Zdroj Název Zveřejněno ▼
Dolní Břežany Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3131/12 - změny vlny 12 ÚP SÚ HMP 21. únor 2020
Dolní Břežany Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3131/12 - změny vlny 12 ÚP SÚ HMP 21. únor 2020
Dolní Břežany Oznámení o společném jednání o návrhu změn vlny 12 ÚP SÚ HMP 21. únor 2020
Dolní Břežany Oznámení o společném jednání o návrhu změn vlny 12 ÚP SÚ HMP 21. únor 2020
Dolní Břežany Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3175/12 - změny vlny 12 ÚP SÚ HMP 21. únor 2020
Dolní Břežany Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3175/12 - změny vlny 12 ÚP SÚ HMP 21. únor 2020
Dolní Břežany Oznámení o zahájení řízení o vydání Z 3148/12, Z 3158/12 a Z 3183/12 - změn vlny 12 ÚP SÚ HMP 21. únor 2020
Dolní Břežany Oznámení o zahájení řízení o vydání Z 3148/12, Z 3158/12 a Z 3183/12 - změn vlny 12 ÚP SÚ HMP 21. únor 2020
Dolní Břežany Oznámení o zahájení řízení o vydání Z 3164/12 - změny vlny 12 ÚP SÚ HMP 21. únor 2020
Dolní Břežany Oznámení o zahájení řízení o vydání Z 3164/12 - změny vlny 12 ÚP SÚ HMP 21. únor 2020
Dolní Břežany Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci 21. únor 2020
Dolní Břežany Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci 21. únor 2020
Dolní Břežany Dražební vyhláška o provedení dražby movité věci 21. únor 2020
Dolní Břežany Dražební vyhláška o provedení dražby movité věci 21. únor 2020
Návsí 16/2020 Svolání 11. zasedání Zastupitelstva obce Návsí 21. únor 2020
Plzeň 4 Záměr - bezúplatná služebnost na části (cca 79 m2) pozemku p.č. 2220/1, k.ú. Doubravka 21. únor 2020
Plzeň 2-Slovany Petrohrad - blokové čištění - Návrh OOP 21. únor 2020
Plzeň 2-Slovany Petrohrad - blokové čištění - Návrh OOP 21. únor 2020
Pardubice IV Veřejná vyhláška 21. únor 2020
Pardubice I Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení změny místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulici Jiráskova před doměm č.p. 20 a č.p. 1712 v Pardubicích 21. únor 2020
Vítkovice 33..pdf 21. únor 2020
Vítkovice 35.pdf 21. únor 2020
Vítkovice 36.pdf 21. únor 2020
Vítkovice 37.pdf 21. únor 2020
Vítkovice 38.pdf 21. únor 2020