231 03 00 3113 00000 0000 000 000 +25 504,00Přesun prostředků05169 1 815,000,00 231 02 00 3722 00000 0000 000 000 +25 504,00Přesun prostředků02111 0,0055 000,00 231 03 00 3429 00000 0000 000 000 +100 000,00Přesun prostředků06121 600 000,000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +100 000,00Přesun prostředků02451 1 700 000,000,00 231 03 00 3314 00000 0000 000 000 +100 000,00Přesun prostředků05137 65 000,000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +100 000,00Přesun prostředků02451 1 600 000,000,00 231 03 00 3612 00000 0000 000 000 +1 100 000,00Přesun prostředků06121 502 000,002 525 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +1 100 000,00Přesun prostředků02451 500 000,000,00 231 03 00 3745 00000 0000 000 000 +500 000,00Přesun prostředků05156 -93 000,00500 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +500 000,00Přesun prostředků02451 0,000,00 231 03 00 3399 00000 0000 000 000 +20 390,79Přesun prostředků05194 0,0040 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +20 390,79Přesun prostředků01511 0,002 150 000,00 231 03 00 6171 00581 0843 000 000 +25 000,00Přesun prostředků05169 0,000,00 231 02 00 0000 00581 0843 000 000 +25 000,00Přesun prostředků04122 0,000,00 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření č. 10 ze dne 30.06.2019 SU AU KapPol Para Uz Nás ZměnaOrg ZJ Zdr Strana z1 2 Důvod Výsledný URSchvál.rozpočet 1. ř. - přesun příjmu dotace OK Kartoffelmartkt 2019 na paragraf Vnitřní správa 2. ř. - přesun příjmu dotace OK Kartoffelmartkt 2019 na paragraf Vnitřní správa 3. ř. - přesun příjmu Daň z nemovitosti na paragraf Zál. kultury, církví a sdělovacích prostředků 4. ř. - přesun příjmu Daň z nemovitosti na paragraf Zál. kultury, církví a sdělovacích prostředků 5. ř. - přesun příjmu vrácené zápůjčky ZŠ a MŠ Bělotín na paragraf Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6. ř. - přesun příjmu vrácené zápůjčky ZŠ a MŠ Bělotín na paragraf Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 7. ř. - přesun příjmu vrácené zápůjčky ZŠ a MŠ Bělotín na paragraf Bytové hospodářství 8. ř. - přesun příjmu vrácené zápůjčky ZŠ a MŠ Bělotín na paragraf Bytové hospodářství 9. ř. - přesun příjmu vrácené zápůjčky ZŠ a MŠ Bělotín na paragraf Činnosti knihovnické 10. ř. - přesun příjmu vrácené zápůjčky ZŠ a MŠ Bělotín na paragraf Činnosti knihovnické 11. ř. - přesun příjmu vrácené zápůjčky ZŠ a MŠ Bělotín na paragraf Zájmová činnost a rekreace 12. ř. - přesun příjmu vrácené zápůjčky ZŠ a MŠ Bělotín na paragraf Zájmová činnost a rekreace 13. ř. - přesun příjmu z paragrafu Sběr a svoz KO na pragraf Základní školy a Mateřské školy 14. ř. - přesun příjmu z paragrafu Sběr a svoz KO na pragraf Základní školy a Mateřské školy 15. ř. -přesun prostředků mezi účty (Česká spořitelna - Česká národní banka) 16. ř. -přesun prostředků mezi účty (Česká spořitelna - Česká národní banka) Obec Bělotín lic. č. 91261MUNIS Celkový souhrn za RO : Příjmy : Výdaje : zvýšení snížení rozdíl zvýšení snížení rozdíl 12 246 847,61 0,00 12 246 847,61 0,00 12 246 847,61 12 246 847,61 Financování - změna celkem 0,00 0,00Kontrola - - = = (-) Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření č. 10 ze dne 30.06.2019 SU AU KapPol Para Uz Nás ZměnaOrg ZJ Zdr Strana z2 2 Důvod Výsledný URSchvál.rozpočet 2020-02-14 08:10:04 +0100 2020-02-14 08:12:33 +0100 application/pdf https://edesky.blob.core.windows.net/attachments/1941_20200214081004680100_41496.pdf gG5xCjobtVrGiw9ggwRPwLKCnGJXqO18xCXFxn8mo9I= Obec Bělotín lic.č.91261MUNIS 231 02 00 6330 00000 0000 000 000 +10 375 952,82Přesun prostředků04134 7 135 000,000,00 231 03 00 6330 00000 0000 000 000 +10 375 952,82Přesun prostředků05349 7 135 000,000,00 231 03 00 3113 00000 0000 000 000 +25 504,00Přesun prostředků05169 1 815,000,00 231 02 00 3722 00000 0000 000 000 +25 504,00Přesun prostředků02111 0,0055 000,00 231 03 00 3429 00000 0000 000 000 +100 000,00Přesun prostředků06121 600 000,000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +100 000,00Přesun prostředků02451 1 700 000,000,00 231 03 00 3314 00000 0000 000 000 +100 000,00Přesun prostředků05137 65 000,000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +100 000,00Přesun prostředků02451 1 600 000,000,00 231 03 00 3612 00000 0000 000 000 +1 100 000,00Přesun prostředků06121 502 000,002 525 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +1 100 000,00Přesun prostředků02451 500 000,000,00 231 03 00 3745 00000 0000 000 000 +500 000,00Přesun prostředků05156 -93 000,00500 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +500 000,00Přesun prostředků02451 0,000,00 231 03 00 3399 00000 0000 000 000 +20 390,79Přesun prostředků05194 0,0040 000,00 231 02 00 0000 00000 0000 000 000 +20 390,79Přesun prostředků01511 0,002 150 000,00 231 03 00 6171 00581 0843 000 000 +25 000,00Přesun prostředků05169 0,000,00 231 02 00 0000 00581 0843 000 000 +25 000,00Přesun prostředků04122 0,000,00 Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření č.10 ze dne 30.06.2019 SU AU KapPol XXXX Uz Nás ZměnaOrg ZJ Zdr Strana zX X Důvod Výsledný URSchvál.rozpočet 1.ř.- přesun příjmu dotace OK Kartoffelmartkt 2019 na paragraf Vnitřní správa 2.ř.- přesun příjmu dotace OK Kartoffelmartkt 2019 na paragraf Vnitřní správa 3.ř.- přesun příjmu Daň z nemovitosti na paragraf Zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 4.ř.- přesun příjmu Daň z nemovitosti na paragraf Zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 5.ř.- přesun příjmu vrácené zápůjčky ZŠ a MŠ Bělotín na paragraf Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6.ř.- přesun příjmu vrácené zápůjčky ZŠ a MŠ Bělotín na paragraf Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 7.ř.- přesun příjmu vrácené zápůjčky ZŠ a MŠ Bělotín na paragraf Bytové hospodářství 8.ř.- přesun příjmu vrácené zápůjčky ZŠ a MŠ Bělotín na paragraf Bytové hospodářství 9.ř.- přesun příjmu vrácené zápůjčky ZŠ a MŠ Bělotín na paragraf Činnosti knihovnické 10.ř.- přesun příjmu vrácené zápůjčky ZŠ a MŠ Bělotín na paragraf Činnosti knihovnické 11.ř.- přesun příjmu vrácené zápůjčky ZŠ a MŠ Bělotín na paragraf Zájmová činnost a rekreace 12.ř.- přesun příjmu vrácené zápůjčky ZŠ a MŠ Bělotín na paragraf Zájmová činnost a rekreace 13.ř.- přesun příjmu z paragrafu Sběr a svoz KO na pragraf Základní školy a Mateřské školy 14.ř.- přesun příjmu z paragrafu Sběr a svoz KO na pragraf Základní školy a Mateřské školy 15.ř.-přesun prostředků mezi účty (Česká spořitelna - Česká národní banka) 16.ř.-přesun prostředků mezi účty (Česká spořitelna - Česká národní banka) Obec Bělotín lic.č.91261MUNIS Celkový souhrn za RO : Příjmy : Výdaje : zvýšení snížení rozdíl zvýšení snížení rozdíl 12 246 847,61 0,00 12 246 847,61 0,00 12 246 847,61 12 246 847,61 Financování - změna celkem 0,00 0,00Kontrola - - = = (-) Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření č.10 ze dne 30.06.2019 SU AU KapPol XXXX Uz Nás ZměnaOrg ZJ Zdr Strana zX X Důvod Výsledný URSchvál.rozpočet