Zdroj Název Zveřejněno ▼
Praha Malešický statek HOM-7385/2019 21. listopad 2019
Praha ul. Koněvova, Husitská, Praha 3, výkop, ZS - rekonstrukce kanalizace TSK-7528/2019 21. listopad 2019
Praha půjčit část komunikace Náměstí Republiky, Revoluční TSK-7533/2019 21. listopad 2019
Praha záměr pronajmout část pozemku parc.č. 484/3 v k.ú. Nové Město TSK-7534/2019 21. listopad 2019
Praha záměr pronajmout část pozemku parc.č. 2516 v k.ú. Nové Město TSK-7535/2019 21. listopad 2019
Praha zrušení dražby: byt č. 438/1, Letňany, č.p. 438, byt. dům, na pozemku parc.č. 672/20, podíl 664/38684 na společných částech domu a pozemku, LV 3956, včetně příslušenství, v k.ú. Letňany, obec Praha, z důvodu uhrazení pohledávky HOM-7568/2019 21. listopad 2019
Medlov Výběrové řízení na pronájem bytových prostor - byt č. 6 v II. NP v bytovém domě Medlov č.p. 29 21. listopad 2019
Ostrava Usnesení - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí proti povinnému: Andrej Kubelka, Ostrava. 21. listopad 2019
Březová-Oleško 191120_Stavební úřad Jesenice, Výzva vyjádření k podanému odvolání 21. listopad 2019
Ostrava Oznámení zahájení územního řízení - žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby "rRalizace odstavných ploch na ul. Bogorodského" na pozemcích parc. č. 654/36 v katastrálním území Zábřeh nad Odrou. 21. listopad 2019
Ostrava Oznámení o možnosti převzít písemnost ve věci územního rozhodnutí č. 134/2019 pro stavbu "Smetanův sad" na pozemcích parc. č. 187/5, 187/28, 193/6, 762/1 v katastrálním území Mariánské Hory. 21. listopad 2019
Ostrava Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (trvalém) č. 11403 - ul. Bílovecká. 21. listopad 2019
Rejchartice Návrh rozpočtu SOÚD na rok 2020 21. listopad 2019
Rejchartice Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 5.12.2019 a 10.12.2019 21. listopad 2019
Ostrava Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (trvalém) č. 11402 - ul. Hladnovská. 21. listopad 2019
Ostrava Usnesení - usnesení o provedení dobrovolného elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška). Navrhovatel : INTER KPT, s. r. o. 21. listopad 2019
Paseka Záměr obce Paseka 21. listopad 2019
Ústín Upozornění SVS č.j. SVS/2019/141947-M (1 příloha) 21. listopad 2019
Ústín Zápis z 9. zasedání ZO Ústín dne 11. 11. 2019 (1 příloha) 21. listopad 2019
Tišice Pozvánka 21. listopad 2019
Tišice Pošta Tišice oznamuje 21. listopad 2019
Boskovice Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy HELIVO s.r.o.- Stavební úpravy a přístavba hygienického zázemí prodejního skladu 21. listopad 2019
Boskovice Usnesení zastavení řízení- stavba nazvaná dle projektové dokumentace"NOVOSTAVBA RD na parcele č.1717 a 1718 Vážany" 21. listopad 2019
Vestec Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Technických služeb obce Vestec, přísp. org. 21. listopad 2019
Vestec Veřejné oznámení č. 1/2019 o záměru směny pozemků 21. listopad 2019