Zdroj Název Zveřejněno ▼
Šardice Schválený rozpočet na rok 2020 01. duben 2020
Šardice Schválený rozpočet na rok 2020 01. duben 2020
Hošťálková Sdružení pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko - Rozpočet mikroregionu na rok 2020, Rozpočtové opatření za rok 2020, Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2023, Závěřečný účet mikroregionu 01. duben 2020
Průhonice Veřejná vyhláška - Oznámení o zrušení konání veřejného projednání změn U 1372/09 a U 1373/09 01. duben 2020
Velké Březno Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí 01. duben 2020
Krmelín Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Krmelín č.j. OÚ 166/2020 - TJ Sokol Krmelín 01. duben 2020
Kamenný Újezd Výzva k vyzvednutí doporučené zásilky (1 příloha) 01. duben 2020
Lipová-lázně Oznámení společnosti VaK - Vodovody a kanalizace Jesenicka a.s., o výši ceny vodného a stočného pro rok 2020 (od 1.5.2020) 01. duben 2020
Dolní Kounice Zápis 4.3.2020 Rady města Dolní Kounice 01. duben 2020
Dolní Kounice Zápis 16.3.2020 Rady města Dolní Kounice 01. duben 2020
Obrnice Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest 01. duben 2020
Obrnice INFORMACE 01. duben 2020
Obrnice Mimořádné opatření prodloužení nařízení omezeného provozu OVM a SO 01. duben 2020
Obrnice Mimořádné opatření prodloužení omezení pohybu osob 01. duben 2020
Obrnice Mimořádné opatření prodloužení zákazu maloobchodního prodeje 01. duben 2020
Obrnice Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření - Částka 52 01. duben 2020
Opatovice nad Labem Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor v budově čp. 163, ul. Ke Hřišti 01. duben 2020
Opatovice nad Labem Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor v budově čp. 163, ul. Ke Hřišti 01. duben 2020
Opatovice nad Labem Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor v budově čp. 163, ul. Ke Hřišti 01. duben 2020
Opatovice nad Labem Adresný záměr pronájmu části pozemku p.č. 277/2 o výměře 32m2 v k.ú. Pohřebačka 01. duben 2020
Opatovice nad Labem Adresný záměr pronájmu části pozemku p.č. 277/2 o výměře 32m2 v k.ú. Pohřebačka 01. duben 2020
Česká Ves Katastrální úřad pro Olomoucký kraj - Přerušení prací na revizi katastru v k.ú. Česká Ves 01. duben 2020
Česká Ves Vláda ČR - Usnesení Vlády ČR č. 352 o přijetí krizového opatření 01. duben 2020
Česká Ves Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádná opatření 01. duben 2020
Česká Ves Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka - Oznámení - ceny vodného a stočného pro rok 2020 (od 01.05.2020) 01. duben 2020